Zo slaat WELDER brug tussen zakelijke en mensgerichte kant

De betrokkenheid van medewerkers speelt een belangrijke rol binnen veel HR-processen. Toch blijkt de organisatie van het personeelsbeleid bij veel bedrijven nog vaak onderbelicht te zijn in verhouding tot het zakelijk, financieel beleid.

Zo slaat WELDER brug tussen zakelijke en mensgerichte kant

WELDER helpt werkgevers met het meten en verbeteren van de mensgerichte processen ter bevordering van de betrokkenheid en vitaliteit van hun medewerkers.

“Wij ondersteunen bedrijven bij het in kaart brengen van de mensgerichte processen,” vertelt Maarten Schellekens, oprichter en sales manager van WELDER. “Een goede inrichting van de HR-processen draagt bij aan het boeien en binden van medewerkers. Daardoor ontstaat een gezondere balans tussen de menselijke en zakelijke waarde van het bedrijf.”

Een nieuwe, mensgerichte aanpak

In 2019 richtte Schellekens zijn bedrijf op, nadat hij als leidinggevende bij een eerdere werkgever tegen een van zijn medewerkers opmerkte dat zij er zo moe uitzag. Toen bleek dat deze medewerker al langere tijd veel moeite had met haar rol binnen het bedrijf, verweet Schellekens zichzelf dit niet eerder gesignaleerd te hebben. Hij werd al die tijd voornamelijk gestuurd op de zakelijke, procesmatige kant van het bedrijf, zoals verkoopcijfers, omzet, rendement en verlofdagen. Maar juist voor zoiets kernachtigs, wezenlijks als de mensgerichte kant was totaal geen ruimte.

“Ik realiseerde mij dat veel bedrijven op de verkeerde manier zijn georganiseerd. Op zakelijk, financieel gebied worden uitgebreide tools en dashboards gebruikt om de ontwikkelingen te monitoren. Op personeelsgebied is dat echter nog minimaal. Mensgerichte onderwerpen worden nog vaak gezien als ‘soft’ en minder belangrijk. Maar ‘hoe gaat het met mijn medewerkers’ en ‘waarom willen ze hier werken?’ zijn misschien wel de belangrijkste vragen die je jezelf als bedrijf moet stellen. Vanuit die gedachten ben ik een eenvoudig, toegankelijk platform gaan ontwerpen voor bedrijven binnen met name het praktische werkveld.”

Brug slaan

Met WELDER wil Schellekens de menselijke maat terugbrengen in bedrijven. “Met onze software brengen wij de balans terug tussen de zakelijke, financiële kant en de nog vaak onderbelichte, mensgerichte kant. Dat is de brug die wij willen slaan. Ons platform helpt je als werkgever om die brede onderstroom een stap verder te brengen. Niet door vrijblijvende preventieve programma’s of ingewikkelde personal dashboards aan te bieden, maar door het mensgerichte beleid te vertalen in eenvoudige, meetbare processen.”

Wij zijn in Nederland zo welvarend, zo rijk. Niemand zou werk moeten doen zónder passie.”
— Maarten Schellekens

Verbinding creëren met je medewerkers

De wens om dergelijke praktische software te ontwikkelen is gestoeld op de persoonlijke drijfveer van Schellekens: “Ik vind dat iedereen in Nederland het basale menselijke recht heeft om werk te doen vanuit zijn passie. Wij zijn in Nederland zo welvarend, zo rijk. Niemand zou werk moeten doen zónder passie. Ik gun iedereen het recht om daarover met zijn werkgever in gesprek te gaan. Wat motiveert jou, waar word jíj blij van?"

"Een van de grootste motivatiefactoren van medewerkers is verbinding met de organisatie. Dit wordt nog weleens vergeten door werkgevers. Ons platform biedt veel mogelijkheden om die verbinding te bevorderen door de communicatie tussen werkgever en werknemer makkelijker en inzichtelijker te maken. Denk aan gespreksmodules, waarbij de medewerker een persoonlijk ontwikkelplan opstelt en in gesprek gaat over zijn vitaliteit en werkgeluk."

"Ook verbetert het de interne communicatie over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zolang mensen ervaren dat ze een zinvolle rol hebben binnen het bedrijf en hun werk belangrijk vinden, zullen zij zich verbonden (blijven) voelen.”

Medewerkersreis in beeld

“Het begint bij het inrichten van de ‘medewerkersreis’. Wij tekenen het hele proces uit vanaf het moment waarop de medewerker komt solliciteren tot en met het moment waarop hij het bedrijf verlaat. In dat proces zitten veel elementen die iets zeggen over de betrokkenheid van de medewerker. Die processen richten wij vervolgens een voor een in.”

De software biedt voordelen voor de werkgever én de medewerker. Schellekens: “De medewerker downloadt de app van zijn bedrijf en krijgt daarmee toegang tot alle HR-processen. Zo kan hij bijvoorbeeld het inwerkprogramma doorlopen, zijn ontwikkelplan invullen of informatie verkrijgen over het bedrijf."

"Voor jou als werkgever dient het platform als dashboard, waarmee je inzicht hebt in alle data die je nodig hebt voor je personeelsbeleid en het daarop direct kunt aanpassen. WELDER denkt ook daarin graag mee door aan deze informatie adviezen te koppelen en zo de mensgerichte processen binnen jouw bedrijf te verbeteren. Die aanpak vinden veel werkgevers prettig; vanuit een zakelijke insteek met cijfers en data je bedrijf sturen op betrokken medewerkers. En dat is precies de brug die WELDER wil slaan.” 

Dit artikel is gesponsord doorWELDER.

Grensoverschrijdend gedrag: hoe je het herkent en wat je kunt doen

Grensoverschrijdend gedrag: hoe je het herkent en wat je kunt doen

Er heerst veel onbekendheid rondom grensoverschrijdend gedrag: hoe herken je het en wat kan HR ertegen doen binnen de organisatie? Een belangrijk punt voor de HR-agenda.

Toby Hough: “Diversiteit is nog geen inclusiviteit. Met technologische hulpmiddelen kun je dit aan het licht brengen.”

Een crash course HR: de agendapunten voor dit jaar

HR zal zich dit jaar meer bezig moeten houden met hybride werken en inclusiviteit. Ook kan niet langer iedere organisatie onbeperkt mensen aannemen en high potentials vasthouden met hoge bonussen. Wat is het alternatief?

Sturen op basis van data en inzichten: zo maak je de vertaalslag

Sturen op basis van data en inzichten: zo maak je de vertaalslag

Data helpt organisaties bij het nemen van beslissingen, maar heeft ook effect op de manier van werken. Alléén data verzamelen is echter niet genoeg. Hoe maak je als HR de vertaalslag?

Edwin Dingjan: “Er zal meer aandacht komen voor efficiency binnen de bedrijfsvoering. “

'Recessie? Blijf weg van de angstmodus!'

"Vermijd de angstmodus voor een recessie en benut juist proactief de kansen die zich ongetwijfeld gaan voordoen." Dat advies geeft Edwin Dingjan (productmanager Exact) voor 2023 mee aan HR-professionals. Ook gaat hij in op trends, zoals de...

5 kansen voor HR in 2023

5 kansen voor HR in 2023

Hoe gaat het met de HR-plannen voor 2023? Thema's die er vast en zeker in zullen zitten: recruitment, personeelskrapte, behoud van medewerkers, digitalisering en employee experience. Heleen Mes zet 5 kansen voor HR op een rij.

Eerste Kamer kritisch over wet Werken waar je wilt 

Eerste Kamer kritisch over wet Werken waar je wilt

Het recht op thuiswerken vastleggen in de wet blijkt nog niet zo vanzelfsprekend. Eerste Kamerleden stellen kritische vragen over de gevolgen voor ziekteverzuim, de sociale cohesie binnen een organisatie en de ergonomische risico's van thuiswerken.

Beroep op HR neemt toe, maar budget niet

Beroep op HR neemt toe, maar budget niet

Sinds het begin van de pandemie is de werkdruk op HR-afdelingen toegenomen. Bij 30% zelfs significant, zo wijst een grootschalig Europees onderzoek van Personio onder 3.500 HR-managers uit.

Hoe hou je thuiswerkende medewerkers bij de les?

Hoe hou je thuiswerkende medewerkers bij de les?

Hybride werken wordt steeds meer de norm. Dat betekent dat er ook steeds vaker vanuit huis gewerkt wordt. Succesvol thuiswerken vraagt discipline en zelfstandigheid. Hoe krijg je het voor elkaar om de medewerker op afstand bij de les te houden? Een...