minimumloon

Dit moet je weten over het minimumloon

Dit moet je weten over het minimumloon

Wettelijk zijn er minimumbedragen vastgesteld die aan een werknemer moeten worden betaald. Hoofdregel is dat een lager bedrag dan in de wet is vermeld, niet mag worden overeengekomen. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over het minimumloon.

Minimumuurloon: goed idee, maar zorgt voor scheefgroei en complexiteit

Minimumuurloon: goed idee, maar zorgt voor scheefgroei en complexiteit

De Prinsjesdagstukken bevestigen dat de invoering van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 doorgaat. Een goede wet, vinden experts, maar brengt ook problemen met zich mee.

Van minimum maandloon naar uurloon

Van minimum maandloon naar uurloon

Het minimumloon gaat nog verder omhoog. Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon namelijk niet meer berekend per maand, maar per uur.

Veranderingen per 1 januari 2023 voor HR

Veranderingen per 1 januari 2023 voor HR

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er verschillende wetswijzigingen in werking getreden. En er zitten nog een paar belangrijke wijzigingen voor 2023 in de pijplijn. PW. heeft de belangrijkste wijzigingen voor HR op een rij gezet.

Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

Stijging minimumloon heeft gevolgen voor gehele loongebouw

De stijging van het minimumloon met 10,15 procent sinds 1 januari 2023 niet alleen invloed op de mensen die het minimumloon verdienen. Het gaat invloed hebben op het hele loongebouw. Ook andere kosten stijgen erdoor.

Den Haag, 20 september 2022.
Prinsjesdag 2022. FOTO MINISTERIE VAN FINANCIEN / VALERIE KUYPERS

Prinsjesdag 2022: wat wijzigt er voor HR?

Het minimumloon en de reiskostenvergoeding gaan omhoog. Het zijn twee van de aangekondigde wijzigingen uit de Prinsjesdagstukken. PW. heeft de belangrijkste wijzigingen voor HR op een rij gezet.

Minimumloon gaat extra stijgen    

Minimumloon gaat extra stijgen

Sinds 1 juli 2022 is het minimumloon met 1,81 procent gestegen. Vanaf 2023 gaat het minimumloon extra omhoog om werken meer lonend te maken ten opzichte van een uitkering.

7 subsidies voor werknemer met een arbeidsbeperking

7 subsidies voor werknemer met een arbeidsbeperking

Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Toch gebeurt dat nog weinig, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Onbekendheid van de subsidies is één van de oorzaken. Op welke subsidies kun je aanspraak maken?

Karien van Gennip minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 
Foto: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Kabinet kondigt maatregelen aan tegen arbeidskrapte

Het kabinet gaat de strijd aan tegen de arbeidsmarktkrapte en heeft daarvoor verschillende maatregelen aangekondigd. PW. zet de belangrijkste op een rij voor de HR-professional.

Tijd-voor-tijdregeling: let op het minimumloon

Tijd-voor-tijdregeling: let op het minimumloon

Je mag overwerk compenseren met een tijd-voor-tijdregeling. Sinds 1 januari 2019 moeten werknemers voor hun gewerkte uren wel minimaal het minimumloon krijgen. Dit betekent dat je het totaal aantal gewerkte uren per loonperiode per werknemer goed...