Lagere korting moet kwaliteit collectieve zorgverzekering verbeteren

Dit jaar kun je je werknemer 5 procent korting aanbieden op de basispremie van een collectieve zorgverzekering. Die korting was tot en met 2019 nog maximaal 10 procent. In combinatie met andere maatregelen moet dit ervoor zorgen dat er meer onderscheid komt tussen collectieve zorgverzekeringen met meer ruimte voor maatwerk.

Lagere korting moet kwaliteit collectieve zorgverzekering verbeteren

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een collectieve zorgverzekering aan met korting op de premie van de basisverzekering en eventueel ook op de premie van de aanvullende zorgverzekering. De medewerkers zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen. Het doel achter de collectieve aanpak is dat werkgevers zo zorg kunnen afstemmen op de gezondheidsrisico’s van het werk van hun medewerkers. Verzekeraars moeten hiervoor collectieve pakketten aanbieden die daar rekening mee houden.

Lees ook: Wat te doen als een werknemer ziek wordt?

51.000 collectieve zorgverzekeringen

Dat verliep echter in de praktijk wel even anders. Er zijn maar liefst zo’n 51.000 collectieve zorgverzekeringen gekomen, waartussen maar heel weinig verschil zit. Naast werkgevers, bieden ook sportverenigingen, patiëntenverenigingen en andere zelfs speciaal voor dit doel opgerichte ‘collectieven’ een collectieve zorgverzekering aan. Volgens Zorgwijzer.nl hebben bijna twee op de drie Nederlanders een collectieve zorgverzekering.

Opslag voor individueel verzekerden

Bij een collectieve zorgverzekering kan een zorgverzekeraar voor een grote groep verzekerden zorgafspraken maken en over kortingen onderhandelen met zorgaanbieders. Dit gebeurde volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) echter niet. Zorgverzekeraars kochten zorg voor al hun verzekerden tegelijk in zonder rekening te houden met collectiviteiten. De zorgkosten daalden ook niet, maar de zorgverzekeraars moesten de collectiviteitskorting wel terugverdienen. Dat deden ze met een opslag op de zorgpremie voor alle verzekerden. Daarmee betaalden individueel verzekerden indirect de prijs.

Meer onderscheid nodig

Verder benadrukt het ministerie van VWS dat het  enorme aantal collectieve zorgverzekeringen het bijna onmogelijk maakt om deze goed onderling te vergelijken. Het ministerie wil daarom dat zorgverzekeraars het aantal collectieve zorgverzekeringen terugdringen en dat ze hun aanbod meer onderscheidend maken.

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht verzekeraars dan ook om te verduidelijken op welke ‘modelovereenkomst’ (een van de van de 55 standaard-basisverzekeringen in Nederland) een collectiviteit gebaseerd is. Zo moeten verzekerden beter alternatieven kunnen vergelijken. Daarnaast moeten de zorgverzekeraars zorginhoudelijke afspraken maken voor het mogen toepassen van de korting. Dat moet leiden tot een verlaging van de zorgkosten en/of een betere gezondheid van werkenden.

Lees ook: Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim

Regels collectieve zorgverzekering

De volgende regels gelden in 2020 voor een collectieve zorgverzekering:

  • De verzekeraar mag maximaal 5 procent korting bieden op de basisverzekering.
  • De korting op aanvullende verzekeringen kent geen maximum en is vrij onderhandelbaar.
  • Je mag als werkgever een werknemer nooit verplichten om een collectieve verzekering af te sluiten.

In de loop van dit jaar kijkt VWS of de maatregelen effect hebben gehad. VWS wil de collectiviteitskorting mogelijk helemaal afschaffen als blijkt dat de collectieve verzekeringen na de aanpassingen nog steeds onvoldoende meerwaarde bieden.

Voorkom oververzekering

Een collectieve zorgverzekering is lang niet altijd goedkoper dan een individuele polis. Dat blijkt onder andere uit resultaten van vergelijkingssites. Let er daarom op dat de verzekering ook echt goedkoper is dan een individuele zorgverzekering. Daarnaast zijn collectief verzekerden vaak te ruim verzekerd. Zo gebruikte in 2018 bijvoorbeeld 36 procent geen fysiotherapie, terwijl dat wel in het aanvullende pakket zat. Het is dus belangrijk om oververzekering te voorkomen. Belangrijk is dat je een pakket kiest dat aansluit op het werk en de arbeidsrisico’s van je medewerkers. Een voorbeeld is psychologische hulp en ondersteuning bij werk dat veel stress met zich meebrengt.

Alles weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Zo leer je een taal bij Regina Coeli: maatwerk, aandacht en focus

Wie kent ze niet, de 'nonnen van Vught', befaamd om hun taalonderwijs? Maar waarom zou je je medewerkers hier naartoe sturen? "Nederlanders overschatten vaak hun Engelse taalvaardigheid." En dat levert dus op de werkvloer misverstanden op. Over het...

Foto: Artem Podrez | Pexels

Kinderopvangtoeslag 2023: dit moet je als werkgever weten

Werkende ouders kunnen dit jaar gemakkelijker aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Waar zijn je werknemers met jonge kinderen op dit moment aan toe?

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

In 2024 tot 2027 staat de AOW-leeftijd op 67. Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Pensioenen, laat nu in een Kamerbrief weten dat de AOW-leeftijd vanaf 2028 op 67 jaar en drie maanden komt te staan.