Vijf gemeenschappelijke waarden voor goed werkgeverschap

Vijf gemeenschappelijke waarden voor goed werkgeverschap

In het besef dat mensen doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening geeft Compass Group Nederland structureel en actief invulling aan goed werkgeverschap. Betrokkenheid en ontwikkeling van mensen staan daarin centraal. De basis van...

Drie workforce-instrumenten voor meer betrokkenheid onder medewerkers

Drie workforce-instrumenten voor meer betrokkenheid onder medewerkers

Elke werkgever is blij met betrokken medewerkers. Betrokken personeel laat het bedrijf beter presteren en geeft de organisatie een sterke reputatie onder klanten. Maar je kunt betrokkenheid niet afdwingen, het is geen aan- en uitknop.

Waarom je juist nu moet bijdragen aan werkgeluk

Waarom je juist nu moet bijdragen aan werkgeluk

Werkgeluk stond de laatste jaren bovenaan de agenda van elke zichzelf serieus nemende organisatie. De coronacrisis zorgt ervoor dat het 'gelukbeleid' juist nu tegen het licht moet worden gehouden. Pim van de Wiel, technisch consultant Zorg & Verzuim...

Zo houd je medewerkers betrokken: een kijkje in de keuken

Zo houd je medewerkers betrokken: een kijkje in de keuken

COVID-19 oefent nog altijd veel invloed uit op organisaties en hun medewerkers. Veel activiteiten vinden langs de digitale weg plaats, op afstand van collega's en de organisatie. Dat vraagt om andere omgangsvormen en vooral meer aandacht voor de...

Focus op medewerkerbeleving voor meer betrokkenheid

Focus op medewerkerbeleving voor meer betrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Zeker in deze tijden van thuiswerken, social distancing en onzekerheid.

Werknemersbetrokkenheid in Europa hoog na invoering thuiswerken

Werknemersbetrokkenheid in Europa hoog na invoering thuiswerken

Uit recent Europees onderzoek binnen middelgrote en grote bedrijven blijkt dat de werknemersbetrokkenheid hoog is. 86% van de werknemers geeft aan zich betrokken te voelen bij de werkgever. Ondanks de thuiswerksituatie. Hoe komt dat?