Researchpaper: is er voldoende aandacht voor de employee experience binnen HR?

PW. pro Insights verrichtte kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder HR-professionals over de employee experience. Hoe hoog staat dit thema eigenlijk op de agenda binnen verschillende organisaties? Is er voldoende aandacht voor? Benieuwd naar de resultaten? Deze vind je in de research paper.

Researchpaper: is er voldoende aandacht voor de employee experience binnen HR?

PW. pro Insights deed kwalitatief onderzoek door het afnemen van interviews met:

  • Tom Paalberg, HR-manager bij Apical
  • Wendy Broersen, CEO en founder van Superwoman en de Superpeople Academy
  • Gerrien Anbeek, adviseur op het gebied van leiderschap en de toekomst van werk en auteur van ‘Een Tesla inparkeren kan iedereen’
  • Han Nichting, interim- en changemanager bij de Moterra International

Ook vind je alle resultaten op de onderzoeksvragen die we onze respondenten hebben gesteld.

PW pro Insights employee experience

Het kwantitatieve onderzoek van PW. pro Insights richtte zich op de volgende onderwerpen:

  • Is er voldoende aandacht voor de employee journey?
  • Zijn er binnen de organisatie doelstellingen geformuleerd op het gebied van diversiteit & inclusiviteit?
  • Hoe vaak wordt de medewerkerstevredenheid gemeten?
  • Hoe houden organisaties in deze tijd verbinding met werknemers?

❱ Lees de research paper van PW. pro Insights