Gamechanger: big data helpt HR bij duurzame inzetbaarheidsbeleid

In een tijdperk waarin data koning is, biedt big data HR-managers de tools om een effectief en duurzaam inzetbaarheidsbeleid te implementeren. Ontdek hoe big data niet alleen kosten bespaart, maar ook concurrentievoordeel oplevert.

Gamechanger: big data helpt HR bij duurzame inzetbaarheidsbeleid

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid draait om het optimaal benutten van het menselijk kapitaal binnen een organisatie. Het is jouw taak een werkomgeving te scheppen waarin je team gezond, gemotiveerd en productief blijft, nu en in de toekomst. Maar hoe implementeer je zo'n beleid effectief? Traditionele methoden zoals tevredenheidsonderzoeken en arbo-rapportages zijn vaak duur en leveren niet altijd de inzichten op die je nodig hebt. 

De kracht van big data

In deze gedigitaliseerde wereld is big data een gamechanger. Het helpt je een schat aan informatie te verzamelen en te analyseren, zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Big data-analyse helpt je te begrijpen welke factoren de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers beïnvloeden, van leeftijd en geslacht tot beroepsniveau en bedrijfstak. 

Met big data krijg je de inzichten die nodig zijn om een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen. Je kunt precies zien waar binnen jouw organisatie de grootste risico's voor je medewerkers liggen. Levensstijl, werk-privébalans, financiële zorgen, psychische gezondheid, maar ook tevredenheid, gedrag en cultuur zijn hierbij cruciaal. 

Analyse en rendement

Een grondige analyse biedt antwoorden op de vraag waarin je moet investeren en wat het oplevert. Onderzoeken van instituten zoals TNO en Gallup onderstrepen dat elke euro geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid zich meer dan vijfvoudig terugbetaalt. Dit rendement komt tot uiting in verbeterde productiviteit, lagere verzuimkosten en een sterkere bedrijfscultuur.  

Van data naar actie

Met de inzichten uit big data kun je de oorzaken van werkgerelateerde problemen aanpakken, niet alleen de symptomen. Dit is waar duurzame inzetbaarheid echt begint. 

Hoewel de meeste aandacht van werkgevers uitgaat naar de groep die ziek of arbeidsongeschikt is — een focus die 85 procent van hun aandacht opslokt vanwege de directe en indirecte kosten — is dit slechts een deel van het verhaal. Deze kosten zijn vaak zichtbaar en voelbaar: een medewerker die zijn werkzaamheden niet meer kan vervullen is uitgevallen en heeft ondersteuning nodig. De Wet verbetering Poortwachter biedt een proces dat werkgever en werknemer moeten volgen om herstel te bewerkstelligen. 

Duurzame Inzetbaarheid: voorbij ziekteverzuim

Duurzame inzetbaarheid overstijgt ziekteverzuimbeheer door te focussen op het ontplooien van het volledige potentieel van alle medewerkers. Het vereist een proactieve investering in hun welzijn en ontwikkeling, waarbij big data preventieve strategieën ondersteunen voor een veerkrachtig personeelsbestand. 

  • Amplitie: De basis leggen
    Amplitie is het fundament van duurzame inzetbaarheid, al vanaf de eerste werkdag. Het is het proces van het versterken van de positieve aspecten van werk en organisatie, waarbij iedereen in het bedrijf wordt betrokken. Het doel is om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en waar hun welzijn wordt bevorderd, wat leidt tot een hogere betrokkenheid en productiviteit. 
  • Preventie: Het voorkomen van uitval
    Het vroegtijdig signaleren van risicofactoren en het nemen van maatregelen om uitval te voorkomen. Dit gaat over het herkennen van de eerste tekenen van mogelijke problemen, zoals verminderde prestaties of verhoogde stressniveaus, en het proactief aanpakken hiervan voordat ze leiden tot langdurige uitval. 
  • Curatie: ondersteuning bieden
    Curatie treedt in werking wanneer een medewerker directe ondersteuning of zorg nodig heeft. Dit is het stadium waarin een medewerker al uitvalt of op het punt staat uit te vallen en intensieve begeleiding nodig heeft om terug te keren naar of te blijven in het arbeidsproces. 

Noodzaak van datagedreven aanpak

Het gebruik van big data in HR is niet langer een optie maar een noodzaak. Het stelt HR-managers in staat om proactief te handelen in plaats van reactief. Het helpt bij het identificeren van risicogroepen binnen de organisatie en het nemen van tijdige maatregelen om problemen te voorkomen. 

Effectief gebruik van big data levert organisaties een meervoudig concurrentievoordeel op: het trekt en behoudt talent door inzicht in medewerkersmotivatie, verhoogt productiviteit en winst door procesoptimalisatie, en versterkt de bedrijfsreputatie als maatschappelijk verantwoorde werkgever, wat de merkidentiteit ten goede komt. 

Leiderschap als loyaliteitsfactor

80 procent van de medewerkers kiest voor loyaliteit aan hun werkgever, gedreven door de band met hun manager en een positieve bedrijfscultuur, boven een salarisverhoging tot 15 procent. Investeren in leiderschap en communicatie loont, resulterend in hogere retentie, betrokkenheid en prestaties.  

Een goede adviseur kan je helpen bij het effectief gebruiken van big data voor het duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het is tijd om de traditionele methoden te overstijgen en een meer datagedreven aanpak te adopteren. 

Dit artikel is gesponsord door VLC & Partners.

8 tips voor het kiezen van een goede arbodienst

8 tips voor het kiezen van een goede arbodienst

Wil de positieve rol van een arbodienst ervaren, dan is het selecteren van een goede arbodienst essentieel. Helaas is zo'n goede keuze lang niet altijd vanzelfsprekend. Wat zijn belangrijke tips?

Met loopbaanbegeleiding personeel behouden

Met loopbaanbegeleiding personeel behouden

De inzet van loopbaanprofessionals door bedrijven beperkt zich in de praktijk in veel gevallen nog tot outplacementtrajecten. Dat het ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden bij mensen juist kan bijdragen aan behóud van personeel, is bij...

Ingrid van Loon en  Hein Wittgen: “Wij bieden managers begeleiding en training zodat ze signalen kunnen detecteren.”

'Impact mantelzorg nog steeds onderschat'

Er zijn in Nederland vijf miljoen mensen die mantelzorg verlenen, maar werkgevers hebben niet altijd aandacht voor de impact die dat heeft op medewerkers en de organisatie. Elk bedrijf zou daar serieus werk van moeten maken, vinden...

Waarom een collectieve zorgpolis nog steeds voordelen biedt

Waarom een collectieve zorgpolis nog steeds voordelen biedt

Vanaf 2023 geldt er geen korting meer voor de collectieve zorgverzekering. Toch is dit volgens Karel Stolper en Petra Zwolle van CZ absoluut geen reden om dat contract op te zeggen. Sterker nog, in vergelijking met een individuele zorgverzekering...

Aan de slag met duurzaam werkgeverschap: 'Zet de mens centraal'

Aan de slag met duurzaam werkgeverschap: 'Zet de mens centraal'

Kennis en ideeën uitwisselen over de toekomst van werk; dat is de gedachte achter het OPEN Netwerk van Centraal Beheer. Duurzaam werkgeverschap is een belangrijk onderwerp. Tom van Disseldorp en Noor Kok van OPEN: "Werkgevers moeten keuzes maken."

Alle sprekers tijdens de Nationale Conferentie Vitaliteit 2022 over bevlogenheid.

Bevlogenheid belangrijkste kenmerk van vitale organisatie

Op basis van cijfers van het CBS en TNO weten wij dat in Nederland circa 1,2 miljoen mensen te maken hebben met burn out gerelateerde klachten. Dit is 1 op de 6 medewerkers! En dus mogelijk ook 1 op de 6 medewerkers bij jullie in de organisatie.

Vier HR-trends bij vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid

Vier HR-trends bij vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid

Gezien de turbulentie op de arbeidsmarkt is het van groot belang om te investeren in het binnenhalen en behouden van personeel. Dit klinkt simpel maar hoe doe je dit goed? Hoe maak je jouw organisatie de ideale plaats om te willen werken?

Een arbodienst: waarom wil je het?

Een arbodienst: waarom wil je het?

Om een gezond arbeidsbeleid te waarborgen is een werkgever verplicht om een arbodienst te contracteren. Maar naast de verplichting, zijn er genoeg redenen waarom een goede arbodienst van toegevoegde waarde is. Waarom wil je een arbodienst?