Nieuw pensioenstelsel brengt arbeidsongeschikte werknemers in problemen

De nieuwe pensioenwet levert problemen op voor sommige arbeidsongeschikte werknemers. Bij de overgang naar het nieuwe stelsel bouwen zij geen pensioen op.

Nieuw pensioenstelsel brengt arbeidsongeschikte werknemers in problemen
Foto: Andrea Piacquadio

Als de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, gaat vaak (voor een deel) hun pensioenopbouw door. De verzekeraar is daar verantwoordelijk voor. Pensioenuitvoerders noemen dit de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Overgangsregeling arbeidsongeschiktheid

Met de nieuwe pensioenwet is er een overgangsregeling getroffen voor deze premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer arbeidsongeschikt is en de verzekeraar stapt over op de nieuwe pensioenregeling, dan blijft de oude regeling gelden. Er wijzigt daarmee niets aan de pensioenopbouw.

Geen pensioenopbouw

De overgangsregeling geldt niet voor arbeidsongeschikte werknemers die nog in hun wachttijd van 104 weken zitten. Als in die periode hun verzekeraar overgaat naar de nieuwe pensioenregeling, vallen zij tussen wal en schip en bouwen ze niet alleen geen pensioen meer op, maar ook de risicodekking op het partnerpensioen vervalt. Hetzelfde geldt als de werkgever tijdens de wachttijd van pensioenuitvoerder wisselt.

Aan oplossing wordt gewerkt

Verantwoordelijk demissionair pensioenminister Carola Schouten (CU) is op deze weeffout gewezen door het Verbond van Verzekeraars. Zij is voornemens dit knelpunt op te lossen door het overgangsrecht te verruimen, laat zij in een Kamerbrief weten. Hoewel ze het niet volledig via de wet wil indekken. Zo schrijft ze: “Voor de volledigheid merk ik op dat een dergelijke verruiming niet verplicht wordt. Het overgangsrecht zal de bevoegdheid geven om hier tussen werkgever, werknemer en verzekeraar afspraken over te maken.”

Dit betekent dat voor werkgever en -nemer

Hoe verhoudt het wettelijk overgangsrecht zich tot het in- en uitlooprisico van pensioenuitvoerders? Wat zijn de gevolgen voor de werkgever, de arbeidsongeschikte werknemer en de pensioenuitvoerder als de werkgever overstapt naar de nieuwe pensioenregeling?

In onderstaande bijdrage uit Pensioen en Praktijk gaan Corey Dekkers, senior pensioenjurist bij Pensioennavigator, en Fréderique Hoppers-Rademaker, advocaat-partner bij Dirkzwager, hier verder op in. Het betreft de specifieke situatie die zich voordoet bij verzekerde pensioenregelingen, waaronder ook premieregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenpremie-instelling (PPI).

Lees meer over

Nicolette van den Hout - redacteur PW.

Nicolette van den Hout - redacteur PW.

Redacteur PW.

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.