Bekijk alle content

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WIA is van toepassing op mensen die als gevolg van ziekte een loonverlies lijden van ten minste 35%. Hierover lees je alles in deze praktijkgids.

Dit moet je weten over loondoorbetaling bij ziekte

Dit moet je weten over loondoorbetaling bij ziekte

De werkgever is wettelijk verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken het loon door te betalen, de loondoorbetalingsverplichting.

Dit zet je in de personeelsgids

Dit zet je in de personeelsgids

Arbeidsvoorwaarden regel je in de individuele arbeidsovereenkomst, maar ook in de collectieve arbeidsovereenkomst en de personeelsgids. Wat staat waar?

Dit moet je weten over de Wet eerlijk delen

Dit moet je weten over de Wet eerlijk delen

Deze regelgeving biedt werknemers (vanaf 100) de mogelijkheid om te delen in de winst van je organisatie. Hierdoor kunnen medewerkers hun invloed binnen je onderneming vergroten.

Denk hieraan bij een thuiswerkovereenkomst

Denk hieraan bij een thuiswerkovereenkomst

Wanneer sluit je een thuiswerkovereenkomst en bestaat het recht op thuiswerken? Dit en meer in de praktijkgids Arbeidsrecht.

Dit moet je weten over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst

Dit moet je weten over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst

Eindigt een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer, dan is er een aantal zaken waarop moet worden gelet. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over afwikkeling van de arbeidsovereenkomst.

Dit moet je weten over het minimumloon

Dit moet je weten over het minimumloon

Wettelijk zijn er minimumbedragen vastgesteld die aan een werknemer moeten worden betaald. Hoofdregel is dat een lager bedrag dan in de wet is vermeld, niet mag worden overeengekomen. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over het minimumloon.

Dit moet je weten over opzegverboden

Dit moet je weten over opzegverboden

De wet kent een aantal opzegverboden. Een opzegverbod houdt in dat wegens een bepaalde reden of tijdens een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over opzegverboden.

Dit moet je weten over het recht op loonbetaling

Dit moet je weten over het recht op loonbetaling

Als werkgever ben je aan de werknemer loon verschuldigd. Uitgangspunt hierbij is geen arbeid, wel loon, tenzij het niet-verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer komt. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over recht op...

Stage: hoe je het als HR regelt is van groot belang

Dit moet je weten over scholing en stage

De stageperiode is een proefperiode waarin je een goed beeld kan vormen van de stagiair(e). Heb jij stagiairs of medewerkers met een praktijkovereenkomst? Lees alles over scholing en stage.

Dit moet je weten over freelancers

Dit moet je weten over freelancers

Een freelancer of zzp'er kan worden omschreven als iemand die voor wisselende opdrachtgevers min of meer incidentele arbeid verricht. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over freelancers en zzp'ers.

Voorbeelden over de ontbindende voorwaarde

Voorbeelden over de ontbindende voorwaarde

Als de ontbindende voorwaarde in vervulling gaat, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Lees hoe dit werkt, uitgelegd met praktische voorbeelden.

Dit moet je weten over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit moet je weten over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat voorafgaande opzegging nodig is.

Calamiteitenregelingen: wat zijn het en wanneer zet je ze in?

Calamiteitenregelingen: wat zijn het en wanneer zet je ze in?

Er zijn verschillende regelingen voor werkgever wanneer zij niet in staat zijn het loon van werknemers te betalen. Lees alles over calamiteitenregelingen.

Aandachtspunten bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Aandachtspunten bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Zowel de werkgever als de werknemer kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over ontbinding van de abeidsovereenkomst.

Alles wat HR moet weten over arbeid door vreemdelingen

Alles wat HR moet weten over arbeid door vreemdelingen

Wat moet je als werkgever doen om vreemdelingen (buitenlandse werknemers) legaal in dienst te nemen? Hierover lees je alles in deze praktijkgids over arbeid door vreemdelingen.

Dit moet je weten over medezeggenschap

Dit moet je weten over medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk voor zowel de werknemers als de werkgever. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over medezeggenschap.

Dit zijn de ontwikkelingen in personeelsbeleid

Dit zijn de ontwikkelingen in personeelsbeleid

Het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid is van belang. In deze praktijkgids tips over opleiding, doorstroming en beoordelen.