Transitievergoeding

Overgang van onderneming: wat betekent dit voor de transitievergoeding? [rechtspraak]

Overgang van onderneming: wat betekent dit voor de...

Een ontslag gaat meestal gepaard met een transitievergoeding. De hoogte daarvan hangt mede af van het aantal jaren in dienst van de laatste werkgever. Dat kan wel eens onduidelijke situaties opleveren, zoals wanneer de laatste werkgever een...

Deze kosten mag je in mindering brengen op de transitievergoeding

Deze kosten mag je in mindering brengen op de transitievergoeding

Transactiekosten zoals die voor outplacement en inzetbaarheidskosten voor een bredere inzetbaarheid van werknemers mag je als werkgever in minder brengen op de transitievergoeding. Hiervoor gelden wel diverse voorwaarden. Wat houden deze kosten...

Transitievergoeding: zo reken je simpel uit hoeveel je moet betalen

Transitievergoeding: zo reken je simpel uit hoeveel je moet betalen

Hoe werkt de PW. transitietool precies? Wanneer moet je als werkgever welke transitievergoeding betalen? Leer alle mogelijkheden kennen. De tool is juridisch getoetst door KZO|013 advocaten.

Nieuwe transitievergoeding en cumulatieve ontslaggrond komen op stoom

Nieuwe transitievergoeding en cumulatieve ontslaggrond komen op stoom

Het ontslagrecht is de laatste jaren flink in beweging geweest. Dat geldt onder andere voor de transitievergoedingen en de zogeheten cumulatieve ontslaggrond. Welke veranderingen daarvan zijn er het afgelopen jaar geweest en hoe zien de...

Zonder compensatie hoeft werkgever slapend dienstverband niet te ontbinden [rechtspraak]

Zonder compensatie hoeft werkgever slapend dienstverband niet te...

Een werkgever die tegen de wens van een werknemer in een slapend dienstverband in stand hield, hoeft van de rechter geen schadevergoeding te betalen. Volgens de werknemer liep zij door de weigering van de werkgever haar transitievergoeding mis.

Werkgever negeert uitspraak rechter en betaalt salaris niet [rechtspraak]

Werkgever negeert uitspraak rechter en betaalt salaris niet...

Een werkgever ontslaat een werknemer en staakt de loondoorbetaling. Het ontslag wordt ingetrokken, maar desondanks betaalt de werkgever het achterstallige salaris niet. Ook niet wanneer de rechter hem daartoe verplicht. Hierop vraagt de werknemer...

PW. transitietool: bereken de transitievergoeding

PW. transitietool: bereken de transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderd. In sommige situaties zijn vanwege overgangsrecht de oude regels nog van toepassing. Met de PW. transitietool kom je in alle situaties tot de juiste...

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging - vraag en antwoord

Heeft een medewerker ook bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een (pro rata) transitievergoeding? Ja. Er moet dan wel voldaan worden aan drie voorwaarden: de vermindering van de arbeidsduur moet structureel zijn, dat...

Transitievergoeding: berekening looptijd dienstverband - vraag en...

Hebben tussentijdse onderbrekingen van het dienstverband invloed op de berekening van de transitievergoeding? Dat ligt eraan hoe lang de onderbreking was. Bij onderbrekingen van zes maanden of langer vindt geen samentelling van arbeidsovereenkomsten...

Transitievergoeding: aanpassing arbeidsduur - vraag en antwoord

Een medewerker heeft drie keer een contract voor bepaalde tijd gehad over een periode van in totaal 18 maanden. In deze periode zijn de arbeidsuren, op verzoek van de medewerker, twee keer naar beneden bijgesteld. De medewerker begon met 24 uur en...