Ontslag

Podcast HR-Rechtspunt: "Toekenning ontslag op staande voet gebeurt niet vaak, hier wel"

Podcast HR-Rechtspunt: "Toekenning ontslag op staande voet gebeurt...

Ontslag op staande voet is het uiterste redmiddel en houdt niet vaak stand bij de rechter. In de zaak die arbeidsrechtadvocaat Suzanne van Ketel in de HR-Rechtspunt podcast bespreekt wel. Wat kan HR hiervan leren?

Rechter: negatief verlofsaldo mag niet verrekend worden met loon

Rechter: negatief verlofsaldo mag niet verrekend worden met loon

De werkgever mag te veel genoten verlofdagen van de werkneemster niet in mindering brengen op de eindafrekening. Hij had ervoor moeten zorgen dat het tekort niet verder zou oplopen.

Geen VOG leidt tot einde arbeidsovereenkomst

Geen VOG leidt tot einde arbeidsovereenkomst

Als je werknemer geen VOG kan overleggen, kan je een ontbindende voorwaarde inroepen. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, zo oordeelt de rechter.

Handtekening niet vereist voor vaststellingsovereenkomst

Handtekening niet vereist voor vaststellingsovereenkomst

Als partijen het per e-mail eens zijn over de beëindigingsvoorwaarden van een vaststellingsovereenkomst, dan is een expliciete handtekening niet noodzakelijk volgens de rechter.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer werknemer en werkgever samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Checklist offboarding

Checklist offboarding

De offboarding is net zo belangrijk als de onboarding. Hoe richt je dat goed in? Met deze checklist zie je niks over het hoofd.

Ontslag voor (wan-)gedrag in de privésfeer? Ja, dat kan! 

Ontslag voor (wan-)gedrag in de privésfeer? Ja, dat kan!

De kantonrechter oordeelde onlangs dat de veiligheidsfunctionaris ontslagen mocht worden, omdat hij zich in zijn privétijd misdraagt.

Gelukwens komt werkgever duur te staan

Gelukwens komt werkgever duur te staan

De werkneemster mocht de opmerking "wij wensen je veel geluk" opvatten als een beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. De rechter vernietigt, zoals de werkneemster wilde, de opzegging en veroordeelt de werkgever tot loondoorbetaling.

Voorbeelden over de ontbindende voorwaarde

Voorbeelden over de ontbindende voorwaarde

Als de ontbindende voorwaarde in vervulling gaat, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Lees hoe dit werkt, uitgelegd met praktische voorbeelden.

Weigeren herplaatsing: geen recht op een transitievergoeding 

Weigeren herplaatsing: geen recht op een transitievergoeding

Wat als er wel een herplaatsingsmogelijkheid is, maar de werknemer deze weigert. Heeft de werknemer recht op een transitievergoeding?