‘Hybride leren goudmijn voor werkgevers’
PW. magazine over talentontwikkeling is uit