'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

Pensioen is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is zonde als je je werknemers hier niet goed over informeert. "Zodra ze weten wat het inhoudt, vliegt de waardering voor de werkgever omhoog", zegt Hugo van Kuijeren van VLC & Partners.

'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

Goede en persoonlijke pensioencommunicatie is een van de sleutels tot betrokken werknemers, zegt Van Kuijeren, manager Employee Benefits bij VLC & Partners. "Je breng jezelf daarmee beter in beeld als een goede werkgever. Niet alleen door de aandacht die je een werknemer geeft, maar ook door duidelijk te maken hoe belangrijk pensioen is. Het is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Als je daar geen aandacht aan besteedt, weet niemand dat. Er komt pas waardering voor als je erover communiceert. Dan realiseert je werknemer zich beter hoeveel je voor hem regelt, niet alleen bij pensionering, maar ook bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dat kan je in de huidige arbeidsmarkt een voorsprong geven bij het werven van nieuw talent."

Het kan beter

Dat klinkt logisch als je er even over nadenkt, maar veel werkgevers blijken van pensioencommunicatie nog niet veel werk te maken. VLC & Partners deed onderzoek en daaruit blijkt dat de helft van de werkgevers zelf de impact van het komende nieuwe pensioenstelsel nog niet kan duiden.

"Uit ons onderzoek blijkt ook dat 78 procent van de bedrijven een aanvullende pensioenmodule heeft. Die biedt keuzemogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld bijsparen of een extra dekking bij overlijden, maar de helft van de medewerkers realiseert zich niet dat die er zijn. Je faciliteert dus iets waar veel werknemers geen gebruik van maken. Dat is zonde! Werken aan pensioencommunicatie is dus echt nodig."

Financiële fitheid

Als werkgever wil je dat je werknemers financieel fit zijn. “Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers wakker liggen over hun pensioen. Wie ’s nachts wakker ligt, is overdag minder productief. Als de werknemer de waardering en betrokkenheid heeft en weet dat hij bewust keuzes heeft kunnen maken."

Dit is het moment

Met de komende wijziging in het pensioenstelsel zal iedere regeling in Nederland worden aangepast. Daarvoor zul je altijd instemming moeten vragen aan de werknemers, en ook aan de ondernemingsraad als die er is. ‘Kortom: nu is hét moment om de ondernemingsraad en de deelnemers in een vroeg stadium te betrekken bij de veranderingen die eraan komen’, zegt Van Kuijeren. ‘Het is meteen een goed startpunt om de pensioencommunicatie als geheel (beter) op poten te zetten. Maak een communicatieplan; uit ons onderzoek blijkt ook dat één op de drie werkgevers al wel de ondernemingsraad geïnformeerd heeft en een communicatieplan heeft opgezet. Hoor je daar nog niet bij, dan sta je dus al op grote achterstand.’

Life events

Wie aan de slag gaat met pensioencommunicatie, moet dat gericht doen. "Belangrijk is dat je de communicatie toespitst op de werknemer. Hou daarbij rekening met de life events van een werknemer in combinatie met waar iemand in zijn of haar carrière staat. De 25-jarige die in dienst treedt, wil graag weten wat de werkgever voor het nabestaandenpensioen heeft geregeld en wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid. Afstemmen op de persoonlijke situatie is belangrijk, want dan krijg je de vragen te horen waar iemand mee zit. Een 55-jarige wil weten hoe hoog het pensioen wordt en welke mogelijkheden er zijn om dat kapitaal te vergroten met bijvoorbeeld een andere beleggingskeuze, of doorbeleggen na pensioendatum. Dan komen de specifieke keuzes naar voren die voor iemand relevant zijn.’

Afstemmen op de persoonlijke situatie is belangrijk, want dan krijg je de vragen te horen waar iemand mee zit”

Een jongere kun je overigens ook best informeren over het deel van het salaris dat in de pensioenpot wordt gestort en wat dat naar verwachting oplevert, zegt Van Kuijeren. "Zo kun je iemand triggeren om er bewust mee bezig te zijn en ook op jongere leeftijd de mogelijkheid bieden om al actie te ondernemen. Anderzijds wil iemand die tegen zijn pensioendatum aanzit, juist weer weten wat financieel het beste moment is om met pensioen te gaan en hoe je het beste pensioen aankoopt met het opgebouwde kapitaal."

Dit is namelijk hét moment om een keuze te maken op basis van welke voorwaarden je de pensioenuitkeringen wil ontvangen. Uitdiensttreden, scheiden, samenwonen en kinderen krijgen zijn andere belangrijke momenten om over het pensioen te communiceren.

Individuele sessies

Alles door HR laten regelen, zorgt voor extra belasting binnen het bedrijf. "Je kunt er ook voor kiezen de communicatie te bundelen in speciale sessies waar je een expert voor inschakelt. Is er behoefte aan advies bij een werknemer, bijvoorbeeld in combinatie met een hypotheek, dan kun je overwegen om persoonlijke adviesgesprekken of financiële planning aan te bieden. Met een individuele sessie kun je het beste inzoomen op de persoonlijke situatie van de werknemer. Je kunt dan iemand wijzen op consequenties van de keuzes die hij of zij wil maken. Juist met individuele uitleg wordt de informatie beter begrepen. Je zorgt dat iemand erover gaat nadenken. Er is dan echt sprake van communicatie in plaats van alleen informeren."

Geld reserveren voor communicatie

Een deel van je pensioenbudget reserveren voor communicatie en desgewenst advies is geen overbodige luxe, zegt Van Kuijeren tot slot. "Zoals ik al zei: het is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Die is het waard dat je ook geld opzij zet voor de communicatie erover."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met VLC & Partners.

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor werkenden en werkgevers? Bij veel maatregelen staat vooral het financieel aantrekkelijker maken van werken centraal, zegt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen en duurzame inzetbaarheid bij...

WW-regeling op de schop: een overzicht

WW-regeling op de schop: een overzicht

Rutte IV wil de de WW gaan aanpassen en de verschillen tussen vast en flex verminderen. Doel is om zo de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten. Hoe ziet de regeling eruit en wat zijn de huidige regels voor de WW?

Kabinet worstelt nog steeds met beleid zzp'ers

Kabinet worstelt nog steeds met beleid zzp'ers

Werkt jouw organisatie veel met zzp'ers? Vanuit Den Haag is er nog niet veel duidelijkheid over het beleid voor zzp'ers en er liggen heel wat plannen op de plank. Zie jij door de bomen het bos nog? Een overzicht.