artikel

Kleurentests: laagdrempelig en inzichtgevend!

Personeelsmanagement

Welke medewerkers, professionals en managers voegen echt iets toe aan een organisatie? Onderzoek onder 500 managers geeft aan dat zij persoonlijkheid verkiezen boven IQ en EQ als belangrijkste factor voor succes. Persoonlijkheid bestaat uit een stabiele en beperkt ontwikkelbare set aan eigenschappen en benaderingen van hoe men de wereld ziet en verandert niet of in beperkte mate, al kun je wel leren om steeds beter met je persoonlijkheid om te gaan. Steeds meer bedrijven overwegen om kleurentests in te zetten.

Kleurentests: laagdrempelig en inzichtgevend!

Sponsored content door Deen Assessment

Kleurentests

Wat zijn kleurentests? Kleurentests nemen persoonlijke eigenschappen en/of drijfveren als uitgangspunt en groeperen samenhangende clusters aan eigenschappen tot voorkeursstijlen. Een voorkeursstijl geeft een onderscheidende en kenmerkende manier van denken en handelen aan. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. Elke stijl krijgt in een kleurentest een specifieke kleur om onderlinge communicatie over stijl en gedrag te vergemakkelijken. Binnen organisaties die met kleurentests werken heeft men bijvoorbeeld direct een beeld bij een ‘blauw type’ en weet men dat zo’n type hecht aan procedures, ordenen en planmatig werken, terwijl een ‘groen type’ graag in harmonie samenwerkt. Het werken met kleuren wordt veelal als weinig bedreigend ervaren en is een aantrekkelijke en laagdrempelige insteek om elkaars gedrag bespreekbaar te maken.

Waarvoor zijn kleurentests inzetbaar?

Meer zicht krijgen op iemands persoonlijke stijl als professional of leidinggevende is in uiteenlopende situaties waardevol. Dat begint al op het moment dat je iemand in dienst wilt nemen. Naast kennis, ervaring en competenties kan ook de voorkeursstijl van denken en handelen, oftewel het kleurtype, van belang zijn. Bijvoorbeeld een kleurtype dat matcht met de organisatiecultuur of een bepaald type met het oog op een evenwichtige teamsamenstelling. Is in een team met veel blauwe types weer een blauw type gewenst of juist iemand met een andere voorkeursstijl om zo het team meer in balans te brengen en verder te helpen? Als onderdeel van de selectieprocedure kan de voorkeursstijl van de kandidaat worden meegewogen.

Zijn mensen al (enige tijd) in dienst, dan worden ontwikkel- en/of loopbaanvragen actueel. Mensen zijn het meest gemotiveerd en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Voor organisaties is het van groot belang om inzicht te krijgen in de talenten én stijlen van professionals, hierop te vertrouwen en er bij de keuze van ontwikkeltrajecten en loopbaanstappen gebruik van te maken. Laat iemand een rol vervullen die natuurlijk aansluit bij de eigen stijl en ook leren op een wijze die bij hem of haar past. Dus voor een geel type dat houdt van zaken doorgronden en graag vrij en creatief denkt, is leren in een strak en schools systeem weinig stimulerend en dit type zal meer geprikkeld worden met speelse leervormen waarin zelf zaken moeten worden uitgezocht. Door aan te sluiten bij de stijl van de deelnemer wordt het leren en doorgroeien aantrekkelijker en gaat het vaak ook voorspoediger. Als mensen zich ontwikkelen en doorgroeien krijgen managers en ondernemers weer meer mogelijkheden om taken te delegeren en zo kan deze aanpak op termijn bijdragen aan de groei van de gehele organisatie.

Verder is teamontwikkeling een veelgebruikte toepassing van kleurentests. Een basisvoorwaarde voor een goed presterend team is dat de leden inzicht in en begrip voor elkaar hebben. Daartoe kunnen de individuele kleurenuitslagen worden benut. Vaak is het ook mogelijk om een groepskleurenprofiel te maken. Aan de hand van de kleuren die het sterkst zijn vertegenwoordigd is na te gaan wat de specifieke kracht van het team is, zodat daar nog meer gebruik van kan worden gemaakt. Een kleur kan echter ook te sterk zijn vertegenwoordigd en de ervaring leert dat een team met veel daadkrachtige en de confrontatiezoekende rode types bij botsende ideeën weinig basis biedt om tot een gedragen besluit te komen, terwijl bij een team waarin vooral op harmonie gerichte groene types zitten het gevaar bestaat dat er geen knopen worden doorgehakt en geen tempo wordt gemaakt. Een breed kleurenpallet heeft de voorkeur en analyse van hoe het team er nu uitziet en wat dit betekent, vormt de basis om vervolgens samen aan de slag te kunnen gaan om het team te versterken. Soms betekent dat dat men mensen met een bepaalde kleur meer ruimte moet bieden, in het uiterste geval betekent dat het zoeken naar versterking in de vorm van een persoon met het gewenste kleurenprofiel. Verder biedt het teamprofiel ook aanknopingspunten waar op gelet moet worden bij het doorvoeren van veranderingen. Afhankelijk van de kleur die in het team het sterkst is vertegenwoordigd, is het team meer op verandering of beheersing gericht, dan wel meer taak- of mensgericht. Door rekening te houden met de kleuren van mensen en het team, kan een passend traject worden ontworpen.

Colourful Personality Test

Deen is de exclusieve distributiepartner van de Colourful Personality Test namens Worldaspect B.V. in Nederland/Europa. Deen is als kennispartner betrokken geweest bij de ontwikkeling.

De Colourful Personality Test heeft zijn nut bewezen in onze assessmentpraktijk. Naast een kleurenprofiel zijn verscheidene waardevolle elementen toegevoegd. Hieronder ziet u de elementen die ook in de rapportage terugkomen.

Wat maakt de Colourful Personality Test uniek?

Er zijn verschillende kleurentests op de markt, maar Deen biedt een unieke insteek. Bij de meeste kleurentests komt de uitslag tot stand door de deelnemer te laten kiezen uit stellingen die rechtstreeks het voorkeursgedrag beschrijven dat bij een kleur hoort. De Colourful Personality Test vraagt echter verdekt en indirect naar voorkeuren, zodat een deelnemer de uitslag niet bewust kan sturen. Dat maakt de uitslagen van de test zowel geschikt voor ontwikkelvraagstukken als selectiedoeleinden. Ook brengen wij een kleurenuitslag op basis van het zelfbeeld in kaart. Als wij beide uitslagen met elkaar vergelijken, ontstaat een diepgaander inzicht in de daadwerkelijke stijl versus het zelfbeeld van de kandidaat. Doorgaans wordt de uitslag in vijf kleurtypes weergegeven, maar in specifieke situaties ontstaat een zesde oranje kleurtype, wat past bij resultaatgerichte en ondernemende personen.

Wij geven tevens de score op 12 competenties weer en daarnaast beschrijven wij de stijl, bijvoorbeeld groen of rood, die iemand zal hanteren bij het uitvoeren van die competenties. Vervolgens geven wij gerichte tips hoe iemand zich, gegeven zijn/haar stijl, verder kan ontwikkelen. Tot slot worden de verborgen drijfveren van de invuller toegelicht. De test is in licentie online af te nemen en Deen verzorgt de nodige training om de uitslagen te kunnen interpreteren.

COPE – Colourful Personality Test
Kijk op https://www.deen.eu/assessment-colourful-personalities.asp voor meer informatie en wij staan u graag verder te woord.

Reageer op dit artikel