'Eigen regie bij verzuim werkt niet'

"Er zullen altijd uitzonderingen op de regel zijn, maar ik ken geen enkele organisatie waar het eigenregiemodel rond de aanpak van verzuim werkt. Niet één." Dat zegt verzuimspecialist Hanneke Pasnagel. "Verzuim is een aparte discipline binnen HR. Daarin moet je je specialiseren om succes te boeken. Dat kan HR er niet even bij doen, laat staan een individuele leidinggevende."

'Eigen regie bij verzuim werkt niet'

Pasnagel heeft zelf een verleden als HR-professional en is al meer dan tien jaar Register Casemanager. Ze is intussen zelf docent van CS Opleidingen. Daarnaast is ze samen met Wouter Nieuwenhuizen de stuwende kracht achter The Casemanagement Company.

Ze weet als geen ander dat leidinggevenden moeite hebben met het goed invulling geven aan de begeleiding van verzuim. Ze hebben, behalve verzuim, veel andere prioriteiten. Bovendien is het verzuimprobleem te complex: er spelen diverse emoties, wetten, regels, AVG-beperkingen en financiële belangen. Nog los van het feit dat direct leidinggevenden onderdeel kunnen zijn van het verzuimprobleem, hebben ze te weinig zicht op de grote financiële belangen die er spelen voor de werkgever én de werknemer. “Ik durf te stellen dat het eigenregiemodel het verzuim niet verlaagt, maar het juist structureel verhoogt.”

Ik durf te stellen dat het eigenregiemodel het verzuim niet verlaagt, maar het juist structureel verhoogt”

Verzuimmanagement is financieel thema

Vooral de financiële impact wordt nogal eens onderschat, ondervindt Pasnagel. “Natuurlijk, verzuim gaat over mensen. Ik geef het je te doen als je vanwege je gezondheid een tijdje buitenspel komt te staan, er niet meer bij hoort. Maar verzuim is, veel meer dan we denken, een financieel thema.”

Hanneke Pasnagel: "Verzuimmanagement is een complex vakgebied."

Zelf start ze de analyse van verzuimproblematiek binnen een organisatie altijd eerst met financieel inzicht. “Met hoeveel werknemers en fte hebben we te maken? Hoeveel ziektedagen zijn er? Wat is het verzuimpercentage? Combineer dat met het gemiddelde salaris en je krijgt een financieel beeld. Een recent voorbeeld is een groot bedrijf waar verzuim dagelijks om meer dan € 10.000 aan loonkosten gaat. Dat is bijna vier miljoen euro per jaar. Daar mag je nog de factor twee op loslaten, voor de kosten van arbodienst, casemanagement en interventies. Dan heb je het over bijna acht miljoen euro, elk jaar. Zo’n cijfermatige analyse maakt duidelijk hoe belangrijk de kostenpost is en wat een procentpunt minder ziekteverzuim eigenlijk betekent. Daarmee krijg je de aandacht van het bestuur wel, hoor.”

Zo’n cijfermatige analyse maakt duidelijk hoe belangrijk de kostenpost is en wat een procentpunt minder ziekteverzuim eigenlijk betekent”

Kraan dicht, dan pas dweilen

Bij de aanpak van verzuim hanteert Pasnagel het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming. In de fase van beeldvorming wordt verzuim geanalyseerd, kwantitatief en kwalitatief. Daarna volgt een verdiepingsslag en wordt de analyse helder gemaakt. In de fase van beslissen worden gezamenlijk de speerpunten bepaald, zodat de doelstellingen helder zijn. En dan is het pas tijd voor actie. “Vaak wordt daarmee begonnen, met actie. Meestal op de lopende dossiers, zonder de achterliggende oorzaken aan te pakken en zonder concrete doelstellingen. Maar leun even achterover, is mijn advies, en analyseer het probleem grondig. Draai dan eerst de kraan dicht, voordat je gaat dweilen.”

Maar leun even achterover, is mijn advies, en analyseer het probleem grondig. Draai dan eerst de kraan dicht, voordat je gaat dweilen”

Casemanager als spinin het web

Verzuimmanagement is een complex vakgebied. Niet alleen vanwege de specifieke (financieel- juridische) kennis die ervoor nodig is, maar ook vanwege de bijkomende emoties. Pasnagel: “Een casemanager biedt in dit spanningsveld van regelgeving, relatiemanagement en vakinhoudelijke kennis uitkomst. Voor zowel de werkgever als de werknemer. Een goede casemanager weet ook wat hij inhoudelijk níet weet en schakelt daarvoor tijdig de juiste specialisten in. Een casemanager is een echte spin in het web.”

Ik geloof dat meedoen beter is dan langs de zijlijn staan, dat werken goed is voor mensen en hun gezondheid”

Zo heeft verzuim lang niet altijd een medische oorzaak. Denk aan financiële problematiek, intensieve mantelzorg of een ander ingrijpend life-event. “Door oprechte aandacht te schenken aan werknemers kun je dit soort andere oorzaken vroegtijdig signaleren. Daar kun je dan met elkaar over spreken en passende oplossingen voor zoeken.”

Re-integreren is topsport

Een casemanager kan die verbinding maken tussen wetgeving en kwetsbaarheid, zegt Pasnagel. “Aan de ene kant is het keihard en gaat het om cijfers en aan de andere kant gaat het vooral om mensen, het kapitaal van het bedrijf. Je moet de wetgeving en protocollen volgen, de juiste vragen stellen en mensen met respect behandelen. Mensen verdienen aandacht en advies. Ik geloof dat meedoen beter is dan langs de zijlijn staan, dat werken goed is voor mensen en hun gezondheid. Maar daar moeten wij ze bij helpen! Re-integreren is topsport. Je moet aan je conditie blijven werken, trainen door grenzen te verleggen; niet te veel maar zeker ook niet te weinig. Daarbij helpt helderheid, respect en een duidelijke structuur om succesvol te zijn.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Casemanagement Company.