Onderzoeksresultaten: dit kun je in 2024 van payroll verwachten

Wat het huidige en toekomstige potentieel van payroll is? Daar geeft het onderzoek 'Het potentieel van payroll in 2024: Enquête internationale payroll' van ADP Nederland antwoord op.

Onderzoeksresultaten: dit kun je in 2024 van payroll verwachten

Jaarlijks bevraagt ADP senior leidinggevenden van multinationals die verantwoordelijk zijn voor payrollfuncties binnen hun organisatie. Op die manier achterhaalt het softwarebedrijf hoe de wereldwijde payroll van die organisaties presteert. Het doel is om de prestaties en strategische bijdrage van payroll bij bedrijven wereldwijd te beoordelen. In dit artikel lees je een aantal onderzoeksresultaten.

Payrolltransformatie

Corona heeft een verwoestend effect gehad op veel bedrijven. Dit heeft ADP wakker geschud: “Payroll moet innovatiever benaderd worden. Dit betekent dat payrollfuncties pragmatischer en meer op de toekomst gericht moeten zijn, met aandacht voor betere en brede integratie."

Het onderzoek wijst op de volgende drijfveren voor payrolltransformatie in de komende twee tot drie jaar:

 • Kostenbesparing – 33%
 • Digitalisering – 33%
 • Operationele/productiviteitsefficiëntie – 30%
 • Verbeterde medewerkerservaring – 30%

Topprioriteiten voor organisaties

Er moeten fundamentele veranderingen worden gemaakt in de werking van payrollfuncties om payroll efficiënt te kunnen leveren. Voor een effectieve transformatie moeten processen, hulpmiddelen en vaardigheden in de payroll-organisatie worden aangepast.

Het onderzoek ‘Het potentieel van payroll in 2024: Enquête internationale payroll’, bevat een gedetailleerde beschrijving van de topprioriteiten voor organisaties die hun payrollfuncties willen transformeren. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Verbeterde medewerkerservaring
 • Integratie van zakelijke systemen en payroll
 • Betrouwbaardere technologie
 • Verscherpte gegevensbeveiliging

Belangrijkste bevindingen: 4 hoofdthema’s

Medewerkerservaring staat bovenaan de agenda, maar hoe zit het met de nauwkeurigheid van de payroll?

Het garanderen van nauwkeurige payrollverwerking is cruciaal bij het behoud van medewerkers in bedrijven met een groot medewerkersbestand. Bij het uitbetalen van je medewerkers zorgt een nauwkeurige payroll ervoor dat je bedrijf aan zijn verplichtingen richting medewerkers, aandeelhouders en wet- en regelgeving voldoet.

De balans tussen wereldwijd overzicht en lokale expertise

Op de huidige internationale markt hebben bedrijven met een holistische kijk op hun organisatie en plaatselijke inzichten een voorsprong op hun concurrenten. Dat geldt ook voor payroll-informatie.

De payroll moet voldoende gelokaliseerd zijn om te kunnen voldoen aan specifieke regionale wetten en conventies, maar bedrijven moeten ook een overzicht hebben van payrollgegevens uit alle landen waar ze actief zijn, ter onderbouwing van zakelijke strategieën. Het onderzoek gaat hier dieper op in.

Het gebruik van IT bij internationale payroll

Wanneer je payrollgegevens verwerkt voor je organisatie, is gegevensbescherming van groot belang. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste regelgeving over gegevensbescherming en processen hebben die de risico’s van een gegevensinbreuk beperken.

Volgens het onderzoek is het minimaliseren van IT-complexiteit een argument voor verandering:

 • Respondenten schatten dat IT-resources gemiddeld 22 uur per week, per land besteden aan het beheren van de gegevensstroom tussen payroll en andere bedrijfssystemen.
 • Veel bedrijven hebben alleen een draaiboek en noodplannen voor gegevensbescherming ontwikkeld voor bepaalde landen (36%), terwijl andere helemaal geen noodplannen hebben (13%).
 • 99% zegt dat gegevensbeveiliging in de afgelopen 12 maanden belangrijk is geworden voor hun payrollstrategie. 46% zegt dat gegevensbeveiliging cruciaal is.

Het moderne payrollteam: van operationeel naar strategisch

Operationele efficiëntie is van levensbelang voor het slagen van elk bedrijf dat de uitdagende economische omstandigheden probeert te trotseren. Met een combinatie van de juiste payrollstrategieën en het juiste payrolltalent kan een organisatie haar zakelijke ambities waarmaken en zich voorbereiden op onverwachte uitdagingen in de toekomst.

Dit artikel is gesponsord door ADP.

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne procedures aan te scherpen

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne...

Het wetsvoorstel dat de bescherming van klokkenluiders uitbreidt, is aangenomen door de Eerste Kamer. Eerst intern misstanden melden is niet meer noodzakelijk. De aanpassing heeft gevolgen voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Werknemer komt niet opdagen, wat kan HR doen?

Werknemer komt niet opdagen, wat kan HR doen?

Je wilt natuurlijk structureel voorkomen dat werknemers niet komen opdagen. Wat kan HR doen om dit te voorkomen? Arbeidsrechtadvocaat Caro Nagel van WVO advocaten geeft 5 tips.

(G)een nieuwe loondoorbetalingsperiode na ziekte en 4 weken werken?

(G)een nieuwe loondoorbetalingsperiode na ziekte en 4 weken werken?

Een werknemer die gedurende lange tijd arbeidsongeschikt is geweest, valt na slechts vier weken werken opnieuw uit. Hierdoor ontstaat er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Of toch niet? De rechter oordeelde hierover.

Werknemer komt 243 keer te laat: reden voor ontslag?

Werknemer komt 243 keer te laat: reden voor ontslag?

Een werkgever is er klaar mee. Een van zijn werknemers komt regelmatig te laat, variërend van enkele minuten tot enkele uren. Wat zegt de rechter: is zo'n situatie genoeg reden voor ontslag op staande voet?

Opzegtermijn: alle regels op een rij

Opzegtermijn: alle regels op een rij

Wanneer de wegen van werkgever en werknemer zich scheiden, moeten beide partijen een opzegtermijn in acht nemen. Wat zijn hier de regels voor?

Targets niet halen geldt niet als disfunctioneren

Targets niet halen geldt niet als disfunctioneren

Het stellen van targets door de werkgever maakt het makkelijk om het functioneren van de werknemer te meten. Als die niet worden gehaald, zijn werkgevers (te) snel van mening dat de werknemer disfunctioneert. Toch hoeft dit niet zo te zijn.

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal wordt overwerk niet apart vergoed, in het contract valt het onder het reguliere salaris. Maar mag een werkgever overwerk zomaar 'verdisconteren' in het salaris en dat opnemen in een contract? Wanneer is een aparte vergoeding passend?

Nevenwerkzaamheden uit het verleden getoetst aan nieuwe wetgeving

Nevenwerkzaamheden uit het verleden getoetst aan nieuwe wetgeving

Sinds 1 augustus 2022 mag de werkgever nevenwerkzaamheden niet zomaar meer verbieden. De werkgever in onderstaande zaak verwijt de werknemer desondanks dat hij zonder toestemming nevenwerkzaamheden heeft verricht. Wat oordeelt het hof?