Zo maak je van pensioen een primaire arbeidsvoorwaarde

Effectieve pensioencommunicatie kan een wereld van verschil maken, zowel voor werknemers als voor de organisatie zelf. Zeker met de huidige arbeidsmarkt. Hoe buig je pensioen van een secundaire succesvol om naar een primaire arbeidsvoorwaarde?

Zo maak je van pensioen een primaire arbeidsvoorwaarde

Pensioen is vaak de meest kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde die een werkgever biedt, zegt Hugo van Kuijeren, Manager Expertise Centrum Pensioen van VLC & Partners. “Het doel is om het inkomen voor werknemers ook na hun pensionering goed te regelen. Door helder en open over het pensioen te communiceren, begrijpen werknemers de waarde van hun pensioenregeling beter, wat leidt tot een groeiende waardering voor hun werkgever. Deze waardering is cruciaal, aangezien het direct bijdraagt aan een verhoogde betrokkenheid bij het bedrijf, wat weer resulteert in een hogere productiviteit.”

Persoonlijke keuzes in pensioen

Het belang van pensioencommunicatie gaat verder dan alleen het informeren over de financiële aspecten bij pensionering, legt Van Kuijeren uit. “Het stelt werknemers ook in staat om bewuste keuzes te maken over hun pensioen in relatie tot risico's zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid. Deze communicatie benadrukt de noodzaak om rekening te houden met individuele situaties en persoonlijke behoeften, iets wat werknemers enorm waarderen.”

Een verantwoordelijke benadering

Een andere belangrijke overweging is volgens hem  de zorgplicht van werkgevers. “Deze plicht vereist dat werkgevers rekening houden met de individuele situaties en belangen van hun werknemers. Het adequaat informeren over de pensioenregeling is hier een essentieel onderdeel van. Dit aspect benadrukt het strategische belang van pensioencommunicatie binnen het gehele arbeidsvoorwaardenpakket.

Het opstellen van een effectief pensioencommunicatieplan

Om pensioencommunicatie effectief aan te pakken, is het ontwikkelen van een gestructureerd communicatieplan van belang, aldus Van Kuijeren. ”Dit plan moet duidelijke doelstellingen bevatten, de doelgroepen definiëren die bereikt moeten worden, beschrijven hoe de communicatie zal plaatsvinden, en het budget dat hiervoor beschikbaar is vaststellen. Het doel is om de betrokkenheid bij het pensioen te vergroten en de waardering voor de pensioenregeling te verhogen, wat bijdraagt aan de financiële welzijn en het geluk van de werknemers.”

Om pensioencommunicatie effectief aan te pakken, is het ontwikkelen van een gestructureerd communicatieplan van belang”

Door pensioencommunicatie niet als een bijzaak te behandelen, maar als een integraal onderdeel van het totale pensioenbudget, benadruk je het belang ervan binnen de organisatie, legt van Kuijeren uit. “Regelmatige updates en informatiesessies, afgestemd op de levensfase en specifieke behoeften van elke werknemer, versterken het begrip en de waardering voor de pensioenregeling. Hierdoor wordt pensioen niet alleen gezien als uitgesteld loon, maar als een primair onderdeel van de totale arbeidsvoorwaarden.”

Positieve impact

“De effectiviteit van deze pensioencommunicatie-aanpak is universeel toepasbaar”, aldus Van Kuijeren. “Zowel voor ondernemingen met een verzekerde regeling als voor die bij een verplicht gesteld pensioenfonds. In het tijdperk van de Wet toekomst pensioenen is transparant en doelgericht communiceren over pensioenen essentieel, ongeacht de aard van de pensioenregeling.

Onze inzet en focus op effectieve pensioencommunicatie hebben geleid tot indrukwekkende resultaten. Met een klanttevredenheidsscore (ktv) van 8,3 voor onze pensioendienstverlening, een Net Promoter Score (NPS) van 31, en maar liefst een klanttevredenheidsscore van 9,6 voor onze een-op-een gesprekken, is ons bewijs van succes onmiskenbaar. Deze scores benadrukken de effectiviteit van onze benadering en de positieve impact die het heeft op zowel werknemers als werkgevers.”

Investeren in pensioencommunicatie leidt tot meer betrokkenheid, hogere productiviteit en uiteindelijk een sterkere concurrentiepositie”

Investeren in pensioencommunicatie loont

In een krappe arbeidsmarkt waarin bedrijven strijden om talent, is het volgens Van Kuijeren essentieel om niet alleen te investeren in goede secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook in de communicatie daarover. “Een doordacht communicatieplan, dat alle fasen van een werknemer binnen het bedrijf beslaat, van onboarding tot aan pensionering, kan het verschil maken. Door te investeren in pensioencommunicatie, toon je als werkgever niet alleen zorg voor het financiële welzijn van je werknemers, maar versterk je ook je positie als een aantrekkelijke werkgever. Dit leidt tot meer betrokkenheid, hogere productiviteit en uiteindelijk een sterkere concurrentiepositie op de markt.”

Strategisch voordeel

Het inzichtelijk en begrijpelijk maken van pensioenregelingen is niet alleen een teken van goed werkgeverschap, maar vormt volgens hem ook een strategisch voordeel in de hedendaagse competitieve arbeidsmarkt. “Effectieve pensioencommunicatie kan een wereld van verschil maken, zowel voor werknemers als voor de organisatie zelf. De investering hierin betaalt zich terug in een verhoogde werknemerstevredenheid, betrokkenheid en productiviteit, wat essentieel is voor het succes van elk bedrijf.”

Dit artikel is gesponsord door VLC & Partners.

Voorbeeldbrief bevestiging zwangerschapsverlof

Voorbeeldbrief bevestiging zwangerschapsverlof

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief bevestiging zwangerschapsverlof' om schriftelijk vast te leggen dat het verzoek van je werknemer voor zwangerschapsverlof is goedgekeurd en om je werknemer te informeren over het verlof.

HR-Rechtspunt: vervallen vakantiedagen moet je soms alsnog uitbetalen

HR-Rechtspunt: vervallen vakantiedagen moet je soms alsnog uitbetalen

Je bent verplicht je werknemers te informeren over vakantiedagen die komen te vervallen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je de vervallen vakantiedagen alsnog moeten uitbetalen, vertelt arbeidsrechtadvocaat Pieter de Ruiter.

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Op basis van deze wet kunnen er afspraken gemaakt worden over de bereikbaarheid van de werknemer buiten werktijd.

Zo gaat UvA om met toenemende polarisatie

Zo gaat UvA om met toenemende polarisatie

Bij de Universiteit van Amsterdam ligt polarisatie op de loer. Directeur HRM Robert Grem en coördinerend vertrouwenspersoon Arjen Berkvens vertellen hoe ze werken aan een sociaal veilige werkomgeving.

DEN HAAG - Marnix van Rij, demissionair staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst,  in de Eerste Kamer voorafgaand aan het debat over de wet verhoging minimumloon. ANP REMKO DE WAAL

Eerste Kamer verwerpt verhoging minimumloon

De verhoging van het minimumloon gaat toch niet door. De Eerste Kamer stemde dinsdag tegen het wetsvoorstel daartoe.

Vernieuwd aanvraagformulier WIA voor werknemers

Vernieuwd aanvraagformulier WIA voor werknemers

Werknemers kunnen sinds 8 april 2024 gebruikmaken van het vernieuwde WIA-aanvraagformulier. UWV heeft onder andere de vragen verduidelijkt, wat werknemers helpt bij het invullen.

Jarenlange toekenning onbetaald verlof is een verworven recht

Jarenlange toekenning onbetaald verlof is een verworven recht

Een werkneemster kreeg jarenlang onbetaald verlof toegekend om in een aspergekwekerij te werken. Deze stilzwijgende afspraak mocht haar werkgever niet intrekken oordeelde de rechter.

In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Alles wat HR moet weten over bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kun je naast de duur van de overeenkomst, de functie en het verschuldigde loon nog andere bepalingen opnemen. Zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding of relatiebeding.