Wetgeving werving en selectie: wat mag en wat mag niet?

De wetgeving in Nederland op het gebied van werving en selectie is beperkt. Toch is het belangrijk om de wet de kennen. Welke (delen van) wetten zijn van belang voor selecteurs?

Wetgeving werving en selectie: wat mag en wat mag niet?

De wetgeving in Nederland op het gebied van werving en selectie is beperkt. Wel bestaat er een aantal ethische regels die brede navolging genieten. De sollicitatiecode van de NVP is een belangrijk voorbeeld hiervan. Ook in cao's worden afspraken gemaakt over uitgangspunten voor werving en selectie.

Het Handboek Werving en Selectie behandelt uitgebreid bewezen succesvolle praktijken voor het aantrekken van medewerkers tot en met de introductieperiode. In deze gratis whitepaper vindt u het complete hoofdstuk Wetgeving: wat mag en wat mag niet?

Download de whitepaper

Onderzoeksresultaten: dit kun je in 2024 van payroll verwachten

Onderzoeksresultaten: dit kun je in 2024 van payroll verwachten

Wat het huidige en toekomstige potentieel van payroll is? Daar geeft het onderzoek 'Het potentieel van payroll in 2024: Enquête internationale payroll' van ADP Nederland antwoord op.

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne procedures aan te scherpen

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne...

Het wetsvoorstel dat de bescherming van klokkenluiders uitbreidt, is aangenomen door de Eerste Kamer. Eerst intern misstanden melden is niet meer noodzakelijk. De aanpassing heeft gevolgen voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Werknemer komt niet opdagen,  wat kan HR doen?

Werknemer komt niet opdagen, wat kan HR doen?

Je wilt natuurlijk structureel voorkomen dat werknemers niet komen opdagen. Wat kan HR doen om dit te voorkomen? Arbeidsrechtadvocaat Caro Nagel van WVO advocaten geeft 5 tips.

(G)een nieuwe loondoorbetalingsperiode na ziekte en 4 weken werken?

(G)een nieuwe loondoorbetalingsperiode na ziekte en 4 weken werken?

Een werknemer die gedurende lange tijd arbeidsongeschikt is geweest, valt na slechts vier weken werken opnieuw uit. Hierdoor ontstaat er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Of toch niet? De rechter oordeelde hierover.

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal wordt overwerk niet apart vergoed, in het contract valt het onder het reguliere salaris. Maar mag een werkgever overwerk zomaar 'verdisconteren' in het salaris en dat opnemen in een contract? Wanneer is een aparte vergoeding passend?

Ontslag werkneemster die keek in bankgegevens ex-man

Ontslag werkneemster die keek in bankgegevens ex-man

Een bankmedewerkster nam het niet zo nauw met de regels van de bank en raadpleegde de bankrekening van haar ex-man en dochter. Naar eigen zeggen om te kijken of 'het goed met hen ging'. Ontslag volgt. Terecht of niet?

Disfunctionerende werknemer? 4 actiepunten voor een ontslagzaak

Disfunctionerende werknemer? 4 actiepunten voor een ontslagzaak

Ontbindingsverzoeken worden vaak afgewezen. De hoofdreden: de werkgever heeft niet genoeg gedaan om de werknemer in dienst te houden. Toch komen tot een vlot ontslag? Voer onderstaande actiepunten uit.

Ontslag wangedrag ambtenaar tijdens carnaval

Ontslag wangedrag ambtenaar tijdens carnaval

Een ambtenaar had zich ongepast gedragen tegenover een stagiaire tijdens een carnavalsfeest. Dit moest tot ontslag leiden volgens de gemeente Maastricht. Wat werd er geoordeeld?