Prinsjesdag 2022: wat wijzigt er voor HR?

Het minimumloon en de reiskostenvergoeding gaan omhoog. Het zijn twee van de aangekondigde wijzigingen uit de Prinsjesdagstukken. PW. heeft de belangrijkste wijzigingen voor HR op een rij gezet.

Prinsjesdag 2022: wat wijzigt er voor HR?
Den Haag, 20 september 2022. Prinsjesdag 2022. FOTO MINISTERIE VAN FINANCIEN / VALERIE KUYPERS

Verhoging minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat de komende jaren stijgen om werken meer lonend te maken ten opzichte van het krijgen van een uitkering. Het is gebruikelijk dat de overheid het minimumloon elk half jaar (minimaal) aanpast, maar er komt nu een extra toename. De inflatie en de oplopende energierekening worden genoemd als redenen voor de verhoging. Per 1 januari 2023 zat het minimumloon met 10 procent stijgen. Dat betekent dat een 21-jarige een minimumloon ontvangt van 14 euro per uur.

Lees er hier meer over

Definitie arbeidsrelatie wordt duidelijker

Uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het kabinet de ambitie heeft om de term arbeidsrelatie in 2023 te verduidelijken. Door meer duidelijkheid te scheppen over de definitie wordt het ook duidelijker wie volgens de fiscus wel zzp'er is en wie wordt gezien als werknemer. Op die manier moet schijnzelfstandigheid worden tegengegaan.

Beperking 30-procentregeling

Mensen uit het buitenland die in Nederland werken kunnen maximaal dertig procent van hun loon onbelast ontvangen. De overheid komt expats zo tegemoet bij extra kosten die ze moeten maken om in Nederland te werken, ook wel ‘extraterritoriale kosten’ genoemd. Deze regeling wordt beperkt vanaf 2024. De regeling wordt gemaximeerd op wat ze noemen de Balkenendenorm, die in 2022 is vastgesteld op 216.000 euro. Grootverdieners zullen dan geen gebruik meer kunnen maken van de regeling. De wijziging zal de meeste expats niet raken, omdat zij de loonnorm niet overschrijden.

Lees hier het uitgebreidere artikel

Verhoging reiskostenvergoeding

Het kabinet komt werknemers tegemoet door de onbelaste reiskostenvergoeding wettelijk te verhogen. Al jaren is de standaardvergoeding 19 cent per kilometer, maar dit bedrag blijkt al jaren niet dekkend vanwege stijgende benzinekosten. De onbelaste reisvergoeding zou al langzaam omhoog gaan komende jaren, maar die verhoging is naar voren gehaald. Wettelijk zal er per 1 januari 2023 een reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer worden gerekend. Per 1 januari 2024 0,22 cent per kilometer.

Thuiswerkvergoeding omhoog

De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat in 2023 omhoog. Op dit moment is die vergoeding 2 euro, dat stijgt naar 2,13 euro. Die stijging gebeurt op basis van een indexatie, alleen, die indexatie houdt geen rekening met de gestegen gasprijzen. Het Nibud berekende in maart al dat het een werknemer door de energieprijzen gemiddeld 3,05 euro per werkdag kost om thuis te werken. Toch heeft het kabinet ervoor gekozen om het niet verder te verhogen dan 2,13 euro.

Mkb krijgt verdere ondersteuning om te investeren en verduurzamen

Het kabinet zegt het mkb-ondernemersklimaat verder te willen versterken in Nederland. In het Belastingplan staan structurele maatregelen om verduurzaming aantrekkelijker te maken voor het mkb. Verduurzamen is namelijk lang niet vanzelfsprekend voor het kleinbedrijf, omdat het daar vaak disproportioneel veel geld kost. Verder wordt er 600 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten van bedrijven te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken. De aanpassingen in box 2 in 2024 helpen daarbij, zoals ook een lagere Aof-premie voor kleine werkgevers en een uitbreiding van de Werkkostenregeling.

Verhoging werkkostenregeling

Om de lasten op arbeid te verlagen verlaagt het kabinet ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Hiervoor wordt in de jaren 2023 tot en met 2027 500 miljoen euro uitgetrokken en vanaf 2028 structureel 600 miljoen euro. Een van de maatregelen die hieraan bijdraagt bestaat uit het verruimen van de werkkostenregeling (WKR).

Lees hier het uitgebreidere artikel

Werknemers houden meer nettoloon over

Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor de verhoging van de arbeidskorting waardoor werknemers meer geld overhouden onder de streep. Het is een van de vele maatregelen die worden genomen om de koopkracht te stimuleren, omdat alles duurder is geworden.

Lees ook: Weinig arbeidsmarktwijzigingen in Prinsjesdagstukken

Een pensioen voor iedereen

Op dit moment betaalt iedereen dezelfde premie en krijgt daarvoor dezelfde opbouw (los van de leeftijd). Deze zogenaamde doorsneesytematiek sluit onvoldoende aan bij de veranderende arbeidsmarkt, waarop werknemers vaker van baan wisselen of aan het werk gaan als zelfstandige. Het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) pakt deze kwetsbaarheden aan.
Het wetsvoorstel moet het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. daarnaast sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Lees hier het uitgebreidere artikel

Den Haag, 20-09-2022 Prinsjesdag Foto Martijn Beekman / MinFin

Leaseauto's vanaf 2025 elektrisch

Het kabinet wil dat alle zakelijke rijders vanaf 2025 elektrisch rijden. Leaseauto's mogen vanaf dan daarom alleen elektrisch zijn.

Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups vervalt

Om innovatieve start-ups te stimuleren, was voor hen vanaf 2017 de gebruikelijkloonregeling ingevoerd. Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder van de start-up mocht dan vastgesteld worden op het wettelijke minimumloon. Zo bleef er meer geld over om te investeren in de start-up.

Na evaluatie blijkt dat er maar een hele kleine groep in aanmerking komt voor deze regeling en er dan ook nog eens heel weinig gebruik van maakt. Vanaf 1 januari 2023 komt deze regeling dan ook te vervallen.

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Om het verschil tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen, wordt een fiscaal voordeel voor zelfstandigen afgebouwd: de zelfstandigenaftrek. Dit was al aangekondigd in de Belastingplannen van 2020 en 2021, maar in het nieuwe Belastingplan staat dat het versneld afgebouwd gaat worden. De zelfstandigenaftrek wordt in 2026 teruggebracht naar 1.200 euro en in 2027 verder verlaagd naar 900 euro.

Ook prijsplafond energieprijzen voor bedrijven

De hoge energieprijzen zitten veel ondernemers in de weg. Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft nog moeite om winst te genereren. Het kabinet komt daarom met een aantal maatregelen om ook het bedrijfsleven te helpen.

Hoe dat zit, lees je hier

Gevolgen voor subsidies

Met de komst van de Miljoenennota 2023 is ook het een en ander bekend geworden over subsidies, bijvoorbeeld subsidies om verduurzaming te stimuleren. Dit zijn de belangrijkste subsidienieuwtjes die je als HR moet weten.

De redactie van PW. zorgt ervoor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van HR en personeelsmanagement.

DEN HAAG - Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ANP - Hollandse Hoogte - Dijkstra bv

Hervorming arbeidsmarkt: zo staat het ervoor

Ondanks de demissionaire status van het kabinet, gaat het door met het hervormen van de arbeidsmarkt. Wat is de stand van zaken?

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details bekend over hervorming arbeidsmarkt

De regels voor contracten gaan flink veranderen. Minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in een Kamerbrief met meer details over de hervorming van de arbeidsmarkt.

Begrip zzp'er wordt verduidelijkt

Begrip zzp'er wordt verduidelijkt

Wanneer is iemand een zelfstandige en wanneer een werknemer? Al jaren is daar gesteggel over. Het kabinet komt met een nieuwe wet die duidelijkheid moet geven. Ook het fiscale verschil tussen zzp'ers en werknemers wordt kleiner.

Hoe Heembouw regelmatig prijzen wint voor beste werkgever van Nederland 

Hoe Heembouw regelmatig prijzen wint voor beste werkgever van...

Heembouw is zo'n organisatie die regelmatig is uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland. Hoe bereik je zo'n positie? Heleen Mes, employee experience expert ging in gesprek met Nienke Schilstra, HR-manager van Heembouw.

De HR-professional als goudmijn voor detacheerders

De HR-professional als goudmijn voor detacheerders

Detacheerders beleven gouden tijden. Zo blijkt uit de meest recente MarktMonitor van branchevereniging VvDN dat de omzet in het derde kwartaal van 2022 met maar liefst 17 procent per werkdag steeg in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar...

De troefkaart op de krappe arbeidsmarkt: leren en ontwikkelen

De troefkaart op de krappe arbeidsmarkt: leren en ontwikkelen

Er is geen sector meer in Nederland die niet de nadelige gevolgen ondervindt van de krapte op de arbeidsmarkt.

Algoritmes brengen inclusief werven in gevaar 

Algoritmes brengen inclusief werven in gevaar

Werven via social media is populair onder werkgevers. Maar daarbij moet je je er wel bewust van zijn dat het algoritmes zijn die bepalen wie je vacature te zien krijgt. Joost Schrage betoogt dat daarbij hele groepen worden buitengesloten.

Medewerkers aantrekken en behouden, zo doe je dat

Medewerkers aantrekken en behouden, zo doe je dat

Hoe trek je mensen aan in een krappe arbeidsmarkt en hoe zorg je ervoor dat ze blijven? Zeker nu veel bedrijven hybride werken, is medewerkers aan je binden een uitdaging geworden. Organisatiepsycholoog Kilian Wawoe geeft tips.