Het rollenspel als assessmentmethode

Met een assessment wordt het talent van mensen in kaart gebracht. Hierbij wordt de (toekomstige) medewerker onder meer geobserveerd in een aantal simulaties. Een mogelijke simulatie is het rollenspel. Hoe zet je een goed rollenspel in elkaar zodat je medewerkers kunt beoordelen?

Het rollenspel als assessmentmethode

Tijdens een rollenspel kan worden bekeken hoe de kandidaat zich gedraagt in een of meerdere kritieke situaties (‘critical incidents’). Dit zijn de situaties in een functie die bepalend zijn voor het wel of niet slagen van de functionaris. Wanneer (toekomstige) medewerkers erin slagen deze kritieke situaties op een juiste manier te hanteren, bestaat er een heel grote kans dat zij in hun toekomstige functies met succes hetzelfde gedrag laten zien.

In deze gratis whitepaper leest u welke aandachtspunten er zijn en de voorwaarden waaraan het rollenspel als assessmentmethode moet voldoen.

De tekst uit deze whitepaper is afkomstig uit het nieuwe boek Assessment Centers van organisatiepsycholoog dr. Jeroen Seegers, de de grondlegger van de assessmentcenter-methode in Nederland.

Download de whitepaper

Lees meer over