Kinderopvangtoeslag: deze regels moet HR kennen

Werknemers met kinderen kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Als werkgever ben je verplicht hieraan mee te betalen. Wat houden de regels voor kinderopvangtoeslag precies in? En hoe zit het als je werknemer door de coronacrisis minder werkt?

Kinderopvangtoeslag: deze regels moet HR kennen
Foto: Artem Podrez | Pexels

Werknemers met jonge kinderen hebben recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 2019 is deze omhoog gegaan. Dit gebeurde op basis van de Wet IKK (Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag stelde het kabinet toen structureel 248 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag

Werkgevers moeten verplicht meebetalen aan de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een inkomensonafhankelijke bijdrage. Werknemers die een beroep doen op kinderopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf/gastouder of buitenschoolse opvang) krijgen een zesde deel van de vergoeding van de kosten ervan van de werkgever. Hiervoor draag je als werkgever aan de Belastingdienst een uniforme opslag kinderopvang (Aof) af van 0,50 procent van het loon.

Inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag

Daarnaast ontvangen de werkende ouders een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Ouders die in 2021 een ‘gezamenlijk toetsinkomen’ onder de 25.710 euro hebben, krijgen 96 procent van de kosten voor kinderopvang per kind vergoed.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt ook af van de gewerkte uren, het soort opvang en het aantal uren kinderopvang”

Voor inkomens vanaf 25.710 euro gelden afnemende percentages. De rest van de kinderopvangkosten (bijvoorbeeld 4 procent voor de laagste inkomensgroep) betalen de ouders zelf als eigen bijdrage.

Gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt ook af van de gewerkte uren, het soort opvang en het aantal uren kinderopvang. Een werknemer kan per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Uitgangspunt is het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. De berekening voor de dagopvang is hierbij een vermenigvuldiging van de gewerkte uren van deze ouder met 140 procent. Voor de buitenschoolse opvang geldt een vermenigvuldiging van de uren van de minst werkende ouder met 70 procent.

Maximumuurprijs

OuderschapsverlofOp de vergoeding voor de kinderopvangkosten is een maximumuurprijs van toepassing die verschilt per type kinderopvang. Dit maximumtarief is voor de dagopvang 8,46 euro per uur in 2021. Voor de buitenschoolse opvang (BSO) bedraagt de maximumuurprijs dit jaar 7,27 euro. Het maximumtarief in 2021 voor de gastouderopvang is 6,49 euro er uur. Voor kosten boven het maximumbedrag krijgen de werknemers met jonge kinderen geen kinderopvangtoeslag. Betalen ze minder dan de maximumuurprijs, dan krijgen ze kinderopvangtoeslag voor dat goedkopere uurtarief.

Aanvraag bij Belastingdienst

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag zijn dat de werknemer en diens partner werken of een opleiding of een traject naar werk volgen. Daarnaast moet de opvang geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Werknemers met jonge kinderen kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Ze moeten hun aanvraag zelf doen binnen drie maanden na de maand waarin hun kind voor het eerst naar de opvang gaat. Zorg vanuit goed werkgeverschap dat ze dit weten en dat ze de toeslag tijdig aanvragen.

Recht op kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag bestaat alleen voor de uren waarop de kinderopvang ook echt de dienst aanbiedt. Een uitzondering hierop zijn de feestdagen. Van belang is dat de kinderopvang open is en de opvanguren in het contract staan. Het maakt niet uit of werkende ouders die uren wel of niet gebruiken, maar wel of ze ervoor hebben betaald.

Sluiting door corona

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) en het basisonderwijs zijn gesloten geweest vanwege de coronapandemie, maar vanaf 8 februari 2021 weer regulier open. De BSO was gesloten tot 18 april en is per 19 april weer opengegaan. Dat is onder een aantal voorwaarden. Alleen de kinderen en medewerkers mogen het gebouw in en verder niemand.

Als werknemers minder werken door het coronavirus dan heeft dat geen invloed op de hoogte van hun kinderopvangtoeslag”

Daarnaast zijn het BSO-gebouw en het speelplein verboden gebied voor ouders. Verder moeten BSO's in het gebouw kinderen van de verschillende scholen scheiden, maar mogen die buiten wel met elkaar spelen.

Lees ook dit artikel over corona: Reiskosten- en thuiswerkvergoeding: de regels op een rij

Tegemoetkoming

Als werknemers minder werken door het coronavirus dan heeft dat geen invloed op de hoogte van hun kinderopvangtoeslag. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang. Ook ouders met cruciale beroepen die wel een beroep (kunnen) doen op BSO ontvangen een tegemoetkoming.

Facturen doorbetalen

Ouders hebben het recht om hun contract met de kinderopvang op te zeggen. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als ze de factuur betalen, behouden ze recht op kinderopvangtoeslag. Verder behouden ze hun plek op de kinderopvang.

Goed informeren

Volgt de laatste overheidsregels op het gebied van kinderopvang tijdens de coronacrisis en informeer je werknemers daar op tijd over. De ontwikkelingen zijn vaak moeilijk te volgen en dan is het prettig als werknemers tijdig en duidelijk weten waar ze aan toe zijn.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?
Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

Foto: Mediamodifier | Pixabay

Overgangsregeling Oekraïners in loondienst vervalt

Gevluchte Oekraïners die in Nederland in loondienst werken, vielen tot voor kort onder een overgangsregeling. Vanaf 1 november vervalt die regeling en mogen ze alleen in loondienst werken als ze van de IND een sticker of een O-document hebben.

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

De cruciale rol van HR bij nieuwe inrichting werkgeverschap

Demografie, technologie, globalisering, samenleving en energie zijn de vijf krachten die de arbeidsmarkt de komende jaren zullen beheersen. Centraal Beheer wil met Open Netwerk daarop voortbouwen. Tom van Disseldorp en Noor Kok doen verslag.

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor werkenden en werkgevers? Bij veel maatregelen staat vooral het financieel aantrekkelijker maken van werken centraal, zegt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen en duurzame inzetbaarheid bij...

WW-regeling op de schop: een overzicht

WW-regeling op de schop: een overzicht

Rutte IV wil de de WW gaan aanpassen en de verschillen tussen vast en flex verminderen. Doel is om zo de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten. Hoe ziet de regeling eruit en wat zijn de huidige regels voor de WW?