nieuws

Een op de vijf managers weet zelf ook niet waar hij mee bezig is

Organisatie & Strategie

Een meerderheid van de Nederlandse werknemers heeft weinig vertrouwen in de leiding van het bedrijf. Zij denken dat managers niet altijd weten wat ze moeten doen. Een gevoel dat wordt gedeeld door een op de vijf managers.

Een op de vijf managers weet zelf ook niet waar hij mee bezig is

Dit blijkt uit onderzoek van implementatie-adviesbureau Intermedius onder 1.107 medewerkers en managers  in het kader van de Portfoliomanagement Awards.

Drie op de vijf ondervraagden hebben het idee dat managers niet precies weten wat ze moeten doen. Dat gevoel is vooral sterk in de financiële sector waar maar 22 procent van de ondervraagden denkt dat zijn leidinggevenden precies weten waar ze mee bezig zijn. In de bouw is het vertrouwen in het management het grootst: 75 procent vertrouwt op de kennis en kunde van de managers.

Vrouwen vaker onzeker

Een grote groep managers erkent dat ze eigenlijk niet goed weten wat er precies van ze wordt verwacht. Vooral vrouwelijke managers van 30 tot veertig jaar voelt zich onzeker: maar liefst de helft weet niet aan welke verwachtingen ze moet voldoen. Gemiddeld genomen weet 19 procent van de mannen en 24 procent van de vrouwelijke managers niet precies wat ze moeten doen.

Gebrekkige informatie

Mogelijk speelt de gebrekkige informatie die managers ontvangen hier een rol in. 37 procent van hen vindt dat de managementinformatie binnen hun organisatie niet goed op orde is. Diane Dros, managing partner bij Intermedius,: “Vandaag de dag is actuele managementinformatie cruciaal. Met name bij corporates ontbreekt vaak informatie over andere bedrijfsonderdelen. Dat ondermijnt goed management en betrouwbaar leiderschap.”

Tip: Dé collegereeks voor HR leiders

Tip: Dé collegereeks voor HR leiders

Werknemer wordt niet gehoord

Werknemers hebben meer klachten over hun leidinggevenden. Zo vinden werknemers vaak dat er onvoldoende naar ze wordt geluisterd. Hoe groter de organisatie, hoe minder werknemers het idee hebben dat ze worden gehoord. 42 procent van de managers erkennen dat de stem van de werknemer vaak verloren gaat in de organisatie.

Samenwerking

Samenwerking gaat al evenmin van een leien dakje. Bijna een derde van de ondervraagden zegt dat er binnen hun organisatie onvoldoende wordt samengewerkt. “We zien in de praktijk dat effectief samenwerken binnen en tussen bedrijven vaak een uitdaging is”, zegt Dros. “Wederzijds begrip hierin is essentieel, maar daar wordt niet genoeg tijd voor vrijgemaakt. Hierdoor blijft iedereen vooral aan zijn eigen belangen denken en is het lastig om een wendbare organisatie te bewerkstelligen.”

Wendbaarheid

En wanneer het gaat om de wendbaarheid van de organisatie is er volgens de respondenten nog veel ruimte voor verbetering. Twee derde van de ondervraagden vind hun bedrijf niet wendbaar genoeg. Vooral in middelgrote (501 tot 1000 medewerkers) tot grote bedrijven klagen managers en werknemers over een gebrek aan wendbaarheid. Managers (67%) storen zich hier net iets vaker aan dan werknemers (66%).

“Wendbaarheid, of juist het gebrek daaraan, is een essentieel onderwerp, met name voor grote organisaties”, aldus Dros. “Het management van deze organisaties zou er goed aan doen dit als strategisch thema op de agenda te zetten. Daarbij is een heldere koers die wordt doorvertaald naar alle lagen van de organisatie belangrijk. Wij zien dat dit bij veel bedrijven niet gebeurt.”

Reageer op dit artikel