Hoe bevorder je de lichamelijke gezondheid van je werknemers?

Werknemers met een goede lichamelijke gezondheid functioneren beter en zijn minder ziek. Het is dus belangrijk dat je als werkgever een gezonde levensstijl bij hen stimuleert. Hoe doe je dat vrijblijvend, maar toch overtuigend?

Hoe bevorder je de lichamelijke gezondheid van je werknemers?

Werknemers met een goede lichamelijke gezondheid functioneren beter en zijn minder ziek. Het is dus belangrijk dat je als werkgever een gezonde levensstijl bij hen stimuleert. Hoe doe je dat vrijblijvend, maar toch overtuigend?

Je kunt je medewerkers niet verplichten tot een gezonde levensstijl. Ze zullen dat snel als ongewenste bemoeienis met hun gezondheid beschouwen. Maak ze daarom bewust van de voordelen en stimuleer gezond leven, zodat ze er zelf het belang van inzien. Dat kan je bijvoorbeeld doen met voorlichting, coaching en het positief behandelen van het onderwerp tijdens vergaderingen en overleg. Besteed ook structureel aandacht aan het onderwerp gezondheid tijdens functioneringsgesprekken.

Gezond eten in de bedrijfskantine

Je kunt de gezondheid van je personeel daarnaast bevorderen door in je bedrijf alleen nog gezond eten en drinken aan te bieden in de bedrijfskantine, bij lunchbijeenkomsten en op de werkvloer. Denk aan gezonde snacks en vruchtensappen in plaats van snoep, chips en frisdrank. Dat stimuleert medewerkers ook om thuis gezonder te eten en te drinken.

Heb je snoep- en frisdrankautomaten staan, dan kan je die vervangen door automaten met meer ‘verantwoorde’ snacks en sappen.

Zitten en bewegen

Veel werknemers werken tegenwoordig vooral zittend achter de computer. Te lang zitten en te weinig bewegen is slecht voor de gezondheid en kan zelfs zorgen voor diabetes en hart- en vaatproblemen. Om dit te verbeteren, kun je zit-stabureaus overwegen, waaraan medewerkers ook staand kunnen werken. Geef medewerkers ook tips voor eenvoudige oefeningen achter het bureau. Verder kan het instellen van meerdere korte pauzes helpen.

Een fiets van de zaak of het aanbieden van (eigen) fitnessfaciliteiten kunnen medewerkers aanzetten tot meer beweging”

Een andere mogelijkheid zijn lunchwandelingen en het bevorderen van het nemen van de trap in plaats van de lift. Daarnaast kan een fiets van de zaak of het aanbieden van (eigen) fitnessfaciliteiten medewerkers aanzetten tot meer beweging. Ook kan je werknemers leuke extra’s bieden zoals een gezondheidspakket of de mogelijkheid om met korting te fitnessen of sporten.

Thuiswerken

Adviseer werknemers die veel thuiswerken om extra aan hun beweging te denken en tussendoor niet teveel te eten. Thuiswerkers missen sowieso al beweging, omdat ze niet naar en van hun werk hoeven te reizen.

Intrinsieke motivatie

Geef je medewerkers de ruimte om zelf te bepalen hoe ze zo gezond mogelijk werken. Ze moeten er vanuit een eigen intrinsieke motivatie mee aan de gang gaan. Stimuleer medewerkers ook om met eigen initiatieven en ideeën te komen voor gezonder werken. Ze zullen zich er eerder voor inspannen als ze er zelf bij zijn betrokken.

Gezondheidsambassadeurs

Je kunt medewerkers die erg gemotiveerd zijn voor een goede gezondheid vragen om ‘gezondheidsambassadeur’ te worden. Dan kunnen zij hun collega’s motiveren. Interview hen in je nieuwsbrief of nodig hen uit om een presentatie te geven over de meerwaarde van gezond leven en werken.

Let op stress

Stress is slecht voor de lichamelijk gezondheid. Let daarom op tekenen ervan bij medewerkers, zoals vaak afwezig reageren, afspraken vergeten, mopperen, ongeïnteresseerd zijn en snel geïrriteerd raken. Bespreek met ze wat er aan de hand is en ondersteun ze bij het tot rust komen en ontspannen. Let op de psychosociale arbeidsbelasting in de vorm van het tegengaan van een te hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Richt daarnaast de werkomgeving prettig in met voldoende planten, goede ventilatie en kleurgebruik in het interieur. En moedig medewerkers aan om tijdig te ontspannen, op het werk en thuis.

Tip! Zie ook: Hoe pak je beroepsziekte nummer 1 aan?

Gezonde werkomgeving

Vanuit de arbowetgeving heb je als werkgever een zorgplicht en moet je zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden. Denk aan ergonomische, instelbare meubels, voldoende daglicht en goed geventileerde lucht. Let er verder op dat de werkplekken thuis voldoen aan de arbonormen voor een gezonde werkplek. Werknemers dragen ook zelf verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op hun werkplek. Ze moeten gevaren voor hun veiligheid of gezondheid en/of die van collega’s direct aan jou melden.

Gezondheidsbeleid

Zorg dat het bevorderen van de fysieke gezondheid net als het zorgen voor een goede mentale gezondheid deel uitmaakt van een integraal gezondheidsbeleid. Hieronder vallen alle maatregelen waarmee werknemers hun werk goed en gezond kunnen doen en duurzaam inzetbaar blijven. Doel is een in alle opzichten gezonde organisatie, waarbij iedereen in de organisatie dat doel ondersteunt.

Praat met je medewerkers over gezondheid, want zij weten vaak goed wat er gezonder kan op de werkvloer”

Als werkgever heb je de financiën en organisatie voor gezondheid en arbeidsomstandigheden goed geregeld. Praat met je medewerkers over gezondheid, want zij weten vaak goed wat er gezonder kan op de werkvloer. Onderhoud daarnaast voldoende contact met teamleiders. Zij zijn de schakel tussen de medewerker en de organisatie, kennen hun teamleden en hebben als het goed is kijk op hun welbevinden.

Rol direct leidinggevende

Het is belangrijk dat het management en de direct leidinggevenden volledig achter het gezondheidsbeleid staan en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Leidinggevenden moet gezondheidsaspecten en -risico’s bij medewerkers tijdig kunnen signaleren en dan de juiste maatregelen kunnen nemen. Het is belangrijk dat je leidinggevenden daarin traint en ondersteunt. Zorg verder dat je leidinggevenden het goede voorbeeld geven door zelf gezond te leven en te werken.

Duurzame inzetbaarheid

Gezonde werknemers zitten beter in hun vel en produceren daardoor meer of zorgen voor een betere dienstverlening. Verder vallen gezonde werknemers minder uit door ziekte. Bovendien bevordert een betere gezondheid duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken. Dat is met de stijgende pensioenleeftijd en de krappe arbeidsmarkt geen overbodige luxe.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?
Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking metCentraal Beheer.

Kinderopvangtoeslag 2024: dit moet je als werkgever weten

Kinderopvangtoeslag 2024: dit moet je als werkgever weten

Dit jaar krijgen ouders hogere vergoedingen voor hun kosten bij de zorg voor hun kinderen. Het gaat hier om de kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget. Wat houden de verhogingen in? En wat moet HR weten? Een overzicht.

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Het nieuwe kabinet wil duidelijke criteria voor een arbeidsrelatie opstellen. Ook is het plan de handhaving van schijnzelfstandigheid weer op te pakken. En de verplichte AOV komt eraan. De stand van zaken op het gebied van de bevroren zzp-wetgeving.

Zo gebruik je de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) goed

Zo gebruik je de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) goed

Vanuit de vrije ruimte van de WKR kun je zaken onbelast aan werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Door deze goed te benutten voorkom je een hoge eindheffing. En zo kun je goedkoper extra's aanbieden. Hoe werkt dit?

Lagere startleeftijd voor pensioenregeling: dit betekent het voor HR

Lagere startleeftijd voor pensioenregeling: dit betekent het voor HR

Als werkgever moet je uiterlijk op 1 januari 2028 je pensioenregeling hebben aangepast aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Waar je nu al mee te maken krijgt, is de lagere toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw. Wat betekent dit voor HR en wat...

Alles wat HR moet weten over aansprakelijkheid en beroepsziekten

Alles wat HR moet weten over aansprakelijkheid en beroepsziekten

Als werkgever moet je maatregelen treffen om werknemers tegen gevaar te beschermen. Je bent in beginsel aansprakelijk voor de schade die de werknemer oploopt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Zo rapporteer je de CO2-uitstoot van werknemers

Zo rapporteer je de CO2-uitstoot van werknemers

Per 1 juli 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van alle werkgerelateerde kilometers van hun werknemers aan de overheid rapporteren. Hoe pak je dit aan?

Grijp in bij deze signalen van een burn-out

Grijp in bij deze signalen van een burn-out

Burn-out wordt veroorzaakt door een zeer langdurige blootstelling aan te hoge stress. Het kan jaren duren voordat iemand daadwerkelijk ziek wordt.

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De pot voor de SLIM-subsidie is tot en met 2027 flink verhoogd. Dat geld gaat naar individuele scholing, waarvan werknemers gebruik kunnen maken. Wat houdt de SLIM-regeling eigenlijk in?