Werkgever worstelt met corona-aanpak

De impact van het coronavirus vraagt van elke werkgever een andere aanpak, werkwijze en misschien zelfs inrichting van de organisatie. Ook de inzetbaarheid van werknemers staat mogelijk onder druk en burn-outs liggen op de loer. Hoe kom je tot een integrale corona-aanpak?

Bijna iedere werkgever is in afgelopen periode in min of meerdere mate geraakt door de coronacrisis. Dat geldt ook voor de (bedrijfs)zorgprofessionals van Zorg van de Zaak Netwerk, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Zij bundelden hun ervaringen en expertise in de Corona desk: een platform dat werkgevers bijstaat met een integrale aanpak voor coronavraagstukken.

“We hebben het eerst zelfs ondervonden en daarmee de nodige nieuwe ervaringen opgedaan”, aldus directievoorzitter Bas Tomassen. Klanten belden het netwerk in de onzekere coronatijd ook met nieuwe vragen. “Over hoe je werknemers kunt ondersteunen bij werken vanuit huis of hoe ze weer met vertrouwen kunnen terugkeren naar kantoor. We voelden de verantwoordelijkheid om werkgevers bij deze vragen te ondersteunen.”

Brede en integrale aanpak

Uiteindelijk ontstond het idee om vanuit de volle breedte van het professionele netwerk met alle gebundelde kennis de verschillende vraagstukken integraal aan te pakken. Tomassen: “De Corona desk biedt werkgevers een totaaloplossing. Van begeleiding en advies rond gezond thuiswerken en stresshantering tot het herstel na een coronabesmetting.”

Uitgangspunt is dat werkgevers vanuit een brede inventarisatie met een duidelijke en samenhangende aanpak hun organisatie op de juiste manier kunnen inrichten

De desk richt zich op drie hoofdaspecten: impact op organisatieniveau, (psychische) klachten en inzetbaarheid van werknemers in het algemeen en herstel van met corona besmette werknemers. “Uitgangspunt is dat werkgevers vanuit een brede inventarisatie met een duidelijke en samenhangende aanpak hun organisatie op de juiste manier kunnen inrichten.”

Kantoren weer drukker

Nu de kantoren weer drukker worden, hebben veel werkgevers vragen over hoe je het beste te werk gaat. “Hoe richten we onze infrastructuur veilig in? Hoe zorgen we dat iedereen weet wat hij moet doen? Wat is de juiste balans tussen thuis- en op kantoor werken? Via de desk ondersteunt ons netwerk werkgevers bij dat proces.”

Zo heeft Zorg van de Zaak Experts bijvoorbeeld de getroffen maatregelen van de NOS voor de locatie in Hilversum beoordeeld en waar nodig aanvullend geadviseerd. “Nu weet de werkgever zeker dat sprake is van een veilige werkomgeving en heeft de werknemer hier ook een goed gevoel over.”

Het gesprek aangaan

Wat deze coronaperiode in ieder geval duidelijk maakt, is dat we moeten leren omgaan met nieuwe, soms suboptimale omstandigheden. Niet iedereen kan daar al even goed mee omgaan. “Dat leidt soms tot psychosociale problemen, met gevolgen voor iemands inzetbaarheid. Helemaal als mensen voor corona al problemen hadden.”

Bas Tomassen

Waar het voor werknemers soms moeilijk is om de juiste balans te vinden, is het voor leidinggevenden soms lastig om daar op afstand mee om te gaan. En sommige werknemers zijn na de lange thuisperiode lastig naar de zaak te krijgen zijn. “Werkgevers moeten dat gesprek met ze aan en op die manier nieuwe samenwerkingskaders vinden.”

Werkgevers moeten dat gesprek met ze aangaan en op die manier nieuwe samenwerkingskaders vinden

Een aparte groep bestaat uit werknemers die met een coronabesmetting te maken hebben gehad. De groep die hier klachten aan overhoudt, wordt steeds groter. “Het blijkt dat een zorgvuldig herstelproces cruciaal is voor terugkeer naar de werkvloer. Met zowel een goede medische als psychische begeleiding en intensieve monitoring van de belastbaarheid. Vooral omdat de mogelijke blijvende impact vaak nog lastig te beoordelen is.”

Nieuwe balans vinden

Tomassen voorziet dat meerdere bedrijven een lastig tweede halfjaar tegemoet gaan. De afgelopen tijd heeft van veel mensen het nodige gevraagd en het is onzeker wat de blijvende impact is. “Herstel zal soms lastig zijn. Slechte coping en uiteindelijk burn-out liggen op de loer. Wel valt preventief een wereld te winnen. Zoek met medewerkers naar een nieuwe balans en blijf in verbinding met elkaar.”

Kansen om te vernieuwen

Deze situatie biedt organisaties ook kansen om te vernieuwen. We nemen vermoedelijk ook afscheid van het oude kantoorwerken. Hier effectief mee omgaan vraagt van werkgevers en werknemers wendbaarheid en nieuwe manieren van verbinding. “Essentieel is dat de koers die je als organisatie vaart helder en consistent moet zijn. De brede aanpak van de Corona desk helpt werkgevers daar zoveel mogelijk bij.”

Dit artikel is gesponsord door Zorg van de Zaak

Dit vind je misschien ook interessant