Schat aan nieuwe inzichten over toekomstbestendig HR-beleid

Is het JCM bekend? Kun je al overleven in de VUCA-World? Weet je hoe ze samenwerken in 'de driehoek'? Ben je bekend met job slashing bij verdwijn- of krimptaken? En hoe zit het met GBW-interventies inplementeren? Kortom: hoe toekomstbestendig is jouw HR-beleid eigenlijk?

Schat aan nieuwe inzichten over toekomstbestendig HR-beleid

In het handboek Fit for the Future - Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid combineren Dr. Annet de Lange en Dr. Sarah Detaille de theoretische inzichten waarmee HR-professionals binnenkort zullen werken met vele voorbeelden uit bedrijven en branches waar HR deze inzichten nu al in de praktijk brengt. Die inzichten zijn van henzelf, en van collega-wetenschappers die hun inzichten in meerdere bedrijfsorganisaties en branches in de praktijk hebben gebracht.

GBW-interventies

Veel van de casebeschrijvingen in het boek spelen zich af binnen de zorg. Waaronder de sector Zorg en Welzijn, en diverse ziekenhuizen. Maar ook het openbaar bestuur, het beroepsonderwijs, leerwerktrajecten in de energiesector en hybride leeromgevingen binnen een groot hogeschoolconglomeraat komen aan bod. Zelfs Transport en Logistiek, een sector waar aandacht voor gezond werken meestal niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat, komt aan bod met een beschrijving van ‘GBW-interventies’. Dat zijn gezondheidsbevorderende werkinterventies, en er gaat ook een best practice over: het project ‘Vitaal aan het Werk’ bij het Sectorinstituut.

Aan theorie ontbreekt het zeker niet in het boek. Zie bijvoorbeeld de uiteenzetting de diverse waardesoorten (capitals), waaronder de sociale waarde als uitwerking van toekomstgericht, integraal HR-beleid in hoofdstuk twee. Bij die integrale toekomstvisie voor HR hoort waarderend communiceren in hoofdstuk drie als toekomstgerichte kwaliteit voor een (HR)professional. De auteurs beschrijven niet alleen de vormen en vaardigheden, maar ook de knelpunten bij de ontwikkeling ervan.

Theorie gekoppeld aan de praktijk

De auteurs switchen voortdurend tussen theorie en praktijk, waardoor de vaak wat abstracte begrippen binnen HR snel een praktische toepassing krijgen. Zo krijgt vitaliteitsmanagement in hoofdstuk vier handen en voeten met een grootschalig onderzoek bij meer dan driehonderd werkgevers in de provincie Limburg.

Lees ook:Maak je organisatie toekomstbestendig

En het Haaglanden Medisch Centrum heeft met een grootschalig verbeterprogramma in zes speerpunten op zijn eigen manier uitgewerkt hoe het topklinisch ziekenhuis een aantrekkelijker werkgever kan worden. Duurzaam inzetbaar blijven met het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB), en een structurele dialoog over duurzame inzet in plaats van het vaste jaarlijkse gesprek zijn twee van die speerpunten. Het boek behandelt welke maatregelen de organisaties hebben getroffen, en in welke mate de werknemers die mogelijkheden gebruiken.

Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen komt uitgebreid aan bod. In hoofdstuk zes gaat het over hybride leeromgevingen. Die worden in de praktijk gebracht met drie voorbeelden van leerpraktijken tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk bij drie grote hogescholen in Nederland. Een apart hoofdstuk is gewijd aan leren op de werkplek, als manier om competenties te ontwikkelen. Waarbij de auteurs een onderscheid maken tussen formeel, informeel en non-formeel leren. Het eerste is vooraf gestructureerd in schoolse setting, het tweede is wel gestructureerd maar juist niet verbonden aan diploma of certificaat, en informeel leren is zelfs niet vooraf bedoeld als leeractiviteit. Het onderscheid tussen verschillende leervormen dient vooral om te laten zien hoeveel verschillende manieren van leren mogelijk zijn, en hoe weinig vormen we als zodanig herkennen.

Vitaliteitsmanagement

De nadruk in het boek ligt bij actuele onderwerpen op duurzame inzetbaarheid. Vitaliteitsmanagement is daarin nu erg belangrijk, het boek wijdt er een groot hoofdstuk aan, met ook hier veel afwisseling tussen praktijk en theorie. Maar ook digitalisering, robotisering en talent management zijn opgenomen. De auteurs kijken daarbij steeds naar de toekomst, zoals bij taakinzetbaarheid: hoeveel procent van de werknemers is nog inzetbaar op de taken die in de nabije toekomst voor het bedrijf van belang zijn?

Lees ook:Duurzame inzetbaarheid: veel woorden, weinig concrete maatregelen

Na een grondige analyse van de mate van inzetbaarheid op taken en competenties komen in hoofdstuk zeven de sleutelmogelijkheden aan bod. Niet alleen job crafting, maar ook team crafting, carving, slashing en innovation. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele take home messages, die (helaas niet altijd puntsgewijs) de essentie van elk hoofdstuk vrij goed weergeven. En in het trefwoordenregister is vrij snel na te zoeken wat de vele methoden en technieken die beschreven worden betekenen.

Ga er even voor zitten!

Dit boek is niet makkelijk om te lezen. Je moet er echt even voor gaan zitten. Het abstractieniveau is vrij hoog, de zinnen zijn vrij lang. En door de grote hoeveelheid begrippen, theorieën en concepten kun je jezelf al snel een dolende mens in een donker en dicht (sprookjes)bos voelen. Raadzaam is het om te beginnen bij de praktijkvoorbeelden in de sectoren die je het beste kent. Misschien wel omdat je er werkt(e)? Je kunt dan makkelijker verbindingen leggen met de theoriehoofdstukken waar verdieping te vinden is. Zo krijgt je uiteindelijke een schat aan nieuwe inzichten over toekomstgericht werken in je eigen vakgebied

Fit for the Future - Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid, Dr. Annet de Lange en Dr. Sarah Detaille

Digitale dilemma's van HR: een balans tussen technologische vooruitgang en duurzaamheid

Digitale dilemma's van HR: een balans tussen technologische...

In de afgelopen jaren heeft binnen HR een verschuiving plaatsgevonden naar digitale dienstverlening en datagestuurd werken. Maar staan we wel genoeg stil bij de aanzienlijke milieu-impact van deze ontwikkelingen, vraagt Anne Doeser zich af.

Bekijk hier PW. magazine #2 (april 2024)

Bekijk hier PW. magazine #2 (april 2024)

Lees in dit magazine over het omgaan en voorkomen van loonbeslag, de rol van HR bij rouw op de werkvloer en de taak van HR bij polarisatie.

5 subsidies voor opleiden en ontwikkelen

5 subsidies voor opleiden en ontwikkelen

Toekomstbestendige organisaties zien wat erop hen afkomt en anticiperen daarop. Aan HR om te investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Met deze subsidies kun je je voordeel doen.

Subsidies en kredieten voor AI-ontwikkeling

Subsidies en kredieten voor AI-ontwikkeling

Om nieuwe toepassen van AI te onderzoeken of te demonstreren, kun je als ondernemer in aanmerking komen voor verschillende subsidies en kredieten. We hebben er een aantal op een rijtje gezet.

De 8 momenten waarop jouw medewerkers een mening over je vormen

De 8 momenten waarop jouw medewerkers een mening over je vormen

Als je de reis- en contactmomenten van je medewerkers in kaart brengt, kun je sturen op ervaringen die bijdragen aan werkgeluk. Bovendien kun je laten zien waar jouw organisatie voor staat, schrijft werkgeluk-expert Gea Peper.

Tamara Kucharek (Goudwisselkantoor): 'In dit vak gaat zorgvuldigheid boven snelheid'

Tamara Kucharek (Goudwisselkantoor): 'In dit vak gaat zorgvuldigheid...

In de Spotlight-rubriek stellen we 9 vragen aan collega's in het HR-vak. Dit keer: Tamara Kucharek, HR Directeur Europa bij het Goudwisselkantoor en eigenaar BISC HR Advies & Begeleiding.

'Van deze HRtop100 award 2024 winnaars kan HR veel leren'

'Van deze HRtop100 award 2024 winnaars kan HR veel leren'

5 eindverantwoordelijke HR-professionals zijn 28 maart in de prijzen gevallen tijdens de HRtop100 award 2024. Volgens de vakjury kan HR veel leren van de strategieën van deze winnaars.

Optimaliseer hybride werken: van strakke afspraken tot de juiste tools

Optimaliseer hybride werken: van strakke afspraken tot de juiste tools

Hybride werken is het nieuwe normaal sinds het uitbreken van de coronapandemie. Maar waar staan we 4 jaar later? Tips van en voor HR.