Jeugd-LIV voor werknemers met het minimumjeugdloon

Het jeugd-LIV is per 1 januari 2018 een nieuw belastingvoordeel voor werkgevers. U krijgt het voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar met het minimumjeugdloon. Daarvoor moet u wel even geduld hebben, want u krijgt dit voordeel pas uitgekeerd in 2019.

Jeugd-LIV voor werknemers met het minimumjeugdloon

Het jeugd-LIV (LIV staat voor lage-inkomensvoordeel) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers voor het hogere minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Het is ook een stimulans voor organisaties om meer jongeren aan te nemen.

Drie voorwaarden

De werknemer moet aan drie voorwaarden voldoen voor het recht op jeugd-LIV. Ten eerste is hij (of zij) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast was hij op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar oud. Tot slot verdient hij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. Voor het ‘gewone’ LIV geldt een eis van minimaal 1.248 verloonde uren. Deze voorwaarde geldt niet voor het jeugd-LIV.

Anderhalf keer hoger in 2018

Het lage inkomensvoordeel is een bedrag per verloond uur. De exacte hoogte hangt af van het aantal verloonde uren en van de leeftijd van de werknemer. In 2018 is het jeugd-LIV anderhalf keer hoger dan in 2019. Dit komt omdat het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 werd verhoogd, terwijl het jeugd-LIV pas per 1 januari 2018 is ingevoerd.

Leeftijd op 31 december

Het bedrag dat u over 2018 krijgt, hangt af van de leeftijd van de jonge werknemer op 31 december 2017. Was hij toen 18 jaar dan is het bedrag maximaal 0,23 euro per verloond uur en 478,40 euro per jaar. Voor degenen die 19 jaar waren op 31 december 2017 zijn de bedragen respectievelijk 0,28 euro en 582,40 euro. De bedragen voor de toen 20-jarige werknemers zijn maximaal 1,02 euro per verloond uur en 2.121,60 euro per jaar en voor de 21-jarigen maximaal 1,58 euro en 3.286,40 euro.

Overgang 19 naar 20 jaar

Er is een groot verschil tussen de tegemoetkoming voor de leeftijden 19 en 20 jaar. Voor een werknemer die 20 jaar was op 31 december 2017 krijgt u maximaal 1,02 per verloond uur, terwijl u voor een werknemer die 20 jaar is geworden op 1 januari 2018 slechts 0,28 euro per verloond uur ontvangt.

Berekening UWV

U hoeft het jeugd-LIV niet zelf aan te vragen. UWV berekent in 2019 op basis van uw loonaangifte over 2018 voor welke werknemers u er recht op heeft. U krijgt de voorlopige berekening uiterlijk op 14 maart 2019. Controleer deze goed. Als de gegevens niet overeenkomen met die van UWV dan loopt u het risico dat de Belastingdienst het jeugd-LIV gedeeltelijk of niet aan u betaalt. Is de voorlopige berekening onjuist of mist u gegevens, dan kunt u dit uiterlijk op 1 mei 2019 doorgeven aan de Belastingdienst.

Uitbetaling door Belastingdienst

U krijgt uiterlijk 31 juli 2019 van de Belastingdienst een definitieve berekening. Binnen zes weken na de datum van deze berekening krijgt u het jeugd-LIV van de Belastingdienst. Houd er dus rekening mee dat u het jeugd-LIV voor 2018 mogelijk pas in september 2019 ontvangt.

Geen jeugd-LIV

22-jarige werknemers hebben vanaf 1 juli 2017 recht op 100 procent van het minimumloon. Voor deze leeftijdsgroep kunt u daarom aanspraak maken op het ‘gewone’ LIV. Verder krijgt u geen jeugd-LIV voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar met een dienstverband vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het minimumloon voor deze groep werknemers is namelijk niet gestegen.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Lees meer over