Een leven lang inzetbaar - handboek

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Een leven lang inzetbaar - handboek

Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager,
personeelsfunctionaris of als individuele werknemer bewustmaken van het belang van het
bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan en verder op weg helpen met het doorgronden van het
thema. We leveren samen met veel verschillende auteurs een overzicht van wat er bekend is
in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

Meer specifiek staan we stil bij onderwerpen als:

 • Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
 • Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
 • Welke wet- en regelgeving of initiatieven met sociale partners zijn van belang in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid?
 • Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van goed of slecht)?
 • Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
  Wat weten we uit eerder onderzoek over het thema duurzame inzetbaarheid?
 • Wat is de rol van humanresourcemanagement en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers?
 • Welke rol kan ‘job crafting’ spelen in het duurzaam inzetbaar houden van werkenden?
 • Wat zijn mogelijke doorwerkroutes voor 65-plus werknemers en welke activiteiten ondernemen zij in hun vrije tijd?
  Participatiewet: wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van sociaal ondernemers?
 • Wat kunnen we leren uit ‘best practice’-voorbeelden van VNO-NCW, AWVN, Achmea, Preventned, Lifeguard, Nationale Nederlanden, gemeente Den Haag, Radboudumc en Loyalis?
 • Hoe ziet een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid eruit?
 • Vitaliserend leiderschap en vitaliteitsmanagement: wat is het precies?
 • Hoe weerbarstig is de praktijk?
 • Zijn er speciale aandachtspunten voor kwetsbare werknemers?

Het boek is geschreven voor met name werkgevers, (lijn)managers en personeelsfunctionarissen. Maar ook voor de individuele werknemer zelf of de werkzoekende is het een bron van informatie die kan helpen bij het bewaken en verder vormgeven van de duurzame inzetbaarheid gedurende
de gehele loopbaan. Bovendien is het ook geschikt voor hbo- of wo-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van hun studie, of er met het oog op hun toekomstige
arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan. Voor deze derde geheel herziene druk van het handboek hebben wij bovendien een nieuw werkboek ontwikkeld, dat naast de
hoofdstukken uit het handboek te gebruiken is voor toepassing in de praktijk. U kunt daarom zowel in het handboek als in het werkboek veel praktische tips vinden over relevante interventies, ‘best practices’ en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het handboek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en ‘evidencebased’- gegevens uit de praktijk te presenteren. Het werkboek sluit mooi aan op de thematieken in het handboek en geeft de lezer handvatten om de opgedane kennis en inzichten in het werk toe te passen en duurzame inzetbaarheid zo verder vorm te geven.

Bestel hier