Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement

Personeelsmanagement is als vak voortdurend in beweging. Neem bijvoorbeeld de opkomst van People Analytics en de data-gedreven sturing van organisaties. Die beweging wordt gevoed door de exponentieel toegenomen technologische mogelijkheden en biedt kansen voor nieuwe business-uitdagingen, innovatieve organisatorische constellaties en andere wijzen van werken. Goed gebruik van data leidt tot een betere diagnose van personele vraagstukken, een betere inrichting en beheersing van cruciale organisatieprocessen en een betere besturing van de organisatie.

Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement

Maar soms leidt de data-gedreven aanpak ook tot onzekerheid over de rol en de impact van het vak. HR-professionals hebben soms moeite met het opzetten van een bedrijfskundige bril. Zij voelen zich niet altijd vertrouwd met hard cijfermateriaal. Hun takenpakket is breed en omvangrijk en de keuze voor het vak wordt meestal niet ingegeven door sturingsambities. De ware HR-professional weet echter dat goede managementinformatie noodzaak is, essentieel als je het vak serieus neemt.

Dit boek maakt deze kant van het vakgebied toegankelijk. Op heldere wijze en met veel voorbeelden beschrijft Ber Damen hoe de personeelsmanager informatie kan verzamelen en analyseren. Met behulp van ken- en stuurgetallen kan hij ontwikkelingen en knelpunten in de organisatie in kaart brengen en binnen de context van de organisatie beschouwen en duiden. Daardoor krijgen abstracte cijfermatige data betekenis. Zij transformeren in feitelijke informatie. Op basis daarvan kan de organisatie adequaat worden bestuurd. Ken- en Stuurgetallen voor Personeelsmanagement biedt een uitstekend hulpmiddel voor iedere HR-professional, zowel in de praktijk als in de opleiding.

Bestel hier

Lees meer over

Ber Damen

Ber Damen

HR-adviseur & lector HRM

Ber Damen is partner bij Van de Bunt Adviseurs en lector HRM bij Avans+