Hoe ver mag HR gaan met de inzet van spyware?

De vraag vanuit Nederlandse bedrijven naar monitoringssoftware voor medewerkers neemt sinds corona toe. Logisch, want veel meer mensen werken vanuit huis. Maar hoe ver mag HR gaan met de inzet van deze zogenaamde spyware? Doe mee aan dit onderzoek en help je collega's inzicht te krijgen in deze materie.

Hoe ver mag HR gaan met de inzet van spyware?

Help collega’s inzicht te krijgen in belangrijke ontwikkelingen op HR-gebied. Doe nu mee aan onze korte survey over monitoring op afstand van PW. pro Insights. Deze bestaat uit acht vragen. Ook bestaat de mogelijkheid door de redactie geïnterviewd te worden.

Half miljoen werkenden wordt gemonitord

Bij ruim een op de tien thuiswerkers controleert hun baas met software of zij wel aan het werk zijn, constateert vakbond CNV op basis van een peiling onder 1200 mensen die vanwege de coronapandemie vanuit huis werken. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin zou dit betekenen dat omgerekend ruim een half miljoen werkenden in Nederland op deze manier in de gaten wordt gehouden door hun werkgever.

Wat onderzoekt PW. pro Insights?

In de survey van PW. pro Insights komt onder meer aan de orde of er systemen ('spyware') worden ingezet om medewerkers te monitoren, hoe intensief personeel in de gaten wordt gehouden en of er gekeken is naar de juridische basis van deze systemen. De resultaten worden gebundeld in een research paper die exclusief te lezen is op PW. pro.

Doe mee aan het onderzoek

Inspireer collega’s

Wil je in een interview toelichten hoe jouw bedrijf omgaat met monitoring op afstand? En zo collega’s inspireren? Stuur dan een e-mail naar: PW.-hoofdredacteur Martijn van der Kooij.

Redactie

Redactie

De redactie van PW. zorgt ervoor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van HR en personeelsmanagement.