3 kernvragen voor strategische personeelsplanning

Wie strategische personeelsplanning in wil zetten om de organisatie toekomstbestendig te houden, moet zich richten op drie kernvragen: Hoe zorg je ervoor dat medewerkers up-to-date blijven? Hoe zorg je ervoor dat ze flexibel inzetbaar zijn? Hoe zorg je ervoor dat ze hun waarde op de arbeidsmarkt behouden?

3 kernvragen voor strategische personeelsplanning

Een toekomstbestendige organisatie vaart niet alleen een duidelijke koers, maar heeft bovenal flexibele medewerkers die bereid zijn zich continu te ontwikkelen in reactie op de behoefte uit de markt. Zo ontstaat een organisatie die gezond en wendbaar is, aantrekkelijk als werkgever en optimaal voorbereid op een succesvolle toekomst.

Door bij alle aspecten van strategische personeelsplanning deze kernvragen te stellen, kom je vanzelf tot actiepunten. Een vijftal voorbeelden:

Actiepunten

  1. Maak ten eerste voldoende budget en tijd vrij voor bijscholing en ontwikkeling. Verminder waar nodig de taaklast van medewerkers. Zorg voor een organisatiecultuur waarin het niet bedreigend is om toe te geven dat je iets niet weet of kunt.
  2. Nodig medewerkers expliciet uit om van en met elkaar te leren. Creëer duo’s van collega’s die van elkaar kunnen leren. Wanneer een grote groep medewerkers specifieke bijscholing nodig heeft, onderzoek dan of je een interne cursus op kunt zetten.
  3. Laat taken, rollen en functies rouleren. Zie elke verandering in het totale takenpakket van je team als een kans om medewerkers nieuwe ontwikkelingskansen te geven die aansluiten bij hun specifieke wensen en talenten.
  4. Houd bij het opstellen van nieuwe vacatures al rekening met de brede inzetbaarheid van nieuwe medewerkers. Geef de voorkeur aan kandidaten die binnen verschillende functies, rollen of afdelingen hun nut kunnen bewijzen.
  5. Vermijd outplacement. Bereid medewerkers in kwetsbare functiegroepen nu al voor op mogelijke toekomstige krimp. Wanneer medewerkers vertrekken, zorg dan dat ze met een goed gevoel weggaan. Dat is niet alleen onderdeel van goed werkgeverschap, maar leidt er ook toe dat ex-medewerkers ambassadeurs voor de organisatie worden.


Deze adviezen om strategische personeelsplanning effectief in te zetten zijn afkomstig uit de gratis whitepaper Elf adviezen voor een toekomstbestendige en wendbare organisatie.

Download de whitepaper