Het Nieuwe Beoordelen

In de nieuwe tijd met zelfsturende of zelforganiserende teams, sociocratie, appreciative inquiry, Het Nieuwe Werken, Agile en Scrum is meebewegen een succesfactor. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere wijze van aansturen en ontwikkelen van medewerkers waarbij de woorden 'autonomie', 'vertrouwen' en 'verantwoordelijkheid' de richting duiden. In het verlengde hiervan is de mindset rond beoordelen anders aan het worden.

Het Nieuwe Beoordelen

Deze verandering in mindset kwam in het najaar van 2015 manifest in het nieuws. HR-professoren en vooruitstrevende organisaties stelden in landelijke dagbladen en in radioprogramma’s dat het beoordelingsgesprek maar eens afgeschaft zou moeten worden. De traditionele wijze van old beoordelen, waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd over vooral wat er fout is gegaan, zou out zijn. Inmiddels is veel stof neergedwarreld. Welk rode draden zijn te ontdekken in de geopperde ideeën en wat zijn de ervaringen met de nieuwe ontwikkelde en geïmplementeerde systemen? Is het beoordelingsgesprek inmiddels afgeschaft?

Het beoordelingsgesprek is niet afgeschaft, wel wordt er anders beoordeeld. In Het Nieuwe Beoordelen heeft de medewerker een grote(re) rol en doet de leidinggevende een stapje terug. HNB kent de volgende uitgangspunten:

  • focus op sterke punten
  • medewerkers zijn meer verantwoordelijk voor het formuleren van doelstellingen
  • een grotere verantwoordelijkheid van medewerkers voor de eigen persoonlijkeen professionele ontwikkeling
  • een continue dialoog over prestaties en ontwikkeling
  • dienend leiderschap

In dit praktische boek best practices van Eneco Groep, Hutten, Wareco, Wolters Kluwer en Adimec. Want HNB ‘past’ net zo goed bij grote internationale organisaties als bij ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Met verdiepende bijdragen over de ‘sterke punten’-benadering, dossiervorming en werkgeluk is dit how-to-do-boek een must voor iedereen die HNB in de eigen organisatie wil introduceren.

Meer informatie & Bestellen