Veranderingen per 1 januari 2023 voor HR

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er verschillende wetswijzigingen in werking getreden. En er zitten nog een paar belangrijke wijzigingen voor 2023 in de pijplijn. PW. heeft de belangrijkste wijzigingen voor HR op een rij gezet.

Pensioenregelingen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die een werkgever aan zijn werknemers kan aanbieden. Een verplichting daartoe is er niet. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over pensioenregelingen.

DEN HAAG - Leden van de Tweede Kamer stemmen over de pensioenwet. De wet toekomst pensioenen is al jaren een onderwerp van debat. ANP ROBIN UTRECHT

De nieuwe pensioenwet is aangenomen door de Tweede Kamer, na verzoek om aanpassingen van verschillende partijen. Welke aanpassingen in de pensioenwet zijn relevant voor HR? Streven is dat de nieuwe wetgeving ingaat per 1 juli 2023.

De pensioenregeling: drie basisvragen

Wat moet je weten over de pensioenregeling? Drie basisvragen: wat is een pensioenregeling, welke werkgevers moeten hun pensioenregeling aanpassen vanwege het nieuwe pensioenstelsel en hoe zal de overgangsfase verlopen?

De Wet toekomst pensioenen in vogelvlucht

Na jaren van voorbereiding is dit voorjaar het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer, die naar verwachting ingaat per 1 juli 2023. Dit artikel gaat over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel en beschrijft de belangrijkste...

Zo maak je pensioen wel leuk: 'Het draait om positief verrassen'

Het uitvoeren van een pensioenregeling heeft op het eerste gezicht niet veel raakvlakken met het optimaal inzetten van werknemers. Maar daar denken ze bij BeFrank anders over. Ook bij de pensioenuitvoering is de aanpak: aandacht voor de mens en...

Belangrijkste veranderingen nieuwe pensioenstelsel

Niet alles verandert in het nieuwe pensioenstelsel. Iedereen heeft nog steeds recht op AOW en je kunt nog steeds aanvullend pensioen opbouwen bij de werkgever. Maar wat kenmerkt het nieuwe pensioenstelsel?

PW. magazine november 2022

Interview: Patrick Davidson, spreker en auteur. 'Samenwerken is veel complexer geworden' ● Pensioenen: Hoe zit het ook alweer met het nieuwe pensioen? ● 3 misvattingen over de rol van HR in pensioen ● Actief communiceren over het pensioen ●...