De regels voor een auto en fiets van de zaak

Het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft invloed gehad op het zakelijk gebruik van zowel auto als fiets. Hoe ziet de toekomst van de auto of fiets van de zaak eruit? De regelingen voor een auto en fiets van de zaak op een rij.

De regels voor een auto en fiets van de zaak

Voor werknemers die jaarlijks meer dan 500 privékilometers met een auto van de zaak rijden, geldt de fiscale bijtelling privégebruik. Dat is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm (aanschafbelasting van personenauto's en motorrijwielen). De Belastingdienst stelt de bijtelling vast met de CO2-uitstoot (gram CO2 per kilometer) van de door jou aan de werknemer ter beschikking gestelde auto. Het bedrag van de bijtelling komt bovenop het loon van de werknemer.

De eerste 60 maanden dat een auto rijdt, geldt het bijtellingspercentage van het jaar dat de auto voor het eerst op de weg kwam. Eigenaar- en gebruikerswisselingen zijn daarbij niet relevant. Meteen na de periode van 60 maanden bepaalt de Belastingdienst het percentage opnieuw met de dan actuele regels.

Lees ook: De belastingregels voor werk: dit zijn de wijzigingen

Voordelig bijtellingspercentage

Het bijtellingspercentage voor auto’s met CO2-uitstoot is in 2021 bij eerste toelating (moment dat nieuwe auto op de weg komt) 22 procent. Voor geheel elektrische wagens zonder CO2-uitstoot geldt een voordelig bijtellingspercentage tot een drempelbedrag van 40.000 euro. Dat is 12 procent in 2021. Daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22 procent.

Op basis van het Klimaatakkoord van eind juni 2019 stijgt het lage bijtellingspercentage in stappen (16 procent van 2022 tot en met 2024, 17 procent in 2025), totdat het in 2026 gelijk is aan het ‘hoge’ bijtellingspercentage van 22 procent. Het drempelbedrag van 40.000 euro verdwijnt dan ook. Vanaf 2026 is er dus geen lager bijtellingspercentage meer en ook geen drempelbedrag voor volledig elektrisch auto’s.

Waterstof en geïntegreerde zonnecellen

In 2021 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 12%-tarief. Het gaat om auto’s die rijden op waterstof en om auto's die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. Daarbij moeten de zonnecellen een vermogen hebben van minstens 1 kilowattpiek en er mag geen lood in de accu zitten. Voor innovatieve emissieloze auto’s geldt dus geen drempelbedrag. De invoering van dat bedrag voor deze auto’s wordt uitgesteld tot na 2024.

Het bijtellingspercentage voor nieuwe auto’s op de weg stijgt hier wel net als bij de elektrische emissieloze auto’s naar uiteindelijk 22 procent in 2026.

Voorbeeld

Voor een geheel elektrische auto met een cataloguswaarde van 60.000 euro uit 2021 zijn er twee bijtellingspercentages. Dat is 12 procent tot 40.000 euro en 22 procent voor 20.000 euro. Bij een nieuwe auto die rijdt op waterstof en een cataloguswaarde heeft van 60.000 euro, is dat 12 procent voor het hele bedrag van 60.000.

Aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting

Bij de aankoop van een nieuwe geheel elektrische auto (of een auto op waterstof of zonnecellen) betaal je momenteel geen aanschafbelasting (bpm). Dat blijft tot 2025 het geval. Per 2025 betaal je bij de aanschaf van een nieuwe helemaal elektrische wagen eenmalig een bedrag van 360 euro aan bpm. Dat bedrag neemt na 2025 jaarlijks met de inflatie toe. Verder draag je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting (mrb) af voor de elektrische auto (of een auto op waterstof of zonnecellen).

In 2025 geldt nog een korting van 75 procent op de mrb. Daarna verdwijnt de korting.

Fietsregeling na 2020

Vanaf 2020 geldt voor het ter beschikking stellen van een fiets, elektrische fiets of speed pedelec (snelle elektrische fiets) aan een werknemer een speciale fietsregeling in de vorm van een vaste bijtelling. Het maakt niet uit of het om zakelijk of privégebruik gaat. Jaarlijks komt er 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de ter beschikking gestelde fiets bovenop het belastbaar loon van de werknemer.

Daarmee kost de fiets de medewerker een vast bedrag dat hooguit enkele tientallen euro’s per maand bedraagt. Het gaat dan om de belasting die de werknemer over het extra loon moet betalen volgens de belastingschijf waaronder zijn inkomen valt. Dit moet de administratie voor fietsen van het werk eenvoudiger maken. Werknemers die gebruik maken van de nieuwe fietsregeling kunnen geen aanspraak kunnen maken op een onbelaste kilometervergoeding voor hun gemaakte kilometers.

Voorbeeld

Voor een elektrische fiets die nieuw 3000 euro kost, bedraagt de bijtelling per jaar 210 euro (7 procent van 3000). De werknemer valt onder de tweede belastingschijf van 49,50 procent in 2021 en betaalt jaarlijks 103,95 euro aan extra belasting (49,50 procent van 210 euro).

Bijtelling zakelijke auto in coronatijden

De Belastingdienst is ingegaan op een aantal situaties wat de bijtelling van de auto van de zaak in coronatijd betreft. Een eerste situatie is een korte autorit met een auto van de zaak die al maanden ongebruikt voor de deur van een thuiswerkende werknemer staat. Je moet als werkgever dan opdracht geven voor de rit (via de e-mail) en onderbouwen dat de rit nodig is. De werknemer moet de rit (als zakelijk) in zijn kilometeradministratie verwerken.

Een andere situatie kan zijn dat de werknemer de auto van de zaak op jouw terrein of parkeergarage zet en de sleutels bij je in levert. De auto staat dan niet meer ter beschikking van de werknemer. Je hoeft dan van de fiscus geen bijtelling meer op te nemen in de loonadministratie. Een derde door de Belastingdienst behandelde situatie is dat de auto van de zaak bij de werknemer thuis staat en dat hij of zij niet in de auto rijdt. De auto staat de werknemer dan nog steeds ter beschikking. De normale bijtellingsregeling blijft gelden.

Evaluatiemoment lease-auto’s

Door de coronatijd kan het zijn dat je werknemers veel minder gebruik zullen maken van hun auto van de zaak. Het is nu dan ook een goed moment om te overwegen of en wanneer je de terbeschikkingstelling (en daarmee de bijtelling) van de auto kunt beëindigen. Houd er rekening mee

Dat jij en de werknemer een bijtelling niet zomaar op een willekeurig moment stop kunnen zetten. Dat mag uitsluitend per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Daarnaast hangt het af van het leasecontract wanneer opzegging ervan mogelijk is. Kijk eventueel naar een alternatief gebruik van een lease-auto als een medewerker deze niet meer nodig heeft en het leasecontract nog een tijd doorloopt.

Fietsregeling en coronacrisis

De regels voor een fiets van de zaak zijn in 2021 niet gewijzigd. Tijdens de coronacrisis maakten werknemers meer gebruik van de fiets om naar hun werk te gaan. Dit had vooral te maken met de grote afname van het gebruik van het OV voor woon-werkverkeer. Zo bleekt onder andere uit onderzoek van FiscFree uit juni 2020. Zeker bij meer thuiswerken, bevordert fietsen ook de vitaliteit. Het sluit ook aan op de trend van duurzaam woon-werkverkeer. Bevorder en faciliteer daarom het fietsgebruik van jouw werknemers.\

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?
Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer