5 tips voor meer vitaliteit in het jaarplan

De laatste maanden van het jaar zijn weer ingegaan. Het moment voor het maken van een jaarplan. Hoe ga je komend jaar om met de vitaliteitsdoelen? Waar leg je de focus en hoe houd je medewerkers duurzaam inzetbaar? Maak het onderdeel van het jaarplan. Met deze 5 tips ga je goed van start.

5 tips voor meer vitaliteit in het jaarplan

1. Zorg voor betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers. Zijn je mensen genoeg gemotiveerd om met hun vitaliteit aan de slag te gaan? Geef ze dan ook de vrijheid en ruimte dit te doen, ook op het werk. Goed voorbeeld doet goed volgen. Laat bijvoorbeeld zien dat de directie aan lunchwandelen doet of organiseer een gezond evenement. Leg in een proces vast hoe je informatie vanuit de vitaliteitsstrategie overbrengt op de werkvloer. Neem leidinggevenden hier goed in mee, zodat zij hun mensen kunnen stimuleren tot gezond gedrag. Creëer ruimte voor verbinding onderling door medewerkers samen aan doelen te laten werken en events te organiseren. Daarmee maak je vitaliteit het gespreksonderwerp voor medewerkers.

2. Breng structuur aan in je vitaliteitsbeleid

Door structureel aandacht te besteden aan gezondheidsthema’s laat je medewerkers zien dat je het welzijn van hem/ haar belangrijk vindt. Maak daarom een jaarkalender en vermeld hierop de onderwerpen waaraan je aandacht wil besteden. Ga na welke inhakers er gedurende het jaar zijn, bijvoorbeeld de week van de werkgeluk. Zet ze op de agenda. Neem hierbij ook het eigen aanbod mee zoals het fietsplan, bedrijfsfitness of bedrijfsfysio. Een continu contentaanbod zorgt voor betrokkenheid bij het vitaliteitsprogramma.

Wil je minder verzuim? Stimuleer medewerkers dan bijvoorbeeld om meer te bewegen en zet hier een doelstelling op”

3. Maak je doelen concreet

Een goed plan begint met concrete doelstellingen. Bepaal welke doelen je hebt voor het vitaliteitsbeleid en maak helder wat je wilt bereiken. Wil je minder verzuim? Stimuleer medewerkers dan bijvoorbeeld om meer te bewegen en zet hier een doelstelling op. Een app kan hierin ondersteuning bieden. Maak je doelstellingen altijd SMART. Zo kun je na afloop het succes van acties bepalen. Resultaten kun je uitvragen in bijvoorbeeld het medewerkerstevredenheid onderzoek.

4. Houd inzicht in de resultaten

Rapporteer en evalueer regelmatig de gemaakte keuzes. Neem rapportagemomenten specifiek voor vitaliteit op in het jaarplan. Maandelijkse rapportages geven inzicht in waar de organisatie staat en maken tussentijds bijsturen mogelijk. Door de onderwerpen maandelijks te bespreken maak je de vitaliteitsdoelen ook een vast onderdeel van de gesprekken. Bovendien zijn resultaten goed om interne stakeholders mee te krijgen.

Ga regelmatig buiten de gebaande paden en zoek innovaties op”

5. Blijf vernieuwen

De wereld om ons heen verandert snel. Met uitdagingen als plaats- en tijdsonafhankelijk werken moet je innovatief nadenken hoe je je vitaliteitsprogramma onder de aandacht brengt. Ga dus regelmatig buiten de gebaande paden en zoek innovaties op. Je wilt niet het risico lopen dat de productiviteit terugloopt en de motivatie van medewerkers daalt. Speel daarom in het aanbod in op de actualiteit en denk goed na over welke kanalen je inzet om mensen te bereiken. Door te investeren in de zaken die werknemers op het gebied van vitaliteit belangrijk vinden, zorg je voor employer branding. En kun je je profileren als innovatieve gezonde werkgever.

Ontzorg met een slimme vitaliteitsoplossing

De keuze voor een slimme vitaliteitsoplossing kan je ontzorgen in het behalen van strategische vitaliteitsdoelen. Met de app en uitgebreide online toolbox van SamenGezond Pro geef je op een simpele manier invulling aan de 5 hierboven beschreven punten. Het stelt werkgevers in staat medewerkers te informeren, te inspireren en te activeren om dagelijks met hun gezondheid bezig te zijn. Het Weekdoel in de app en de digitale challenges motiveren tot bewegen en zorgen voor meer verbinding tussen collega’s. En maakt vitaliteit tot een gespreksonderwerp op de werkvloer, vandaag en in de toekomst.

Dit artikel is gesponsord door SamenGezond Pro