Nieuw pensioenstelsel brengt arbeidsongeschikte werknemers in problemen

De nieuwe pensioenwet levert problemen op voor sommige arbeidsongeschikte werknemers. Bij de overgang naar het nieuwe stelsel bouwen zij geen pensioen op.

Nieuw pensioenstelsel brengt arbeidsongeschikte werknemers in problemen
Foto: Andrea Piacquadio

Als de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, gaat vaak (voor een deel) hun pensioenopbouw door. De verzekeraar is daar verantwoordelijk voor. Pensioenuitvoerders noemen dit de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 

Overgangsregeling arbeidsongeschiktheid

Met de nieuwe pensioenwet is er een overgangsregeling getroffen voor deze premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer arbeidsongeschikt is en de verzekeraar stapt over op de nieuwe pensioenregeling, dan blijft de oude regeling gelden. Er wijzigt daarmee niets aan de pensioenopbouw.

Geen pensioenopbouw

De overgangsregeling geldt niet voor arbeidsongeschikte werknemers die nog in hun wachttijd van 104 weken zitten. Als in die periode hun verzekeraar overgaat naar de nieuwe pensioenregeling, vallen zij tussen wal en schip en bouwen ze niet alleen geen pensioen meer op, maar ook de risicodekking op het partnerpensioen vervalt. Hetzelfde geldt als de werkgever tijdens de wachttijd van pensioenuitvoerder wisselt.

Aan oplossing wordt gewerkt

Verantwoordelijk demissionair pensioenminister Carola Schouten (CU) is op deze weeffout gewezen door het Verbond van Verzekeraars. Zij is voornemens dit knelpunt op te lossen door het overgangsrecht te verruimen, laat zij in een Kamerbrief weten. Hoewel ze het niet volledig via de wet wil indekken. Zo schrijft ze: “Voor de volledigheid merk ik op dat een dergelijke verruiming niet verplicht wordt. Het overgangsrecht zal de bevoegdheid geven om hier tussen werkgever, werknemer en verzekeraar afspraken over te maken.”

Dit betekent dat voor werkgever en -nemer

Hoe verhoudt het wettelijk overgangsrecht zich tot het in- en uitlooprisico van pensioenuitvoerders? Wat zijn de gevolgen voor de werkgever, de arbeidsongeschikte werknemer en de pensioenuitvoerder als de werkgever overstapt naar de nieuwe pensioenregeling?

In onderstaande bijdrage uit Pensioen en Praktijk gaan Corey Dekkers, senior pensioenjurist bij Pensioennavigator, en Fréderique Hoppers-Rademaker, advocaat-partner bij Dirkzwager, hier verder op in. Het betreft de specifieke situatie die zich voordoet bij verzekerde pensioenregelingen, waaronder ook premieregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenpremie-instelling (PPI).

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.

Veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen

Waarmee moet je als HR rekening houden als vakantiedagen komen te vervallen of verjaren? Hieronder tref je een overzicht van veelgestelde vragen over het vervallen en verjaren van vakantiedagen.

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Het nieuwe kabinet wil duidelijke criteria voor een arbeidsrelatie opstellen. Ook is het plan de handhaving van schijnzelfstandigheid weer op te pakken. En de verplichte AOV komt eraan. De stand van zaken op het gebied van de bevroren zzp-wetgeving.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werken na AOW-leeftijd' om de samenwerking met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, voor een specifieke periode vast te leggen.

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

De schoolexamens zijn voorbij, de zomervakantie breekt aan. Hét moment waarop jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje.

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

De werkgever zet het loon stop, zonder dat hij zijn zieke werknemer daarover vooraf informeert. Mag dat? Dit zegt de rechter.

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Bestendige en veerkrachtige loopbanen: daar draait het tegenwoordig steeds meer om. Maar hoe zorg je dat medewerkers hun loopbaandoelen realiseren? Een taak waar het nieuwe bedrijf Endit zich op richt.

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken: praktisch beoordelen

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken:...

Vanaf 1 juli 2024 worden WIA-beoordelingen gebaseerd op feitelijke verdiensten. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om de achterstanden te verminderen.

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke EK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Wat mag er wel en wat niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.