PW.
PW.
Het Prestatiemenu

Het Prestatiemenu

In 2017 zag het boek Het Nieuwe Beoordelen het levenslicht. De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen een rudiment uit de vorige eeuw zou zijn, waren in die periode oorverdovend. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en kan de vraag gesteld worden: is het beoordelingsgesprek echt afgeschaft?

Het Prestatiemenu

Van afschaffing is geen sprake en misschien worden er wel meer gesprekken gevoerd dan voorheen. Niet alleen de namen van de gesprekken zijn anders, maar ook de insteek. Deze kent veel flexibiliteit en de frequentie en de inhoud van de continue dialogen worden bepaald door behoefte en actualiteit. Maatwerk dus, niet ‘one size fits all’.

Als wetenschappelijk is bewezen en de praktijk uitwijst dat een focus op sterke punten, autonomie, ontwikkelruimte, het aanboren van energiebronnen en een prettige werkplek op een positieve wijze, zeker in combinatie met elkaar, bijdraagt aan de betrokkenheid, bevlogenheid, motivatie, vitaliteit en het werkplezier van medewerkers dan zijn dat toch dé gespreksonderwerpen van Het Goede Gesprek? Al deze gespreksonderwerpen dragen bij aan betere prestaties, minder ziekteverzuim en verloop.

Het Prestatiemenu staat boordenvol met vragenlijsten, tips en tools over het identificeren en ontwikkelen van sterke punten, coachen met een growth-mindset, het geven van feedforward, het dichten van energielekken en het creëren van een veilig leerklimaat. Een wetenschapper, een werkgelukadviseur en een jurist laten hun licht op Het Goede Gesprek schijnen en tien direct betrokkenen van VvAA, Sportfondsen Rotterdam, Sevagram, Adimec, Jeugdhulp Friesland en Hutten delen hun ervaringen met hun nieuwe gesprekkenaanpak. Met een hoofdstuk over de bijdragen van HR is dit how-to-do-boek een must voor iedereen die gesprekken over duurzaam met plezier lerend presteren in de eigen organisatie wil ontwikkelen en introduceren.

Bestellen

Eerder verschenen