artikel

Vertrouwen is de basis voor succesvol leiderschap

Personeelsmanagement

Van tevredenheid, naar bevlogenheid, naar engagement, naar employee experience.
Van hiërarchisch, naar situationeel, naar transformationeel, naar authentiek leiderschap.
De trends zijn bekend. De plek van de medewerker in het bereiken van organisatiesucces krijgt steeds meer aandacht. En de rol van (persoonlijk) leiderschap wordt daarmee belangrijker dan ooit.

Vertrouwen is de basis voor succesvol leiderschap

Sponsored content door Great Place to Work

Goede ontwikkeling vinden wij van Great Place to Work belangrijk. Vele HR-programma’s zien wij ontwikkeld worden om invulling te geven aan deze trends. In het bereiken van succes met deze programma’s speelt het leiderschap een essentiële rol. Dit leiderschap creëert een organisatiecultuur waarin een medewerker zichzelf maximaal kan en wil inzetten omwille van het bereiken van het organisatiesucces.

Werken aan vertrouwen is een van de belangrijkste prioriteiten

Vertrouwen vormt hierin de basis. Bouwen aan vertrouwen behoort tot de belangrijkste prioriteiten van leiders in een organisatie. Vanuit een cultuur waarin vertrouwen centraal staat, halen medewerkers het beste uit zichzelf, ontstaat een betere samenwerking en draagt eenieder bij aan het behalen van doelstellingen.

De drie bouwstenen van vertrouwen

1. Geloofwaardigheid. Hierbij draait het om de mate waarin medewerkers geloven in hun leidinggevenden. Het refereert aan de betrouwbaarheid, expertise en authenticiteit van een leider. Geloofwaardigheid is de belangrijkste bouwsteen van vertrouwen. Het is tweerichtingsverkeer, maar het initiatief moet van de leider komen.

2. Respect. Respect wordt vaak uitgelegd als een voorwaarde waar medewerkers naar moeten handelen in de werkomgeving, maar het is meer dan dat. Bij respect gaat het erom dat een leider de medewerker in zijn of haar volledigheid ziet. In een respectvolle werkomgeving zal een leider een oprechte interesse laten zien in medewerkers als individuen, en niet alleen als werknemers. Respect zorgt ervoor dat medewerkers in staat worden gesteld om optimaal te presteren.

3. Eerlijkheid. Eerlijkheid is het gevoel van medewerkers dat er een gelijkwaardig speelveld bestaat als het gaat om beslissingen die hen beïnvloeden. Wanneer eerlijkheid wordt ervaren, voelen mensen zich onpartijdig behandeld en voelen ze dat hun geslacht, afkomst, leeftijd of seksuele voorkeur geen invloed heeft op de beoordeling van hun prestaties. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat een eerlijke behandeling niet hetzelfde is als gelijke behandeling. Een eerlijke beslissing is er een die het individu erkent en tegelijkertijd de organisatie als geheel (en de andere personen daarbinnen) ondersteunt. Het gaat er dus niet om dat iedereen dezelfde behandeling krijgt, maar één die past bij de persoon.

Lees meer over het rendement van vertrouwen en hoe je vertrouwen dagelijks bouwt in de whitepaper ‘Vertrouwen de basis voor succesvol leiderschap’.

Reageer op dit artikel