nieuws

Invoering zelfsturing: zo werkt het wel

Organisatie & Strategie

Door als organisatie over te stappen op zelfsturing geef je teams de volledige verantwoordelijkheid voor het resultaat, in plaats van hun gedrag met protocollen en regels van bovenaf te sturen. Het primaire proces in de organisatie wordt daarmee het leidende principe, en de manager is faciliterend in plaats van controlerend.

Invoering zelfsturing: zo werkt het wel

Steeds meer organisaties overwegen zelfsturing in te voeren. Zij laten zich daarbij onder andere leiden door succescases, zoals Buurtzorg. Deze zorginstelling groeit als kool en oprichter Jos de Blok vertelt over de hele wereld zijn succesverhaal.

Voordelen zelfsturing

De invoering van zelfsturing kan grote positieve gevolgen hebben. Medewerkers zijn meer betrokken en bevlogen. En dat leidt weer tot meer tevreden klanten. Er kan sneller ingespeeld worden op veranderende klantwensen en technologische ontwikkelingen.

Ruimte geven

In een zelfsturende organisatie zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het teamresultaat. Zelfsturing kan alleen werken wanneer dat gebeurt vanuit de juiste motivatie: vanuit een oprecht geloof dat de organisatiedoelen beter bereikt worden wanneer professionals alle ruimte krijgen om hun werk te doen, niet gehinderd door onnodige regels en protocollen. Om zelfsturing echt te laten werken, moeten alle geledingen binnen de organisatie bovendien honderd procent bereid zijn er aan mee te werken.

Randvoorwaarden invoering zelfsturing

Maar wat zijn nu randvoorwaarden en succesfactoren om zelfsturing in te voeren? Astrid Vermeer ondersteunt sinds 1981 organisaties bij de overstap naar zelfsturing als  medeoprichter van het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken (IvS). Zij gaat in op 12 cruciale punten voor het succesvol invoeren van zelfsturing:

 1. Begin niet met zelfsturing om besparingen te realiseren
 2. Start alleen bij voldoende draagvlak binnen de organisatie
 3. Voer zelfsturing stapsgewijs in
 4. Richt teams zo in dat ze zelfstandig kunnen opereren
 5. Bekijk kritisch hoeveel managers de organisatie nodig heeft
 6. Laat managers teams faciliteren in plaats van controleren
 7. Zorg dat teams een beroep kunnen doen op teamcoaches
 8. Stel heldere doelen binnen duidelijke kaders
 9. Schrap zoveel mogelijk vaste procedures
 10. Vorm stafafdelingen om tot servicecenters die advies op maat geven
 11. Ondersteun teams bij staf- en managementtaken
 12. Laat teamcoaches teams ondersteunen bij conflicten

Deze 12 punten worden toegelicht in de whitepaper ‘Zo zorg je ervoor dat zelfsturende team werken’. Download de whitepaper over de invoering van zelfsturing hier.

Reageer op dit artikel