Bekijk alle content

Dit zijn de ontwikkelingen in personeelsbeleid

Dit zijn de ontwikkelingen in personeelsbeleid

Het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid is van belang. In deze praktijkgids tips over opleiding, doorstroming en beoordelen.

Dit moet je weten over ontslag op staande voet

Dit moet je weten over ontslag op staande voet

Als een werkgever ontslag op staande voet geeft, eindigt het dienstverband met onmiddellijke ingang. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over ontslag op staande voet.

Zo staat gelijke behandeling in arbeidswetgeving

Zo staat gelijke behandeling in arbeidswetgeving

Discriminatie is verboden. Antidiscriminatiebepalingen zijn vastgelegd in verschillende arbeidswetgeving, zoals de AWGB, de WGB en de WGBL. Wat moet je weten?

Dit moet je weten over ontslaggronden

Dit moet je weten over ontslaggronden

Een ontslag op bedrijfseconomische gronden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt via het UWV, voor alle andere ontslaggronden is de kantonrechter.

Dit moet je weten over loonkostenvoordeel (LKV)

Dit moet je weten over loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel (LKV), lage inkomensvoordeel (LIV), deze regelingen die stimuleren dat je mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst neemt. Hoe werkt dat precies?

Dit staat er in een arbeidsovereenkomst

Dit staat er in een arbeidsovereenkomst

Wil je een arbeidsovereenkomst aangaan, dan moet volgens de wet aan een aantal eisen worden voldaan. Lees meer in de praktijkgids.

Payroll

Payroll

Bij payrolling gaat de werkgever een arbeidsovereenkomst aan met de payrollonderneming. Wat is het precies? En wat is het verschil met een uitzendovereenkomst?

Vormen van loonbetaling

Vormen van loonbetaling

De betaling van loon zal in de meeste gevallen in de vorm van geld plaatsvinden. De wet bevat echter ook regels over andere vormen waarin je het loon kan uitbetalen.

Vergoedingen

Vergoedingen

Als een arbeidsovereenkomst door of vanwege de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer in veel gevallen recht op een vergoeding. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vergoedingen.

Disciplinaire maatregelen

Disciplinaire maatregelen

Disciplinaire maatregelen worden door de werkgever genomen om de werknemer te straffen. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over disciplinaire maatregelen.

Het klachtrecht

Het klachtrecht

Een goed functionerende klachtenregeling past binnen een moderne bedrijfsvoering. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over het klachtrecht.

Ontslag van een statutair bestuurder

Ontslag van een statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft al sinds jaar en dag een bijzondere positie in het arbeidsrecht. Hij of zij heeft namelijk veel minder ontslagbescherming dan 'reguliere' werknemers. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over ontslag van een statutair bestuurder.

Opzegging

Opzegging

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen en daarbij instemming van de werknemer vragen. Deze manier van beëindigen lijkt in veel opzichten op de beëindiging met wederzijds goedvinden. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over opzegging.

Wet werk en zekerheid en Wet arbeidsmarkt in balans

Wet werk en zekerheid en Wet arbeidsmarkt in balans

Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het ontslagrecht grondig op de schop gegaan. Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Met de WAB heeft de wetgever een aantal wijzigingen die met de WWZ zijn doorgevoerd genuanceerd, gecorrigeerd en (deels) teruggedraaid. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over Wet werk en zekerheid en Wet arbeidsmarkt in balans.

Handelsvertegenwoordiger en handelsagent

Handelsvertegenwoordiger en handelsagent

De handelsvertegenwoordigingsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst, maar wel een bijzondere. De agentuurovereenkomst is nauw verwant aan de handelsvertegenwoordigingsovereenkomst, maar is geen arbeidsovereenkomst. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over de handelsvertegenwoordiger en handelsagent.

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet is in het leven geroepen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over de Arbeidsomstandighedenwet.

Jeugd- en vakantiewerk

Jeugd- en vakantiewerk

Werkenden onder de 18 jaar vallen onder het gewone arbeidsrecht. Wel gelden er voor deze werknemers speciale regels. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over jeugd- en vakantiewerk.

Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Voor mensen die arbeidsongeschikt zijn bestaan er verschillende regelingen, zoals de IVA, de WGA, de WAO, de Wajong en de Participatiewet. Je leest er alles over in deze praktijkgids over arbeidsongeschiktheidsregelingen.