Vastgelopen re-integratie? Het deskundigenoordeel als redmiddel

Het deskundigenoordeel van het UWV kan een rol spelen als je er bij de re-integratie niet meer uitkomt met de werknemer. Als ander advies niet helpt dan kun je het UWV vragen om een dergelijk, onafhankelijk oordeel over de situatie. Ook de werknemer kan om een deskundigenoordeel vragen.

Voor langdurig zieke werknemers doorloop je met de werknemer een re-integratietraject. Als je daar samen niet uitkomt en een conflict dreigt waarbij arbodienst of het re-integratiebedrijf niet kunnen helpen, dan kan een deskundigenoordeel van het UWV uitkomst bieden. Dit deskundigenoordeel is niet verplicht en niet bindend. Jij en de werknemer kunnen er dan ook geen bezwaar tegen maken of een tweede deskundigenoordeel aanvragen. Het oordeel kan echter wel helpen om uit een ontstane impasse te komen.

Lees ook: De regels bij ziekteverzuim en de invloed van corona

Medische aspecten

Het UWV zal voor het deskundigenoordeel een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige inschakelen om de situatie van je werknemer te bekijken. Deze deskundigen kunnen alleen een uitspraak doen over de medische aspecten van de situatie. Zij mogen dus niet naar de juridische kant kijken, bijvoorbeeld of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte of niet. Het tot een deskundigenoordeel komen, duurt zo’n twee tot vier weken. Jij, je werknemer en de bedrijfsarts ontvangen het daarna. Daarbij mag het UWV de medische gegevens die de basis vormen voor het oordeel niet met jou als werkgever delen.

Onderdelen deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel gaat in op de volgende vragen:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer helemaal doen?
  • Heeft de werknemer voldoende gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is er sprake van passend werk voor de werknemer in of buiten het bedrijf?
  • Heb je genoeg gedaan aan de re-integratie van je werknemer?
  • Kan je het frequente ziekteverzuim van je werknemer binnen 26 weken verminderen als je het werk van je werknemer aanpast of als je je werknemer herplaatst in een andere passende functie, eventueel met scholing?

Momentopname

Volgens het UWV gaat het bij het deskundigenoordeel om een momentopname. Het instituut kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Het is dan ook geen advies over hoe je de re-integratie verder kunt aanpakken.

Geen oordeel

Het UWV geeft geen deskundigenoordeel als:

  • jij en de werknemer het erover eens zijn dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is door ziekte;
  • de werknemer niet wil meewerken aan het onderzoek naar zijn geschiktheid voor zijn eigen werk;
  • het UWV een oordeel moet geven over een periode nadat het dienstverband is afgelopen, tenzij je als werkgever eigenrisicodrager bent;
  • de werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV heeft. Het UWV heeft dan al beoordeeld in welke mate de werknemer kan werken.

Juridische gevolgen

Als werkgever ben je ook niet verplicht om wat met een gegeven deskundigenoordeel te doen. Het is echter wel verstandig om het oordeel van het UWV op te volgen. Doen jij of de werknemer niets met het advies waarna het conflict blijft bestaan, dan is de kans groot dat het UWV het re-integratieverslag afkeurt. Dit kan ertoe leiden dat jij een loonsanctie krijgt, oftewel dat je het loon van de zieke werknemer langer dan twee jaar moet doorbetalen.

Daarnaast kan het deskundigenoordeel bij een mogelijke gang naar de kantonrechter van doorslaggevende betekenis zijn. Rechters nemen het oordeel van het UWV vaak mee in hun uitspraken. Ze zijn echter niet gebonden aan het deskundigenoordeel en mogen er dus van afwijken.

Kosten deskundigenoordeel

Voor het deskundigenoordeel betaalt de werknemer 100 euro. Als werkgever betaal je 400 euro, behalve als je het deskundigenoordeel nodig hebt voor een ontslagaanvraag vanwege onvoldoende meewerken aan re-integratie of veelvuldig ziekte­verzuim. Dan hoef je er niet voor te betalen.

Second opinion

Vroeger stond het deskundigenoordeel ook wel bekend als ‘second opinion’. Dat klopt vanaf de invoering van de nieuwe Arbowet niet meer. Die wet bepaalt namelijk dat een zieke werknemer zelf een second opinion mag aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Dat is niet gelijk aan het deskundigenoordeel van het UWV en het vervangt dat oordeel dus ook niet. Na deze second opinion mogen jij of de werknemer nog steeds een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?
Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.