Gesprekken verlenging vroegpensioen gestaakt

De verlenging van het vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep is onzeker. Vakbonden en werkgevers zijn het oneens over de toekomst van de regeling.

Gesprekken verlenging vroegpensioen gestaakt
Veel mensen willen eerder stoppen met werken en met vervroegd pensioen. Om meer tijd te spenderen aan reizen bijvoorbeeld.

De huidige regeling van het vroegpensioen loopt tot 2026. Via de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) kunnen werknemers eerder stoppen met hun werk, 3 jaar voordat ze hun AOW-leeftijd bereiken. Tot aan hun pensioen ontvangen medewerkers van hun werkgever een nettobedrag van 1.200 euro. Dit bedrag kunnen werknemers aanvullen als zij eerder met pensioen gaan (en dus ook eerder een pensioenbedrag opnemen).

Vakbonden eisten hogere vergoeding

Niet alleen mensen met een zwaar beroep maken gebruik van deze regeling. In verschillende branches is het vroegpensioen opgenomen in hun cao, zoals in de verzekeringsbranche. Daarom wilden werkgevers en vakbonden nieuwe afspraken maken over de deelname aan de RVU-regeling. De vakbonden eisten een hogere vergoeding voor het vroegpensioen, omdat het huidige bedrag van 1.200 euro in deze tijd te laag zou zijn voor veel mensen.

Geen duidelijkheid vanuit Den Haag

Werkgeversorganisaties vinden het voorbarig dat de vakbonden niet meer met de werkgevers willen praten. Volgens hen heeft het ministerie van Sociale Zaken namelijk nog geen duidelijkheid gegeven over de vraag of het een verlenging van de RVU-regeling ziet zitten. De werkgevers willen op een later moment weer in gesprek met de vakbonden.

Na de afgebroken onderhandelingen kunnen cao-partijen zelf afspraken maken over het vroegpensioen van bepaalde categorieën werknemers. Daarbij doen cao-partijen er verstandig aan om geen nieuwe RVU-afspraken te maken voor 2026 en verder. Het is immers onzeker of de huidige RVU-regeling ook na 2025 nog zal bestaan.

Rajiv Ramlakhan is jurist arbeidsrecht en redacteur van PW.

Wat je als HR moet weten als je een vaststellingsovereenkomst sluit

Wat je als HR moet weten als je een vaststellingsovereenkomst sluit

Een arbeidsovereenkomst kun je met wederzijds goedvinden beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. In dit artikel bespreekt PW.-redacteur en jurist Rajiv Ramlakhan de rol van HR bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Opvolgend werkgeverschap, dus hogere transitievergoeding?

Opvolgend werkgeverschap, dus hogere transitievergoeding?

Een begeleider in de gehandicaptenzorg eist een hogere transitievergoeding. Ze meent dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. De rechter oordeelt.

Negatieve uitlatingen op social media: wat oordeelt de rechter?

Negatieve uitlatingen op social media: wat oordeelt de rechter?

Na het einde van zijn dienstverband plaatst een coördinator uit rancune negatieve berichten op sociale media. De berichten gaan over zijn ex-werkgever. Mocht de werknemer dit doen?

Voorbeeldbrief finale waarschuwing werknemer

Voorbeeldbrief finale waarschuwing werknemer

Gebruik deze voorbeeldbrief om aan je werknemer een officiële en laatste waarschuwing over te brengen. De vervolgstap na deze finale waarschuwing kan een disciplinaire maatregel zijn.

Voorbeeldbrief entiteitswijziging werkgever

Voorbeeldbrief entiteitswijziging werkgever

Gebruik dit document om aan de werknemer mee te delen dat sprake is van wijzigingen ten aanzien van de entiteit van de werkgever.

Brief opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door werkgever

Brief opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door werkgever

Gebruik dit document 'Brief opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door werkgever' om het einde van de arbeidsovereenkomst met werknemer aan te zeggen.

Brief proeftijdontslag

Brief proeftijdontslag

Gebruik dit document 'Brief proeftijdontslag' om de arbeidsovereenkomst van de werknemer in de proeftijd op te zeggen.

Beroep op klokkenluiders- regeling voorkomt ontslag

Beroep op klokkenluiders- regeling voorkomt ontslag

Een monteur bij een Nederlandse bakfietsfabrikant meldt misstanden. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, gaat de rechter hier niet in mee.