Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

De stijging van het minimum(uur)loon heeft niet alleen invloed op de mensen die het minimumloon verdienen. Het gaat invloed hebben op het hele loongebouw. Ook andere kosten stijgen erdoor.

Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

Gevolgen voor het hele loongebouw

Volgens de laatste cijfers hebben 439.000 mensen (CBS, cijfer uit 2022) een minimumloon. Toch raakt de verhoging van het minimumloon een veel grotere groep. Het gaat vooral om ondernemingen waarbij mensen in de onderste loonschalen werken, denk aan bedrijven in de techniek, de bouw, productie, transport en distributiecentra. “Als je aan de onderkant moet gaan plussen, dan moet je verderop ook gaan plussen”, zegt Bastiaan Starink, partner bij PwC en HR-expert. Bijvoorbeeld als schaal één en twee minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde uitkomen als schaal 3. Dan is je differentiatie weg met de mensen in schaal 3 en kom je er bijna niet onderuit om die schaal ook te laten stijgen, aldus Starink.

“Door de stijging van het minimumloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen”, zegt Starink. “Daarnaast is er een enorme druk vanuit de maatschappij en politiek om lonen te verhogen. Dus die druk zal op veel cao-tafels liggen.” Want doe je als werkgever niets, dan heb je het risico dat medewerkers weglopen. In een tijd van krapte is dat niet wat je wilt.

Loonkosten en verzekeringspremies stijgen ook

Als gevolg van de stijging van het minimumloon zullen de loonkosten forser stijgen dan je zou verwachten. Daarnaast heeft de loonstijging gevolgen voor de premies die werkgevers betalen, denk aan verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen. Ook die zullen stijgen, doordat de maximum premieloongrens omhoog gaat. Die premiestijging geldt ook voor de mensen die meer verdienen dan het minimumloon. HR-ontwikkelaar Mercer Nederland berekende in 2022 dat de loonsverhogingen werkgevers zo’n 3,8 miljard euro kostten. 

Alles bij elkaar raakte de stijging van het minimumloon zo’n 6,3 miljoen Nederlanders, zo’n 70% van de beroepsbevolking, becijferde de HR-ontwikkelaar. En de lonen zullen blijven doorstijgen. Mercer Nederland raadt bedrijven dan ook aan om snel de financiële gevolgen van de loonsverhogingen door te berekenen, omdat het aannemelijk is dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan.

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Platformwerkers van Temper zijn geen medewerkers, maar zelfstandigen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Dit staat haaks op jurisprudentie in vergelijkbare zaken.

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Gebruik dit document 'Voorbeeld Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid)' om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen met betrekking tot alcohol, drugs en medicijnen.

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

Weet jij als HR-professional wat er in een arbeidsovereenkomst hoort te staan? PW. heeft de belangrijkste details per onderdeel van het arbeidscontract voor je op een rijtje gezet.

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

In een concurrentiebeding zijn vaak zaken als het geheimhouden van marktgevoelige informatie vastgelegd. En hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Per jaar ben je verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vakantiedagen.

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

Ruim 60% van langdurend verzuim heeft een psychische achtergrond. Marjol Nikkels, verzuimspecialist, vertelt over oorzaken en uitdagingen en adviseert over preventie.

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Nee, in de eerste 2 jaar van ziekte geldt een wettelijk opzegverbod. In principe mag je iemand dus niet ontslaan. Bekijk het volledige antwoord in de faq.

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Communicatieplan pensioen: zo concreet mogelijk

Wat zijn de wettelijke verplichtingen rondom het communicatieplan? Pensioenadvocaat Bianca van der Goes geeft een aantal handvatten om deze verplichtingen in te vullen.