Asielzoeker mag per direct langer dan 24 weken per jaar werken

Het demissionaire kabinet past de regels aan, zodat asielzoekers meer mogen werken. Dat doet het, omdat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn.

Asielzoeker mag per direct langer dan 24 weken per jaar werken

Asielzoekers mogen alleen werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft. En dat mogen ze van de Wet arbeid vreemdelingen dan maximaal 24 weken doen in een periode van 52 weken. Dat is de zogeheten 24-weken-eis.

In strijd met Europese Opvangrichtlijn

Er is al langere tijd discussie of deze beperking van 24 weken wel mag. In mei dit jaar oordeelde de kantonrechter dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Het UWV, die de tewerkstellingsvergunningen afgeeft, ging in hoger beroep. Maar ook daar ving het bot. In september oordeelde de hoogste bestuursrechter hetzelfde als de kantonrechter.

Nu ook de adviseur van de regering, de Raad van State, oordeelde dat de 24-weken-eis niet kan, past het demissionaire kabinet de regels aan.

Net zolang geldig als het Vreemdelingen Identiteitsbewijs

Het UWV past vanaf eind november niet langer de 24-weken-eis toe bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning. Asielzoekers met een tewerkstellingsvergunning en van wie de asielaanvraag ten minste 6 maanden in behandeling is, mogen daardoor langer werken.

De nieuwe tewerkstellingsvergunningen hebben een geldigheid van maximaal de duur van het Vreemdelingen Identiteitsbewijs, waarmee de asielzoeker kan aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven.

Nicolette van den Hout is sinds juni 2022 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: Participatiewet, skillspaspoort, arbeidskrapte, arbeidsovereenkomst, ontslag, opleiden & ontwikkelen, recruitment, privacy en diversiteit.

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Het nieuwe kabinet wil duidelijke criteria voor een arbeidsrelatie opstellen. Ook is het plan de handhaving van schijnzelfstandigheid weer op te pakken. En de verplichte AOV komt eraan. De stand van zaken op het gebied van de bevroren zzp-wetgeving.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werken na AOW-leeftijd' om de samenwerking met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, voor een specifieke periode vast te leggen.

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

Wat zijn de regels voor vakantiewerk door scholieren?

De schoolexamens zijn voorbij, de zomervakantie breekt aan. Hét moment waarop jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje.

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

De werkgever zet het loon stop, zonder dat hij zijn zieke werknemer daarover vooraf informeert. Mag dat? Dit zegt de rechter.

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Zo zorg je voor veerkracht en vooruitgang in loopbanen

Bestendige en veerkrachtige loopbanen: daar draait het tegenwoordig steeds meer om. Maar hoe zorg je dat medewerkers hun loopbaandoelen realiseren? Een taak waar het nieuwe bedrijf Endit zich op richt.

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken: praktisch beoordelen

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken:...

Vanaf 1 juli 2024 worden WIA-beoordelingen gebaseerd op feitelijke verdiensten. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om de achterstanden te verminderen.

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Medewerkers controleren tijdens EK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke EK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Wat mag er wel en wat niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.

8 vragen & antwoorden over kortdurend verzuim

8 vragen & antwoorden over kortdurend verzuim

70% van de gevallen van kortdurend verzuim komt voort uit andere dan gezondheidheidsredenen. Volgens Marjol Nikkels, verzuimspecialist, moet deze vorm van verzuim dan ook meer aandacht krijgen.