blog

Wie denkt er bij interventies nou aan een zorgverzekeraar?

Personeelsmanagement

De meeste bedrijven zetten wel eens een interventie in. Bijvoorbeeld om een uitgevallen medewerker te helpen bij zijn re-integratie of om gezondheidsklachten, zoals werkstress, vroegtijdig te verhelpen of te voorkomen.

Wie denkt er bij interventies nou aan een zorgverzekeraar?

Toch zegt de meerderheid van de werkgevers geen inzicht te hebben in de kwaliteit van de interventie. Met andere woorden: de meeste bedrijven hebben geen idee of de hulp die ze inroepen ook echt effect heeft.

Een leuk gesprek voor het goede gevoel

Gfk heeft laatst onderzoek gedaan naar de inzet van interventies bij bedrijven. Toen ik de uitkomsten las, viel me op dat werkgevers hun keuzes dikwijls op ‘een goed gevoel’ baseren. Dat herken ik wel. In de praktijk zie ik geregeld dat het advies van een bedrijfsarts of arbodienst blindelings wordt gevolgd. En soms is alleen een leuk gesprek met een aanbieder al genoeg om een interventie te proberen.

Je denkt niet meteen aan je zorgverzekeraar

Vertrouwen is een prachtige eigenschap. Maar om de juiste interventie-aanbieder te selecteren, zijn werkgevers mijns inziens gebaat bij een ervaren, onafhankelijke partner die meedenkt, adviseert en geen verdienmodel achter interventies heeft hangen. Werkgevers denken dan niet meteen aan hun collectieve zorgverzekeraar en op zich snap ik dat ook wel weer. Een zorgverzekeraar is geen zorgverlener. Maar wie verder kijkt, ziet een gemiste kans. Het merendeel van de zorgverzekeraars beschikt namelijk over de competenties die nodig zijn om dit werk goed uit te voeren.

Verdwalen in het woud van interventies

Doordat zorgverzekeraars moeten zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare zorg hebben ze in de loop der jaren een adequaat inkoopapparaat opgebouwd. We kopen dagelijks zorg in en houden scherp zicht op de kwaliteit en de kosten. Op interventiegebied zijn dat welkome skills. In Nederland zijn honderden aanbieders die samen duizenden interventies in de markt zetten. De diversiteit is enorm. Als je de weg niet weet, kun je behoorlijk verdwalen in dit woud van e-modules, groepsgesprekken, workshops, trainingen, events, individuele sessies en smartphone consults.

Wetenschappelijk bewezen

Om de juiste interventie op het juiste moment te kunnen selecteren, hebben verschillende zorgverzekeraars ‘providerbogen’ opgezet. Dat zijn overzichten van interventies, geselecteerd op aandoening, behandelmethode en last but not least effectiviteit. CZ bekijkt bij het samenstellen van de providerboog ook of deze interventies evidence based zijn, ofwel wetenschappelijk onderzocht en bewezen verklaard.

Providerbogen optimaal gebruiken

Providerbogen zijn hartstikke mooie instrumenten om de juiste interventies in te zetten. Maar uit ervaring weet ik ook dat je een goed georganiseerd proces nodig hebt om er optimaal gebruik van te maken. Bedrijfszorgspecialisten als ik leggen HR en leidinggevenden graag uit hoe een providerboog werkt en hoe je die het best kunt inzetten. Als je dat eenmaal door hebt, maak je als bedrijf echt slagen.

Betere resultaten op gezondheidsgebied

Door goed samen te werken en de providerboog optimaal te gebruiken, boek je simpelweg betere resultaten op gezondheidsgebied. Je lost de kern van het probleem op. Dat is een enorme stimulans. Want als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel dat ieder bedrijf wil weten dat wat het doet ook echt effect heeft.

Loek van Groesen | Bedrijfsspecialist CZ

Reageer op dit artikel