nieuws

Privébijtelling elektrische auto’s steeds minder gunstig

Instroom

Dit jaar is de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak aangepast en wat minder aantrekkelijk gemaakt. Met het Klimaatakkoord wordt deze bijtelling verder versoberd. Op termijn biedt het rijden met een volledig elektrische auto geen belastingvoordeel meer ten opzichte van andere auto’s.

Privébijtelling elektrische auto’s steeds minder gunstig

Medewerkers die jaarlijks meer dan 500 privékilometers rijden met een auto van de zaak, hebben te maken met de fiscale bijtelling privégebruik. Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief btw en motorrijtuigenbelasting (bpm). De Belastingdienst bepaalt de bijtelling met de CO2-uitstoot (gram CO2 per kilometer) van de door de werkgever aan de medewerker ter beschikking gestelde auto. Het bedrag van de bijtelling wordt opgeteld bij het loon van de werknemer.

60 maanden

Voor een auto geldt het bijtellingspercentage van het jaar dat de auto voor het eerst in gebruik is genomen (datum van de eerste toelating). Dit percentage blijft 60 maanden van kracht vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname. Eigenaar- en gebruikerswisselingen zijn daarbij niet relevant. Direct na de periode van 60 maanden stelt de Belastingdienst het percentage opnieuw vast met de regels die dan gelden.

Bijtelling van 4 procent

Tot 2017 golden een groot aantal bijtellingspercentages tussen de 4 en 25 procent. Vanaf 2017 waren er twee percentages. Een percentage van 4 procent voor auto’s die volledig elektrisch rijden (CO2-uitstoot 0 gram per kilometer) en 22 procent voor alle andere auto’s. Vanaf 2019 geldt het bijtellingspercentage van 4 procent voor geheel elektrisch rijdende auto’s tot maximaal 50.000 euro van de cataloguswaarde. Voor het bedrag daarboven geldt het percentage van 22 procent. Dit is voorlopig (vanwege het Klimaatakkoord, zie hieronder) ook het geval voor 2020. Voor een elektrische auto van 70.000 euro uit 2019 zijn er dus twee bijtellingspercentages.

Versobering regeling elektrische auto’s

Het Klimaatakkoord van eind juni 2019 bevat afspraken over een verdergaande versobering van de bijtelling voor volledige elektrische wagens. Het laat het bijtellingspercentage voor deze auto’s de komende jaren oplopen tot 22 procent in 2026. Voor 2020 zou het volgens het Klimaatakkoord 8 procent worden en vervolgens gaat het bijtellingspercentage in stappen verder omhoog naar 12, 16, 17 en 22 procent.

Daarnaast gaat in het Klimaatakkoord het drempelbedrag voor de verlaagde bijtelling omlaag. Dit neemt volgens in het Klimaatakkoord in 2020 af naar 45.000 euro in 2020 en vervolgens naar 40.000 euro vanaf 2021. Met ingang van 2026 is het fiscale voordeel voor elektrische auto’s verdwenen. Er geldt dan geen lager bijtellingspercentage meer en dus ook geen drempelbedrag. Deze veranderingen zijn nog niet definitief, omdat de Eerste en Tweede Kamer ze eerst goed moeten keuren.

Let op rittenregistratie

Het wordt dus steeds belangrijker dat medewerkers met een volledig elektrisch rijdende auto van de zaak jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé rijden. Zorg dat zij en u dit kunnen onderbouwen met een sluitende rittenregistratie. Pas hiervoor een duidelijke administratie toe en benadruk bij de medewerkers dat zij zich hieraan moeten houden. Controleer de toepassing van de rittenregistratie door de medewerkers regelmatig.

Alles weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

 

 

Reageer op dit artikel