Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

De stijging van het minimum(uur)loon heeft niet alleen invloed op de mensen die het minimumloon verdienen. Het gaat invloed hebben op het hele loongebouw. Ook andere kosten stijgen erdoor.

Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

Gevolgen voor het hele loongebouw

Volgens de laatste cijfers hebben 439.000 mensen (CBS, cijfer uit 2022) een minimumloon. Toch raakt de verhoging van het minimumloon een veel grotere groep. Het gaat vooral om ondernemingen waarbij mensen in de onderste loonschalen werken, denk aan bedrijven in de techniek, de bouw, productie, transport en distributiecentra. “Als je aan de onderkant moet gaan plussen, dan moet je verderop ook gaan plussen”, zegt Bastiaan Starink, partner bij PwC en HR-expert. Bijvoorbeeld als schaal één en twee minimumloon is en door de verhoging op hetzelfde uitkomen als schaal 3. Dan is je differentiatie weg met de mensen in schaal 3 en kom je er bijna niet onderuit om die schaal ook te laten stijgen, aldus Starink.

“Door de stijging van het minimumloon is het dus aannemelijk dat het hele loongebouw gaat stijgen”, zegt Starink. “Daarnaast is er een enorme druk vanuit de maatschappij en politiek om lonen te verhogen. Dus die druk zal op veel cao-tafels liggen.” Want doe je als werkgever niets, dan heb je het risico dat medewerkers weglopen. In een tijd van krapte is dat niet wat je wilt.

Loonkosten en verzekeringspremies stijgen ook

Als gevolg van de stijging van het minimumloon zullen de loonkosten forser stijgen dan je zou verwachten. Daarnaast heeft de loonstijging gevolgen voor de premies die werkgevers betalen, denk aan verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen. Ook die zullen stijgen, doordat de maximum premieloongrens omhoog gaat. Die premiestijging geldt ook voor de mensen die meer verdienen dan het minimumloon. HR-ontwikkelaar Mercer Nederland berekende in 2022 dat de loonsverhogingen werkgevers zo’n 3,8 miljard euro kostten.

Alles bij elkaar raakte de stijging van het minimumloon zo’n 6,3 miljoen Nederlanders, zo’n 70% van de beroepsbevolking, becijferde de HR-ontwikkelaar. En de lonen zullen blijven doorstijgen. Mercer Nederland raadt bedrijven dan ook aan om snel de financiële gevolgen van de loonsverhogingen door te berekenen, omdat het aannemelijk is dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan.

Onderdeel van de collectie

Arbeidsovereenkomsten

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is er veel waar je op moet letten. Wat is een passende overeenkomst? Wat zijn de alternatieven? Hoeveel kost het me? Moet ik er bijzondere bedingen in opnemen? In dit dossier staat alles op een rij.

Lees meer over

Nicolette van den Hout - redacteur PW.

Nicolette van den Hout - redacteur PW.

Redacteur PW.

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.

OCTAS presenteert 3 varianten om WIA-stelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert 3 varianten om WIA-stelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert 3 varianten waardoor het huidige, te complexe WIA-stelsel vereenvoudigd kan worden. Ook doet de commissie een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken.

Vragen en antwoorden over vakantie en ziekte

Vragen en antwoorden over vakantie en ziekte

Welke regels gelden voor medewerkers rondom vakantie en ziekte? Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over vakantie en ziekte.

Het omgaan met én voorkomen van loonbeslag, zo doet Facilicom Group dat

Het omgaan met én voorkomen van loonbeslag, zo doet Facilicom Group...

Werknemers met financiële problemen hebben stress en zijn vaker ziek. Je kunt als werkgever deze mensen helpen, daar heb je zelf ook baat bij. Facilicom Group doet het en vertelt over de aanpak.

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Gebruik dit voorbeelddocument om een effectief personeelshandboek op te stellen voor je organisatie. In dit handboek kun je bijvoorbeeld artikelen opnemen over je huisregels, vakantie en verzuim.

Loonbeslag: wat betekent dit voor HR?

Loonbeslag: wat betekent dit voor HR?

Een loonbeslag raakt niet alleen werknemers. Wanneer een schuldeiser of deurwaarder aan de poort klopt, ben je gemiddeld zo'n 3 uur kwijt aan het loonbeslag. Dit komt er allemaal bij kijken.

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

De Arbeidstijdenwet bevat voorschriften voor arbeids- en rusttijden met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.

Checklist overgang naar nieuwe pensioenregeling

Checklist overgang naar nieuwe pensioenregeling

HR moet aan de slag met de nieuwe Pensioenwet. Begin met de inventarisatie van de huidige pensioensituatie en bepaal de arbeidsvoorwaardenstrategie. Deze checklist neemt je mee in alle belangrijke stappen.

15-01-2024 Eindhoven
Sandrien Boogaard van Goodhabitz
Foto: Guido Benschop

HR-directeur GoodHabitz: 'De kracht van leiderschap is kwetsbaarheid'

Bij het internationale leerplatform GoodHabitz kunnen medewerkers ongelimiteerd in gesprek met een psycholoog in hun eigen taal. Mentale ondersteuning is een speerpunt voor HR-directeur Sandrien Boogaard.