Een leven lang inzetbaar - handboek

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Een leven lang inzetbaar - handboek

Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager,
personeelsfunctionaris of als individuele werknemer bewustmaken van het belang van het
bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan en verder op weg helpen met het doorgronden van het
thema. We leveren samen met veel verschillende auteurs een overzicht van wat er bekend is
in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

Meer specifiek staan we stil bij onderwerpen als:

 • Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
 • Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
 • Welke wet- en regelgeving of initiatieven met sociale partners zijn van belang in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid?
 • Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van goed of slecht)?
 • Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
  Wat weten we uit eerder onderzoek over het thema duurzame inzetbaarheid?
 • Wat is de rol van humanresourcemanagement en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers?
 • Welke rol kan ‘job crafting’ spelen in het duurzaam inzetbaar houden van werkenden?
 • Wat zijn mogelijke doorwerkroutes voor 65-plus werknemers en welke activiteiten ondernemen zij in hun vrije tijd?
  Participatiewet: wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van sociaal ondernemers?
 • Wat kunnen we leren uit ‘best practice’-voorbeelden van VNO-NCW, AWVN, Achmea, Preventned, Lifeguard, Nationale Nederlanden, gemeente Den Haag, Radboudumc en Loyalis?
 • Hoe ziet een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid eruit?
 • Vitaliserend leiderschap en vitaliteitsmanagement: wat is het precies?
 • Hoe weerbarstig is de praktijk?
 • Zijn er speciale aandachtspunten voor kwetsbare werknemers?

Het boek is geschreven voor met name werkgevers, (lijn)managers en personeelsfunctionarissen. Maar ook voor de individuele werknemer zelf of de werkzoekende is het een bron van informatie die kan helpen bij het bewaken en verder vormgeven van de duurzame inzetbaarheid gedurende
de gehele loopbaan. Bovendien is het ook geschikt voor hbo- of wo-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van hun studie, of er met het oog op hun toekomstige
arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan. Voor deze derde geheel herziene druk van het handboek hebben wij bovendien een nieuw werkboek ontwikkeld, dat naast de
hoofdstukken uit het handboek te gebruiken is voor toepassing in de praktijk. U kunt daarom zowel in het handboek als in het werkboek veel praktische tips vinden over relevante interventies, ‘best practices’ en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het handboek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en ‘evidencebased’- gegevens uit de praktijk te presenteren. Het werkboek sluit mooi aan op de thematieken in het handboek en geeft de lezer handvatten om de opgedane kennis en inzichten in het werk toe te passen en duurzame inzetbaarheid zo verder vorm te geven.

Bestel hier

8 tips voor het kiezen van een goede arbodienst

8 tips voor het kiezen van een goede arbodienst

Wil de positieve rol van een arbodienst ervaren, dan is het selecteren van een goede arbodienst essentieel. Helaas is zo'n goede keuze lang niet altijd vanzelfsprekend. Wat zijn belangrijke tips?

Duurzame inzetbaarheid: hoe pak je dat echt effectief aan?

Duurzame inzetbaarheid: hoe pak je dat echt effectief aan?

In ons eerste artikel hebben we de cruciale rol van Big Data in het vormgeven van een effectief duurzaam inzetbaarheidsbeleid belicht. Nu duiken we dieper in de praktische toepassing van deze inzichten, waarbij de samenwerking tussen HR en finance...

Hierdoor voelt de medewerker zich vitaler en gelukkiger

Hierdoor voelt de medewerker zich vitaler en gelukkiger

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een sportabonnement aan ter bevordering van hun werkgeluk en vitaliteit. Nu blijkt uit onderzoek dat ook cultuurbezoek een positief effect heeft op de vitaliteit van medewerkers.

Ingrid van Grootel (links) en Karin van Barneveld.

'Ik realiseerde me niet dat ik mantelzorger was'

Mantelzorger ben je niet altijd, maar de kans is wel groot dat je een keer (of vaker) de zorg voor een dierbare op je zult nemen. Een taak die dan de hoogste prioriteit heeft, terwijl het werkende leven ook 'gewoon' doorgaat.

Gamechanger: big data helpt HR bij duurzame inzetbaarheidsbeleid

Gamechanger: big data helpt HR bij duurzame inzetbaarheidsbeleid

In een tijdperk waarin data koning is, biedt big data HR-managers de tools om een effectief en duurzaam inzetbaarheidsbeleid te implementeren. Ontdek hoe big data niet alleen kosten bespaart, maar ook concurrentievoordeel oplevert.

'CSRD helpt interessante inzichten te vergaren'

'CSRD helpt interessante inzichten te vergaren'

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die bedrijven in de (nabije) toekomst verplicht te rapporteren over hun impact op mens en klimaat. ADP Nederland heeft hierin al flinke stappen gezet.

Met loopbaanbegeleiding personeel behouden

Met loopbaanbegeleiding personeel behouden

De inzet van loopbaanprofessionals door bedrijven beperkt zich in de praktijk in veel gevallen nog tot outplacementtrajecten. Dat het ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden bij mensen juist kan bijdragen aan behóud van personeel, is bij...

Ingrid van Loon en Hein Wittgen: “Wij bieden managers begeleiding en training zodat ze signalen kunnen detecteren.”

'Impact mantelzorg nog steeds onderschat'

Er zijn in Nederland vijf miljoen mensen die mantelzorg verlenen, maar werkgevers hebben niet altijd aandacht voor de impact die dat heeft op medewerkers en de organisatie. Elk bedrijf zou daar serieus werk van moeten maken, vinden...