De arbeidsmarkt van morgen: kijk over de grenzen van je organisatie heen

De wereld verandert snel en organisaties zetten alle zeilen bij om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. Maar hoe ziet die er nu eigenlijk uit? Tom van Disseldorp en Noor Kok, consultants bij OPEN van Centraal Beheer, werpen een blik in de toekomst. "Er is een andere kijk op HR nodig."

De arbeidsmarkt van morgen: kijk over de grenzen van je organisatie heen

Ten eerste moeten we oude opvattingen over de leidinggevende als ‘allesweter’ snel loslaten, constateren Tom van Disseldorp en Noor Kok. “Door internet en de informatiestromen die in het algemeen veel groter zijn, is er nauwelijks verschil in kennisniveau binnen de hiërarchische structuur die we nog vaak hebben”, geeft Van Disseldorp aan. “De leidinggevende kan zijn rol dus niet meer ontlenen aan zijn superieure kennis. We gaan meer werken vanuit vertrouwen in elkaars vakmanschap en de leidinggevende richt zich meer op coaching in plaats van sturing.”

Geen traditionele leidinggevende nodig

HR zal dus ook meer in kaart moeten brengen wat iemand talenten zijn en hoe die in de samenwerking optimaal benut kunnen worden, vult Kok aan. “Het gaat in de arbeidsmarkt steeds meer om het werken met professionals. Als je die de rol geeft die ze verdienen, heb je geen traditionele leidinggevende meer nodig.”

Kijk buiten de organisatie

De organisatie wordt dus platter, maar ook de muren tussen organisaties onderling gaan verdwijnen, zegt Van Disseldorp. “Er komen meer samenwerkingsverbanden. Het werkveld waar je als organisatie in zit, wordt heel anders. We werken veel meer samen met klanten en leveranciers en hebben veel meer toegang tot expertise die we in onze eigen organisatie niet hebben. Je moet dus over de bestaande organisatiegrenzen heen kijken om oplossingen te bedenken. In plaats van expertise inhuren voor de korte termijn zou je beter een ecosysteem kunnen bouwen van mensen die kunnen helpen aan de hand van de behoefte die je hebt.”

Van denken in posities naar denken in ambitie

Die verschuiving vereist een andere kijk op HR, vervolgt Kok. “We gaan veel meer denken vanuit talent en ambitie dan vanuit de positie die je mensen geeft. Er ontstaat bij jongeren een verandering in de motivatie om bij een bedrijf te gaan werken. Die is allang niet meer gebaseerd op die interessante functie, maar veel meer op de doelstellingen van een bedrijf en de bijdrage aan de maatschappij. Jongeren willen een klik zien tussen het bedrijf en zichzelf. Sommige werkgevers die tien jaar geleden heel geliefd waren, staan nu niet meer in de top 50. De jongere generatie wil bijvoorbeeld niet meer werken bij organisaties die onze fossiele bronnen uitputten.”

Andersom zoeken organisaties ook naar mensen die bij de bedrijfscultuur passen. “Assessmenttools met voorspellende waarde worden steeds meer ingezet om in te kunnen schatten of een kandidaat bij het bedrijf past. En of iemand learning agile is, zodat diegene ook duurzaam inzetbaar blijft. Het gaat nu om de match tussen talent en bedrijfscultuur. Is die er niet, dan is de relatie gedoemd te mislukken.”

Een stap verder is niet per se een stap omhoog

Als werkgever hoef je niet meer met een compleet carrièrepad aan te komen, zegt Van Disseldorp. “Dat is achterhaald. Een leven lang bij dezelfde werkgever werken is niet meer van deze tijd. Daarvoor is een leven lang je inzetten voor datgene waar je in gelooft in de plaats gekomen. Werkgevers en werknemers gaan vaker met elkaar peilen of ze nog op het goede spoor zitten, bijvoorbeeld door een contract voor vijf jaar te sluiten en na vier jaar te overleggen of en hoe ze met elkaar verder gaan. "

Je leidt mensen misschien op voor de concurrent, maar vertrouw erop dat je concurrent precies hetzelfde doet”

"Mensen kiezen hun werk steeds meer vanuit hun identiteit en niet meer vanuit de arbeidsvoorwaarden. Ze willen wel stappen zetten, maar het hoeft niet meer altijd een stap omhoog te zijn. Het gaat erom dat mensen zich binnen én buiten je organisatie kunnen ontwikkelen. Je leidt mensen misschien op voor de concurrent, maar vertrouw erop dat je concurrent precies hetzelfde doet. Dan kun je iemand met een gerust hart laten gaan.”

Werk samen met je concurrent

Bij kleinere bedrijven is het wat ingewikkelder om vanuit dat vertrouwen te redeneren, omdat je kwetsbaarder bent als iemand vertrekt, realiseert Van Disseldorp zich. “Het is voor het mkb daarom de kunst om allianties aan te gaan met andere bedrijven. Accepteer dat er arbeidsmarktkrapte is. Zo kun je doorstroomproblemen en personeelstekort samen aanpakken.

Het is voor het mkb daarom de kunst om allianties aan te gaan met andere bedrijven”

En iedereen heeft hetzelfde belang. Is iemand binnen jouw organisatie uitgegroeid, dan kun je die via zo’n alliantie van werk naar werk helpen. Misschien zitten ze twee straten verderop wel te springen om jouw medewerker. Dan komt er geheid wel weer iemand bij jou terecht binnen zo’n ecosysteem.”

Een nieuw contract

Het arbeidscontract gaat geheid op de schop, zegt Kok. “We blijven duurzame relaties met elkaar aangaan, maar de vorm ervan wordt veel flexibeler. In Scandinavische landen zie je arbeidscontracten voor een paar uur per dag, omdat gebleken is dat je dan veel efficiënter werkt. De rest van de tijd kun je dan besteden aan wat voor jou ook belangrijk is. Dus er komt meer aandacht voor het zinvol invullen van de tijd naast je werk.”

We moeten de oogkleppen afzetten en niet meer in dezelfde vijver blijven vissen”

Van Disseldorp ziet veel mogelijkheden bij de grote groep mensen die hun werk geautomatiseerd zien worden. “Mensen zonder werk zijn minder gelukkig en hebben meer zorg nodig: ze kosten dus meer geld. Terwijl ze veel potentieel hebben dat nu niet wordt benut. We moeten de oogkleppen afzetten en niet meer in dezelfde vijver blijven vissen. Er staan in Nederland 1,4 miljoen mensen aan de kant van wie we niet goed weten wat ze willen en wat ze kunnen. Er is dus echt wel rek, maar we moeten anders naar de arbeidsmarkt kijken.”

Dit artikel is tot stand gekomen in Samenwerking met Centraal Beheer.

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Foto: Mediamodifier | Pixabay

Overgangsregeling Oekraïners in loondienst vervalt

Gevluchte Oekraïners die in Nederland in loondienst werken, vielen tot voor kort onder een overgangsregeling. Vanaf 1 november vervalt die regeling en mogen ze alleen in loondienst werken als ze van de IND een sticker of een O-document hebben.

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

Demografie, technologie, globalisering, samenleving en energie zijn de vijf krachten die de arbeidsmarkt de komende jaren zullen beheersen. Centraal Beheer wil met Open Netwerk daarop voortbouwen. Tom van Disseldorp en Noor Kok doen verslag.

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor werkenden en werkgevers? Bij veel maatregelen staat vooral het financieel aantrekkelijker maken van werken centraal, zegt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen en duurzame inzetbaarheid bij...

WW-regeling op de schop: een overzicht

WW-regeling op de schop: een overzicht

Rutte IV wil de de WW gaan aanpassen en de verschillen tussen vast en flex verminderen. Doel is om zo de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten. Hoe ziet de regeling eruit en wat zijn de huidige regels voor de WW?

'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

Pensioen is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is zonde als je je werknemers hier niet goed over informeert. "Zodra ze weten wat het inhoudt, vliegt de waardering voor de werkgever omhoog", zegt Hugo van Kuijeren van VLC & Partners.