Hoe vind ik een passende professionele coach?

Hoe vind ik een passende professionele coach?

Een coach kan medewerkers ondersteunen bij hun ontwikkeling en ook helpen bij de preventie van ziekteverzuim. Maar let op: daarvoor is het wel belangrijk dat die coach gecertificeerd is.

Dus jij hebt de neiging om het schrijven van je artikelen uit te stellen?” De ogen van Miriam Oude Wolbers gaan glimmen. “Het is jammer dat dit geen coachingsgesprek is, want dan zou ik je vragen wat je precies tegenhoudt. Waarom kies jij voor uitstelgedrag, wat heb je daarbij te winnen? En zijn er misschien ook gelegenheden geweest waarbij jij wél op tijd aan het werk ging? Wat maakte die situaties dan anders?”

 Ir. Miriam Oude Wolbers is EIA senior practitioner coach en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. Haar missie is leidend zijn in de ontwikkeling van het coachvak en bijdragen aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching. Daarvoor werkt NOBCO samen met opleiders, coaches, wetenschappelijke organisaties en bedrijven.
Ir. Miriam Oude Wolbers is EIA senior practitioner coach en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. Haar missie is leidend zijn in de ontwikkeling van het coachvak en bijdragen aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching. Daarvoor werkt NOBCO samen met opleiders, coaches, wetenschappelijke organisaties en bedrijven.

Je merkt: Oude Wolbers is coach. En in dit geval koos ze voor de oplossingsgerichte aanpak. “Daarbij kijk je wat er nodig is om de stap te maken van de huidige naar de gewenste situatie. En je komt met vragen als: wat houdt je tegen? En wanneer ging het wel goed? Maar in andere situaties zou ik ook kunnen kiezen voor een begripvolle aanpak, bijvoorbeeld als de cliënt te maken heeft gehad met heftige gebeurtenissen. En bij weer andere cliënten is die aanpak wellicht meer confronterend. Bijvoorbeeld bij iemand die tijdens conflicten steeds de schuld bij de ander legt. Een gecertificeerde coach kan putten uit een heel repertoire van mogelijke werkwijzen.”

NOBCO

Het sleutelwoord in die laatste zin was ‘gecertificeerd’. Oude Wolbers is niet alleen coach maar ook bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Deze beroepsorganisatie hanteert een simpel credo: een professionele coach is een gecertificeerde coach. “Je hoort tegenwoordig veel verhalen over een wildgroei aan coaches. En inderdaad: die titel – coach – is niet beschermd. Daardoor zie je wel eens dat mensen een coachingspraktijk starten zonder dat ze ooit een coachopleiding hebben gevolgd. Ze zijn bijvoorbeeld hersteld van een burn-out, en noemen zichzelf ervaringsdeskundige. Maar het probleem is: daarmee hebben ze alleen geleerd welke aanpak hielp bij henzelf. En dat hoeft absoluut niet effectief te zijn voor de man of vrouw tegenover hen.”

Organisaties met een coachingcultuur zijn vaker high-performingorganisaties”

Ethische code en grenzen

Bovendien werken professionele coaches conform de ethische code en hebben ze geleerd wat de grenzen zijn van hun vak. “Je moet weten wanneer coaching past en wanneer therapie is vereist”, zegt Oude Wolbers. “Als een coachee spanningsklachten heeft, kan een coach zeker wat bereiken. Maar als er sprake is van een zware depressie, en zeker als de coachee suïcidale gedachten heeft, moet je deze persoon meteen doorverwijzen.

Coaching is iets anders dan advies

Verder is coaching iets anders dan advies. Het gaat erom de coachees zelf te laten zoeken naar oplossingen, oplossingen die passen bij hen. En nee, die rol van coach kan niet worden vervuld door de leidinggevende. Die heeft twee petten op, dus is het voor de medewerker lastig om zich helemaal open te stellen. Hoogstens kan die leidinggevende een coachende houding aannemen.”

Wat maakt coaching wel succesvol?

Wat coaching wél succesvol maakt? Dat is wetenschappelijk onderzocht, en de onderzoekers kwamen uit op drie essentiële factoren:

  • Coach en coachee moeten overeenstemming hebben bereikt over de coachdoelen.
  • Ook moeten die twee op een goede manier kunnen samenwerken. “Nee”, zegt Oude Wolbers, “je hoeft geen vrienden te worden, maar er moet wel een klik zijn, een werkrelatie gebaseerd op respect en vertrouwen.”
  • De coach moet doelgericht te werk gaan. “Coaching is niet: gezellig met elkaar bijpraten. Het gaat om het bereiken van de door coachee gestelde doelen en het realiseren van duurzame gedragsverandering.”

Dit alles is belangrijk, want de relevantie van goede, professionele coaches is volgens Oude Wolbers sterk toegenomen. “Steeds vaker streven organisaties naar een coachingscultuur, een klimaat waarin er oog is voor het potentieel en de talenten van medewerkers. Organisaties met een coachingcultuur zijn vaker high-performingorganisaties.

Belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde

Uit recent onderzoek van Intelligence Group bleek dat maar liefst 8 op de 10 medewerkers van Generatie Z coaching wenst op het moment dat ze met hun baan starten. Dus is het inmiddels een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. En je kunt er als werkgever je voordeel mee doen op het moment dat je op zoek bent naar nieuwe arbeidskrachten.”

Coaching tegen mentaal verzuim

Maar dat is volgens haar niet eens het belangrijkste. “Het mentale verzuim in Nederland neemt toe en coaching levert een wezenlijke bijdrage aan het vergroten van persoonlijke veerkracht en welbevinden.

Essentieel belang

Met coaching breng je niet alleen het ziekteverzuim omlaag, maar houd je mensen ook fit en gemotiveerd. Je ziet dat organisaties steeds vaker coaching gaan inzetten, zowel via eigen interne coachpools als via inhuur van externe coaches. Juist in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, juist in tijden dat veel mensen een tandje moeten bijzetten, is professionele coaching van essentieel belang.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Nobco.

HR's in de spotlight op Internationale HR-dag

Het is vandaag de Internationale HR-dag, dus reden om HR extra in de spotlight te zetten. In gesprek met een aantal bevlogen HR'ers die vertellen over hun visie op HR, over hun persoonlijke loopbaan en waarom zij zo trots zijn op hun vak.

Deze persoonlijkheidstesten zijn het meest effectief

Als HR-professional kan het interessant zijn om persoonlijkheidstesten in te zetten. Welke testen kun je het best waar voor inzetten? Onderzoeker Mirjam Baars heeft ze op een rij gezet.