Wat komt er allemaal kijken bij een leaseauto van de zaak?

Een auto van de zaak voor uw werknemers kan u kosten en administratieve lasten besparen en het is uiteraard een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Het is daarbij belangrijk dat u en de medewerker zorgen voor een goede rittenregistratie.

Wat komt er allemaal kijken bij een leaseauto van de zaak?

Bijna altijd is een auto van de zaak een leaseauto. Zo’n auto huurt u tegen een vaste vergoeding voor een vaste periode, waarbij de auto eigendom blijft van de leasemaatschappij. Een leaseauto van de zaak kan voordeliger zijn dan een kilometervergoeding. Denk aan een medewerker die veel zakelijke kilometers maakt of op veel verschillende locaties werkt. Daarnaast kunt u medewerkers die vaak klanten bezoeken zo de beschikking geven over een nieuwe en representatieve auto. Tenslotte biedt u medewerkers met een zakelijke leaseauto ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Voorkom een naheffing

Houd er rekening mee dat u voor een leaseauto samen met de medewerker een sluitende rittenregistratie moet bijhouden. Kunnen u of de medewerker volledig zakelijk gebruik van een leaseauto niet aantonen dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en eventueel een boete opleggen. Uiteraard mag een medewerker de leaseauto ook privé gebruiken, maar dit is wel gelimiteerd tot een aantal kilometers.

Het hangt af van de specifieke situatie wie die aanslag of boete krijgt (zie daarvoor de website van de Belastingdienst.

Sluitende rittenregistratie

Een sluitende rittenregistratie bestaat uit algemene gegevens zoals het merk, type en kenteken van de auto, de beschikkingsperiode waarin de werknemer in de auto rijdt en de naam van de bestuurder. Daarnaast registreert de werknemer per rit de datum, het ritnummer, de begin- en eindstand van de kilometerteller, het volledige adres van vertrek- en eindpunt, een eventuele afwijkende route, het karakter van de rit (privé/zakelijk) en eventuele privé-omrijkilometers.

Duidelijk beleid

U doet er goed aan een eigen beleid te ontwikkelen voor bedrijfsauto’s. Het moet duidelijk zijn waaraan medewerkers zich moeten houden qua aantal te rijden kilometers en registratie van hun ritten. Daarnaast is het verstandig om goed aan te geven wanneer een medewerkers wel en geen leaseauto krijgt. Dat voorkomt scheve ogen. Zorg ook voor een duidelijke gebruikersovereenkomst met de medewerker.

Autokostenforfait

Rijdt uw medewerker jaarlijks meer dan 500 privékilometers met een zakelijke leaseauto dan geldt de fiscale bijtelling privégebruik (‘autokostenforfait’). Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief btw en motorrijtuigenbelasting (bpm). De Belastingdienst bepaalt de bijtelling met de CO2-uitstoot van de leaseauto.

Bijtellingspercentages

Tot 2017 bestonden er diverse bijtellingspercentages tussen de vier en 25 procent. Vanaf 1 januari 2017 gelden er nog maar twee percentages voor nieuwe auto’s. Het laagste bijtellingspercentage van vier procent is voor auto’s die volledig elektrisch rijden zonder CO2-uitstoot. Voor alle andere auto’s geldt een percentage van 22 procent. De oude bijtellingspercentages blijven van toepassing op auto’s van voor 1 januari 2017.

Aanpassing bijtelling elektrische auto’s

Voor elektrische auto’s geldt het bijtellingspercentage van vier procent in 2019 en 2020 tot maximaal 50.000 euro van de cataloguswaarde. Voor het bedrag daarboven geldt dan het bijtellingspercentage van 22 procent. Vanaf 2021 is het bijtellingspercentage 22 procent over de gehele cataloguswaarde van elektrische auto’s.

Fiscale grenzen

De auto van de zaak valt expliciet niet onder de werkkostenregeling. Een bijtelling voor privégebruik hoort daarom niet tot de ‘vrije ruimte’. Daarmee komt de bijtelling altijd bij het fiscale loon. Daarnaast kunt u uw medewerkers een eigen bijdrage vragen voor het privégebruik van de leaseauto. Deze betalen ze vanuit hun nettoloon en gaat af van de bijtelling. Verder kan een medewerker die jaarlijks maximaal 500 privékilometers rijdt een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen bij de Belastingdienst. U hoeft voor die werknemer dan geen bijtelling toe te passen.

Nog veel meer lezen over loonkostenvoordelen? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor werkenden en werkgevers? Bij veel maatregelen staat vooral het financieel aantrekkelijker maken van werken centraal, zegt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen en duurzame inzetbaarheid bij...

WW-regeling op de schop: een overzicht

WW-regeling op de schop: een overzicht

Rutte IV wil de de WW gaan aanpassen en de verschillen tussen vast en flex verminderen. Doel is om zo de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten. Hoe ziet de regeling eruit en wat zijn de huidige regels voor de WW?

'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

'Pensioencommunicatie hoort bij goed werkgeverschap'

Pensioen is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is zonde als je je werknemers hier niet goed over informeert. "Zodra ze weten wat het inhoudt, vliegt de waardering voor de werkgever omhoog", zegt Hugo van Kuijeren van VLC & Partners.