Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

De stijging van het minimumloon met 10,15 procent sinds 1 januari 2023 niet alleen invloed op de mensen die het minimumloon verdienen. Het gaat invloed hebben op het hele loongebouw. Ook andere kosten stijgen erdoor.

Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

Gevolgen voor het hele loongebouw

Hoewel nog geen 5 procent van alle werkenden het minimumloon verdient, heeft de verhoging wel gevolgen voor een veel grotere groep. Het gaat vooral om ondernemingen waarbij mensen in de onderste loonschalen werken, denk aan bedrijven in de techniek, de bouw, productie, transport en distributiecentra. “Als je aan de onderkant moet gaan plussen, dan moet je verderop ook gaan plussen”, zegt Bastiaan Starink, partner bij PwC en HR-expert. Bijvoorbeeld als schaal één en twee minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde uitkomen als schaal drie. Dan is je differentiatie weg met de mensen in schaal drie en kom je er bijna niet onderuit om die schaal ook te laten stijgen, aldus Starink.

Mercer Nederland, ontwikkelaar van Human Resource-oplossingen, verwacht dat de verhoging in de lagere salarisschalen omstreeks 10 procent zal zijn en dat het afloopt naar 3 tot 4 procent naarmate de salarisniveaus stijgen.

“Door de stijging van het minimumloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen”, zegt Starink. “Daarnaast is er een enorme druk vanuit de maatschappij en politiek om lonen te verhogen. We hebben de NS als voorbeeld gezien. Dus die druk zal op veel cao-tafels liggen.” Want doe je als werkgever niets, dan heb je het risico dat medewerkers weglopen. In een tijd van krapte is dat niet wat je wilt.

Loonkosten en verzekeringspremies stijgen ook

Als gevolg van de stijging van het minimumloon zullen de loonkosten forser stijgen dan je zou verwachten. Daarnaast heeft de loonstijging gevolgen voor de premies die werkgevers betalen, denk aan verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen. Ook die zullen stijgen, doordat de maximum premieloongrens omhoog gaat. Die premiestijging geldt ook voor de mensen die meer verdienen dan het minimumloon. Mercer Nederland berekende dat dit werkgevers zo’n 3,8 miljard euro gaat kosten.

Alles bij elkaar raakt de stijging van het minimumloon zo’n 6,3 miljoen Nederlanders, zo’n 70 procent van de beroepsbevolking, becijferde de HR-ontwikkelaar. Zij raden bedrijven dan ook aan om snel de financiële gevolgen van de loonsverhogingen door te berekenen, omdat het aannemelijk is dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan.

Recente artikelen

In 6 stappen pak je de loonkloof aan

Rapporteren over je loonkloof, binnenkort wordt het verplicht. Het Europees Parlement stemde op 30 maart 2023 namelijk in met de richtlijn voor gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk werk. Maar hoe onderzoek je beloningsverschillen? PW....

Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief laat je de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd, in die zin dat een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan.