In drie stappen naar een goede leerstrategie

De Learning & Development Monitor 2021 heeft werkend Nederland een ontnuchterende spiegel voorgehouden. Zo blijkt namelijk dat er op het gebied van een leven lang leren nog veel te halen valt.

In drie stappen naar een goede leerstrategie

Veel medewerkers hebben bijvoorbeeld geen idee hoeveel leerbudget zij te besteden hebben. Sterker nog, ook veel HR-professionals en leidinggevenden tasten wat dit betreft in het duister, en dus blijft er veel van dat budget liggen.

Wellicht nog teleurstellender: 30% van de ondervraagde organisaties beschikt niet over een leerstrategie. En dat terwijl organisaties mét zo’n leerstrategie meer succes boeken:

  • Ze beschikken vaker over een ruim leeraanbod;
  • Hun leeraanbod is gemakkelijker toegankelijk voor medewerkers;
  • Die medewerkers kunnen eenvoudiger zelf opleidingen boeken.

Download de gratis whitepaper en we laten je zien hoe hoe je in drie stappen zélf zo’n leerstrategie kunt bepalen. Bovendien leer je hoe je die strategie kunt laten landen op de werkvloer.

5 alternatieven voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek

5 alternatieven voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek

Steeds meer organisaties schaffen de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken af. Mirjam Baars, expert talentontwikkeling, over de alternatieven.

Zo overtuig je managers het belang van talentontwikkeling

Zo overtuig je managers het belang van talentontwikkeling

Hoe breng je het belang van talentontwikkeling over aan managers en zorg je ervoor dat de verworven kennis in de praktijk wordt toegepast? Onderzoeker Mirjam Baars deelt haar praktijkervaringen.

Hoe ADP de filosofie van Marcus Buckingham adopteerde

Hoe ADP de filosofie van Marcus Buckingham adopteerde

Hoe benut je effectief de sterke punten van je medewerkers? Agnes Jongkind, Senior HR Director bij ADP Nederland, deelde haar inzichten tijdens het HR Kennisfestival op de Jaarbeurs in Utrecht.

Stage: hoe je het als HR regelt is van groot belang

Dit moet je weten over scholing en stage

De stageperiode is een proefperiode waarin je een goed beeld kan vormen van de stagiair(e). Heb jij stagiairs of medewerkers met een praktijkovereenkomst? Lees alles over scholing en stage.

Hans Schuurman: "Je kunt met behulp van AI ook cv’s screenen."

AI-trainingen doorlopend beschikbaar

Dat kunstmatige intelligentie een grote rol gaat spelen in bijna elke bedrijfstak staat buiten kijf. "Het is daarom belangrijk dat medewerkers nu al beseffen wat het is en wat je er wel en niet mee kunt", stelt CEO Hans Schuurmans van SkillsTown.

Wat hebben seks en talentontwikkeling met elkaar te maken?

Wat hebben seks en talentontwikkeling met elkaar te maken?

Bij het woord 'talentontwikkeling' denk je niet automatisch aan seks. Toch hebben talentontwikkeling en seks veel verwantschap met elkaar. Mirjam Baars vertelt hoe deze verwantschap in elkaar zit.

De toegevoegde waarde van de vertrouwenspersoon

De toegevoegde waarde van de vertrouwenspersoon

Nu grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen meer en meer aan het licht worden gebracht, groeit de aandacht voor het vak van vertrouwenspersoon. Wat doet hij of zij precies en welke vaardigheden en kwaliteiten mag je verwachten?

Bekijk hier PW. magazine #4 (juni 2023)

Bekijk hier PW. magazine #4 (juni 2023)

Interview Sophie Geerts-Jaspers, CHRO Lidl: 'HR hoeft niet overal toestemming voor te vragen' ● Wetgeving vanaf 1 juli ● Kledingvoorschriften