Bekijk alle content

Dit moet je weten over freelancers

Dit moet je weten over freelancers

Een freelancer of zzp'er kan worden omschreven als iemand die voor wisselende opdrachtgevers min of meer incidentele arbeid verricht. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over freelancers en zzp'ers.

Dit moet je weten over het recht op privacy

Dit moet je weten over het recht op privacy

Het recht op privacy van de werknemer wordt in diverse (wettelijke) regels beschermd. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over privacy.

Voorbeelden over de ontbindende voorwaarde

Voorbeelden over de ontbindende voorwaarde

Als de ontbindende voorwaarde in vervulling gaat, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Lees hoe dit werkt, uitgelegd met praktische voorbeelden.

Dit moet je weten over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit moet je weten over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat voorafgaande opzegging nodig is.

Calamiteitenregelingen: wat zijn het en wanneer zet je ze in?

Calamiteitenregelingen: wat zijn het en wanneer zet je ze in?

Er zijn verschillende regelingen voor werkgever wanneer zij niet in staat zijn het loon van werknemers te betalen. Lees alles over calamiteitenregelingen.

Vanaf augustus 2022 ontvangen ouders 9 weken lang 70% van hun salaris. Is dat voldoende?

Dit is de huidige wet- en regelgeving over verlof

Verlof is vrijstelling van het verrichten van de afgesproken arbeid, gekoppeld aan een bepaald doel of aan bepaalde omstandigheden, waarbij doorbetaling van het loon afhankelijk is van het type verlof.

Aandachtspunten bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Aandachtspunten bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Zowel de werkgever als de werknemer kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over ontbinding van de abeidsovereenkomst.

Dit zegt de wet over goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Dit zegt de wet over goed werkgeverschap en goed werknemerschap

In de wet is geen definitie te vinden van de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Toch is er op basis van wet- en regelgeving wel uitleg te geven over deze begrippen.

Arbeid door vreemdelingen

Arbeid door vreemdelingen

Wat moet je als werkgever doen om vreemdelingen (buitenlandse werknemers) legaal in dienst te nemen? Hierover lees je alles in deze praktijkgids over arbeid door vreemdelingen.

Vakantiedagen: wet- en regelgeving

Vakantiedagen: wet- en regelgeving

Per jaar ben je verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vakantiedagen.

Dit moet je weten over medezeggenschap

Dit moet je weten over medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk voor zowel de werknemers als de werkgever. Het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming waarin zij werkzaam zijn, motiveert de werknemers. Bovendien draagt medezeggenschap ertoe...

Dit zijn de ontwikkelingen in personeelsbeleid

Dit zijn de ontwikkelingen in personeelsbeleid

Het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid is van belang. In deze praktijkgids tips over opleiding, doorstroming en beoordelen.

Dit moet je weten over ontslag op staande voet

Dit moet je weten over ontslag op staande voet

Als een werkgever ontslag op staande voet geeft, eindigt het dienstverband met onmiddellijke ingang. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over ontslag op staande voet.

Zo staat gelijke behandeling in arbeidswetgeving

Zo staat gelijke behandeling in arbeidswetgeving

Discriminatie is verboden. Antidiscriminatiebepalingen zijn vastgelegd in verschillende arbeidswetgeving, zoals de AWGB, de WGB en de WGBL. Wat moet je weten?

Personeel van het Maasstad ziekenhuis staakte in maart 2023 voor betere cao-afspraken (foto: ANP/Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht).

Dit zijn de regels als personeel gaat staken

Als onderhandelingen over een cao niet verlopen zoals gehoopt, wordt er soms gestaakt. Welke vormen van staken zijn er en wat zijn juridische en financiële consequenties?

Dit moet je weten over ontslaggronden

Dit moet je weten over ontslaggronden

Een ontslag op bedrijfseconomische gronden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt via het UWV, voor alle andere ontslaggronden is de kantonrechter.

Dit moet je weten over loonkostenvoordeel (LKV)

Dit moet je weten over loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel (LKV), lage inkomensvoordeel (LIV), deze regelingen die stimuleren dat je mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst neemt. Hoe werkt dat precies?

Dit staat er in een arbeidsovereenkomst

Dit staat er in een arbeidsovereenkomst

Wil je een arbeidsovereenkomst aangaan, dan moet volgens de wet aan een aantal eisen worden voldaan. Lees meer in de praktijkgids.