Alles over Arbeidsovereenkomsten

Parttime werken op een feestdag: pech hebben?

Parttime werken op een feestdag: pech hebben?

Kerst, Nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar), Hemelvaart, Pinksteren. Het zijn de officieel erkende feestdagen. Welke regels gelden voor medewerkers die een parttime werken op een feestdag?

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Gebruik deze 'Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding' na afloop van het dienstverband, om de werknemer te wijzen op het eerder overeengekomen concurrentiebeding.

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Voorbeelddocument studieovereenkomst (niet verplichte studie)

Gebruik dit voorbeelddocument als je werknemer een opleiding op jouw kosten gaat volgen.

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Het moderne arbeidscontract: korter, minder complex en vooral positiever 

Het moderne arbeidscontract: korter, minder complex en vooral...

Wanneer het gaat om arbeidscontracten pleit Daniël Maats voor verandering. Volgens de arbeidsrechtadvocaat moet het korter, minder complex en meer in het belang van de werknemer.

Onder de loep: wetsvoorstel toelatingsstelsel voor uitleners

Onder de loep: wetsvoorstel toelatingsstelsel voor uitleners

In oktober heeft de demissionaire regering een nieuw wetsvoorstel ingediend om problemen in de uitzendbranche aan te pakken. Arbeidsrechtadvocaat Suzan Wolters legt uit wat het voorstel inhoudt.

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.

Dit moet je weten over bedingen in een arbeidsovereenkomst

Dit moet je weten over bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kun je naast de duur van de overeenkomst, de functie en het verschuldigde loon nog andere bepalingen opnemen. Zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding of relatiebeding.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld op basis van de behoeftes in je organisatie.

Werken belangrijker dan leren: leer-werkovereenkomst is arbeidscontract

Werken belangrijker dan leren: leer-werkovereenkomst is...

Een ontslagen leerling-medewerkster wil behandeld worden als werkneemster en krijgt gelijk. Het Hof oordeelt dat de leer-werkovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. Het leerelement was ondergeschikt aan de werkzaamheden.