'Schoon nu de personeelsdossiers op'

Veel personeelsdossiers voldoen nog niet aan de eisen van de nieuwe privacywet. Vooral bij de papieren dossiers gaat het mis. "Het zijn vaak verzamelmappen waar nooit iets uit verwijderd is."

'Schoon nu de personeelsdossiers op'

Dit stelt Sayed Nasibdar, manager van digitaliseringsbedrijf Karmac. "Schoon die dossiers nú op. De boetes zijn hoog."

Hoe lang mag u bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsbewijs van een sollicitant bewaren? En van een medewerker die uit dienst is getreden? Mag u de verslagen van álle functioneringsgesprekken bewaren, of alleen de meest recente verslagen? Bevat het personeelsdossier van elke medewerker wel een loonbelastingverklaring? En stel dat een document van personeelslid P. Jansen per ongeluk in het dossier van zijn collega J. Jansen terechtkomt: is dat dan een datalek? En zo ja: aan wie moet u dat melden?

Als u het antwoord op al deze vragen weet, bent u waarschijnlijk goed voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die eind mei van kracht gaat. Deze AVG is de Nederlandse afgeleide van de General Data Protection Regulation, de nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei in heel Europa van toepassing is. De oude Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens komt hiermee te vervallen.

Tip, lees ook: Het ABC van privacy

Veel personeelsdossiers nog niet op orde

De AVG verplicht organisaties onder andere om zeer zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van hun medewerkers om te gaan. Er worden dan ook strenge eisen gesteld aan de inhoud van personeelsdossiers. Veel organisaties hebben die dossiers echter nog niet op orde, signaleert Sayed Nasibdar, manager van digitaliseringsspecialist Karmac. "Wij komen in de praktijk van alles tegen. Personeelsdocumenten moeten twee jaar na uitdiensttreding worden vernietigd - met uitzondering van documenten die een fiscale waarde hebben of van belang zijn voor de loonbelasting."

Maar ook van medewerkers die in dienst zijn en blijven, mag ook niet zomaar alles worden bewaard. Zo moeten loonbeslagen uit het dossier worden verwijderd zodra die niet meer van toepassing zijn, en mag alleen het laatste verslag van het functioneringsgesprek worden bewaard. Maar hoe bouw je als organisatie in dat laatste geval een dossier op over het functioneren van een medewerker? "Door in het verslag van elk nieuw functioneringsgesprek vast te leggen wat er in de vorige gesprekken is afgesproken", zegt Nasibdar. "Simpel. Je moet het alleen even weten en er in de praktijk voldoende rekening mee houden."

Eisen van de Belastingdienst

En soms bevatten de dossiers geen documenten die er juist wél in zouden moeten zitten. Zoals een loonbelastingverklaring. Nasibdar: "We hebben onlangs een spoedklus uitgevoerd voor een grote klant, die een audit had gekregen van de Belastingdienst. In veel dossiers bleken, laten we zeggen, wat hiaten te zitten."

Papieren vaak verzamelmappen

De meeste onvolkomenheden treft Nasibdar aan bij papieren dossiers. "Dat zijn vaak verzamelmappen waar in de loop der jaren van alles in is terechtgekomen en nooit iets uit is verwijderd." De kortste klap om de dossiers op te schonen is om ze te laten digitaliseren door een gespecialiseerd scanbedrijf, zoals Karmac. Zo'n bedrijf let, als het goed is, op alle bewaartermijnen en trekt ook aan de bel als er zaken in het dossier ontbreken.

Ook wordt gecontroleerd of gegevens van medewerkers in de verkeerde dossiers zijn terechtgekomen. Nasibdar: "Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Een document van P. Jansen kan per ongeluk natuurlijk in het dossier van collega J. Jansen terecht komen. Maar dat is onder de nieuwe AVG wel een datalek. En zo'n lek moet je melden. Dat kan je maar beter vóór zijn."

Privacy: waar moet je op letten bij digitaliseren?

Een goed scanbedrijf zorgt er onder andere ook voor dat alle documenten volledig en waarheidsgetrouw worden gescand, en let daarnaast ook op het formaat waarin digitale documenten worden opgeslagen. Want een gewoon PDF-bestand volstaat niet altijd. Nasibdar: "Bij het scannen van belangrijke documenten moet je voldoende rekening houden met de betrouwbaarheid en de authenticiteit van het document."

Zijn de dossiers eenmaal opgeschoond en gedigitaliseerd, dan moeten ze nog steeds aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo mogen dossiers niet worden opgeslagen aan de hand van het BSN-nummer van de medewerkers. "Wij zien in de praktijk nogal eens dat dit nummer terugkomt in de filenaam van dossiers. Handig, maar het mag niet: het is ongeoorloofd gebruik van het BSN."

Dossiers mogen niet worden opgeslagen

aan de hand van het BSN-nummer

Nieuw onder de AVG is dat medewerkers het recht hebben om hun dossier mee te nemen naar de volgende werkgever: de zogenoemde dataportabiliteit. "Die portlabiliteit moet je dus als werkgever mogelijk maken", zegt Nasibdar. "En dat is weer een extra reden om er voor te zorgen dat het dossier helemaal op orde is. Je wilt geen vertrouwelijke of niet relevante informatie doorgeven aan de volgende baas van je medewerker."

Boetes zijn hoog

Verder zijn de boetes onder de nieuwe AVG hoog, waarschuwt Nasibdar. "Er hoeft maar één document in een personeelsdossier te zitten dat er niet in hoort, en de poppen zijn aan het dansen. Het kan namelijk leiden tot een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die autoriteit heeft meer bevoegdheden gekregen, en kan zelfs besluiten om een audit bij u te komen uitvoeren. Wie zijn dossiers opschoont, kan dus een hoop ellende voorkomen."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Karmac.

Zo gebruik je de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) goed

Zo gebruik je de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) goed

Vanuit de vrije ruimte van de WKR kun je zaken onbelast aan werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Door deze goed te benutten voorkom je een hoge eindheffing. En zo kun je goedkoper extra's aanbieden. Hoe werkt dit?

Lagere startleeftijd voor pensioenregeling: dit betekent het voor HR

Lagere startleeftijd voor pensioenregeling: dit betekent het voor HR

Als werkgever moet je uiterlijk op 1 januari 2028 je pensioenregeling hebben aangepast aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Waar je nu al mee te maken krijgt, is de lagere toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw. Wat betekent dit voor HR en wat...

Zo rapporteer je de CO2-uitstoot van werknemers

Zo rapporteer je de CO2-uitstoot van werknemers

Per 1 juli 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van alle werkgerelateerde kilometers van hun werknemers aan de overheid rapporteren. Hoe pak je dit aan?

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Wie kent ze niet, de 'nonnen van Vught', befaamd om hun taalonderwijs? Maar waarom zou je je medewerkers hier naartoe sturen? "Nederlanders overschatten vaak hun Engelse taalvaardigheid." En dat levert dus op de werkvloer misverstanden op. Over het...

De regelingen voor de zorg voor kinderen: de wijzigingen op een rij

De regelingen voor de zorg voor kinderen: de wijzigingen op een rij

Dit jaar krijgen ouders hogere vergoedingen voor hun kosten bij de zorg voor hun kinderen. Het gaat hier om de kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget. Wat houden de verhogingen in? En wat moet HR weten? Een overzicht.

Foto: Artem Podrez | Pexels

Kinderopvangtoeslag 2023: dit moet je als werkgever weten

Werkende ouders kunnen dit jaar gemakkelijker aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Waar zijn je werknemers met jonge kinderen op dit moment aan toe?

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?