blog

Maak medewerkers verantwoordelijk voor hun inzetbaarheid

Personeelsmanagement

Werkgevers zijn al lang op zoek naar de succesformule voor een zo gezond en inzetbaar mogelijk personeelsbestand. Ze bieden trainingen aan, cursussen en workshops. Ze organiseren gezondheidsweken, stimuleren fietsplannen, ze bieden fruit, flexibele werktijden en ergonomische werkplekken.

Maak medewerkers verantwoordelijk voor hun inzetbaarheid

Alle goede bedoelingen ten spijt, niet alle activiteiten hebben het gewenste effect. Al was het alleen maar omdat ze meestal van bovenaf zijn bedacht en medewerkers het gevoel kan bekruipen dat ze iets wordt opgelegd. Maar het kan ook zijn dat ze er simpelweg geen behoefte aan hebben.

Betrek je medewerkers

In de praktijk blijkt gezondheidsmanagement pas echt effectief, wanneer je medewerkers er letterlijk bij betrekt. Vraag mensen met welke kwesties ze zitten en vraag ze naar hun behoeften. Wanneer je gehoor geeft aan hun suggesties, ga je slagen maken. Je kunt bijvoorbeeld samen een jaarkalender opstellen met de thema’s die medewerkers ter sprake brengen. De thema’s vul je vervolgens in met activiteiten waar ze om vragen.

Duurzame inzetbaarheid vergroten

Een groot bedrijf vroeg me laatst mee te denken hoe we de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van het personeel konden vergroten. Met behulp van vragenlijsten en mondelinge interviews hebben we de wensen en behoeften van alle medewerkers in kaart gebracht. Aan de hand van een vitaliteitskalender stellen we nu elke maand één thema centraal: werkstress, sporten, mindfulness, fietsen. De organisatie en uitvoering van een thema ligt telkens bij een ander groepje medewerkers. De formule is hartstikke succesvol. De deelnamegraad ligt ver boven het gemiddelde.

Voorkom gevoelens van bemoeienis

Een jaarkalender is trouwens niet de enige manier om activiteiten in lijn te brengen met de visie en het beleid van de werkgever. Een online gezondheidsportaal met inspirerende informatie, online trainingen en vitaliteitsprogramma’s is ook een mooie optie. Of je kunt medewerkers een budget beschikbaar stellen, waarmee ze zelf hun gezondheid op peil kunnen houden. De vorm kan variëren, het belangrijkste is dat je draagvlak verkrijgt voor de activiteiten die je ontplooit. Dat doe je door mensen medeverantwoordelijk te maken en gevoelens van bemoeienis te voorkomen.

HR als spin in het web

Om dit te realiseren zullen leidinggevenden het gesprek met hun medewerkers over hun inzetbaarheid moeten aangaan. Maar we weten allemaal dat veel leidinggevenden het lastig vinden om de juiste vragen te stellen, waardoor medewerkers niet zeggen wat ze werkelijk denken of nodig hebben. Om een mis-match te voorkomen kan HR de leidinggevenden coachen of vaardigheidstrainingen aanbieden. Want het goede gesprek moet, hoe dan ook, worden gevoerd. Daarnaast mag HR de leiding van het bedrijf aansporen om het goede voorbeeld te geven. Wanneer de directie gezondheid serieus neemt én uitdraagt, zijn medewerkers sneller geneigd dat ook te doen.

Mooi voornemen

Als werkgever heb je anno 2017 geen medewerkers meer voor het leven. Maar je wilt wel dat ze zich in alles verbonden voelen met de organisatie. Zeker op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De tijd is rijp! Laat medewerkers maar eens vertellen waar ze tegenaan lopen en zoek samen naar oplossingen. Achter de tekentafel kun je van alles bedenken, maar wie zijn oor bij zijn personeel te luisteren legt, leert veel meer. Is dat geen prachtig voornemen voor 2018?

 

Esther van de Laar, bedrijfszorgspecialist CZ

Reageer op dit artikel